Onderwijs en onderzoek

Spreekbeurten


 Schoolbanken
Artikelen, foto's, filmpjes: er is veel informatie over het Kadaster beschikbaar.
Verzamel informatie voor je spreekbeurt

Studenten


 IDinaweek2016
De vraag naar geo-informatie en daarmee ook naar geo-specialisten neemt toe.
Werken in de geo-sector. Iets voor jou?

Scholen en wetenschap


 1806 notaris in kluis
Op schoolreisje naar het GeoFort? Of toegang tot onze data voor wetenschappelijk onderzoek? 
Nuttige informatie voor het onderwijs

Crowdsourcing op school


 Winkelende mensen3
Leerlingen bewust maken van hun omgeving terwijl ze nuttige informatie verzamelen.
Onderzoek en lespakket basisscholen

Speel Move a Lot


 Luchtfoto_2
In Nederland spelen veel ruimtelijke vraagstukken. Denk mee over oplossingen; speel Move a Lot!
Lees meer over Move a Lot