Onderbewind- / ondercuratelestelling

Soms is iemand niet in staat zelf zijn financiën te regelen. Bijvoorbeeld door psychische problemen. De rechter kan deze persoon dan onder bewind of curatele stellen. Dat betekent dat iemand anders verantwoordelijk wordt voor de financiële beslissingen.

Onder bewind

Iemand die onder bewind of curatele is gesteld, kan bijvoorbeeld niet meer zonder toestemming van de verantwoordelijke persoon zijn huis verkopen.

Onder curatele

In het geval van curatele kan iemand ook zijn persoonlijke zaken niet meer zelf regelen. Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging.

Rechterlijke uitspraak inschrijven

Verplicht tot inschrijving

Degene die verantwoordelijk is gesteld voor de financiële beslissingen bij onderbewindstelling noemen we de bewindvoerder. Hij of zij moet de rechterlijke uitspraak verplicht bij het Kadaster inschrijven.

Inschrijving aan te bevelen

De inschrijving van een ondercuratelestelling bij het Kadaster is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Hierdoor weet iedereen wie bevoegd is om beslissingen te nemen en zaken te regelen.

Voorwaarde bij inschrijving

De rechterlijke uitspraak die u bij het Kadaster laat inschrijven, moet ondertekend zijn met een handtekening van de griffier van de rechtbank. Nadat de onderbewindstelling/ondercuratelestelling is ingeschreven, sturen wij u het originele afschrift retour.

Kosteloze inschrijving

Aan het inschrijven van een onderbewindstelling of ondercuratelestelling zijn geen kosten verbonden.  

Waar inschrijven?

Wilt u een onderbewindstelling of ondercuratelestelling bij het Kadaster inschrijven? Dan moet u het originele afschrift (de expeditie) per post opsturen naar het Kadasterkantoor te Arnhem (Mr. E.N. van Kleffensstraat 8, 6842 CV Arnhem). U ontvangt het originele afschrift van ons retour.