Openbare registers

Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariƫle akten in de openbare registers te laten bijschrijven.

Voorbeelden van registergoederen zijn percelen grond, ondergrondse telecomnetwerken, maar ook schepen en luchtvaartuigen. Voorbeelden van rechten zijn het recht van eigendom en het recht van hypotheek.

Belangrijkste informatie in de Basisregistratie Kadaster

De belangrijkste informatie uit de in de openbare registers ingeschreven akten, nemen wij op in de Basisregistratie Kadaster. Deze basisregistratie geeft per perceel op een overzichtelijke manier weer wie de eigenaar is, wat de koopsom was en welke rechten van toepassing zijn. Bij een eventueel verschil tussen de openbare registers en de Basisregistratie Kadaster zijn de openbare registers leidend.