Overlijden en verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een document waarin informatie over de overledene en de erfgenamen is opgenomen. In de kadastrale registratie blijft de overledene als eigenaar van een goed vermeld totdat een dergelijke verklaring ter inschrijving is aangeboden. 

Door een verklaring van erfrecht via de notaris in te laten schrijven, worden de rechtmatige erfgenamen als eigenaren vermeld. Hierdoor beschikken alle partijen die het Kadaster raadplegen over de actuele eigenaargegevens van het bij het Kadaster geregistreerde registergoed. Dit is van betekenis voor bijvoorbeeld de WOZ aanslag, het energielabel en de levensverzekering. Verder kunnen hierdoor brieven van de Belastingdienst en het Kadaster bij de juiste personen worden bezorgd.

Wat staat er in een verklaring erfrecht?

De verklaring beantwoordt onder andere de volgende vragen:

  • Is er een testament en wat staat daar in?
  • Was de overledene getrouwd? Zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Wie is bevoegd om de nalatenschap te beheren en erover te beschikken? Wie is verantwoordelijk voor de afwikkeling ervan?

Wat kost het inschrijven van een verklaring van erfrecht?

Voor de inschrijving van een verklaring van erfrecht brengt het Kadaster geen kosten in rekening. U betaalt u alleen het tarief van de notaris.  

Buitenlandse erfenis binnen Europa

De afhandeling van een buitenlandse erfenis wordt makkelijker en minder kostbaar voor burgers binnen de Europese Unie. Meer informatie leest u op de pagina Afhandelen erfenis binnen Europa.