Storingen en onderhoud

Een overzicht van alle storingen en gepland onderhoud bij het Kadaster. 

Aanmelden voor RSS-feed

Gemelde Storingen

Op 13 september is het Kadaster getroffen door een Diginetwerk storing.  Als gevolg van deze storing kregen gebruikers van Digilevering geen berichten geleverd. Gebruikers die op onze diensten aangesloten zijn met de Digikoppeling Diginetwerk, konden geen berichten aanleveren en bevragingen doen. 

De storing is inmiddels opgelost.

Digilevering berichten worden nageleverd. Mutatieberichten en vraagberichten voor Massale bevraging zijn via een retry opnieuw aangeboden en vervolgens verwerkt conform het ebMS-protocol. Vraagberichten voor Individuele bevraging zullen opnieuw aangeboden moeten worden. 

Onze excuses voor het ongemak.

Op 9 en 10 september zijn vanuit de LV WOZ wrdSh03 berichten verstuurd die niet voldoen aan de StUFstandaard en XSD koppelvlak LV WOZ versie: 3.12 (20200210). De attributen waardepeildatum en ingangsdatumWaarde waren niet gevuld of bevatten verbindingsstreepjes. Verzending van deze berichten is op 10 september tijdelijk stopgezet en, na correctie, diezelfde dag nog hervat. De verzending van aangepaste berichten loopt op dit moment nog.  

Berichten die niet voldoen aan de standaarden mag u verwijderen.

Sinds zondagmiddag 13 september is er een storing bij BAG Digilevering. Afnemers van deze dienst ontvangen sindsdien geen mutaties meer. Wij werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Binnen de Mijn Kadaster-omgeving voor bronhouders is op dit moment een storing met de service 'bag rapportages'. Hierdoor kunnen de rapportages niet benaderd worden. Er verschijnt een foutmelding: HTTP Status 500 - Internal Server Error.
De rapportages kunnen wel via het BAG kwaliteitsdashboard worden benaderd
 

Wij  beschikken niet zelf over de beheerdersinformatie. Hiervoor zijn we afhankelijk van de netbeheerders. De netbeheerders moeten binnen 1 werkdag leveren. Wij verzamelen de informatie en wachten met leveren totdat: 

  •  de levering compleet is, of 
  • er 2 werkdagen zijn verstreken 

Heeft een netbeheerder problemen? Dan kan het 2 werkdagen duren voordat u de informatie ontvangt. Daarnaast kan het gebeuren dat u nog een nalevering krijgt. De netbeheerders hebben maximaal 20 werkdagen de tijd om beheerdersinformatie te leveren.

Op 25 augustus heeft zich een systeemstoring voorgedaan waardoor mogelijk (een deel van) uw mutatieberichten onterecht zijn afgekeurd met een StUF058 foutmelding. De storing is inmiddels opgelost.

Hebt u tussen 25 en 28 augustus mutatieberichten aangeboden waarop u geen reactie of een StUF058 foutmelding melding hebt ontvangen? Dan willen wij u vragen deze opnieuw aan te bieden.

Onze excuses voor het ongemak. 

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ. Telefonisch kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 088-183 43 00.

Gepland Onderhoud

In verband met onderhoudswerkzaamheden is KLIC op dinsdagavond 22 september van 19.00 uur tot 22.30 uur niet beschikbaar.

Bent u een grondroerder?

Dan kunt u tijdens het onderhoud geen gebruikmaken van KLIC-online. Mocht u tijdens deze periode een Calamiteitenmelding moeten doen, dan kan dit telefonisch via nummer 0800-0080, optie 1.

Bent u een netbeheerder?

In deze periode kunt u geen graafberichten ontvangen en geen beheerdersinformatie aanbieden. Als u in deze periode toch beheerdersinformatie aanbiedt, ontvangt u een foutmelding. U dient het beheerdersinformatiebericht dan na het onderhoud nogmaals aan te bieden in overeenstemming met het BMKL. Wij raden u daarom aan in deze periode geen berichten te verzenden.  Op deze avond worden geen WIBON AGRO meldingen verzonden.

Diensten niet beschikbaar

De diensten Actualiseren netinformatie, Actualiseren documenten en de NTD zullen gedurende het onderhoud beschikbaar blijven. Voor meer informatie kunt u terecht op https://github.com/kadaster/klic-win.

Op 14 september voeren we onderhoud uit aan de Externe Test omgeving (ETO) van de LV WOZ. Tussen 7.00 en 12.00 uur is de ETO niet beschikbaar. Het insturen van berichten naar, of het opvragen van gegevens uit de ETO via 1 van onze diensten is gedurende deze tijd niet mogelijk. 
We melden het op deze servicepagina wanneer het onderhoud is voltooid. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via het contactformulier. 

In verband met onderhoudswerkzaamheden is KLIC op zaterdag 5 september van 9.00 uur tot 16.00 uur niet beschikbaar.

Bent u een grondroerder?

Dan kunt u tijdens het onderhoud geen gebruikmaken van Klic-online. Mocht u tijdens deze periode een Calamiteitenmelding moeten doen, dan kan dit telefonisch via nummer 0800-0080, optie 1.

Bent u een netbeheerder?

In deze periode kunt u geen graafberichten ontvangen en geen beheerdersinformatie aanbieden. Als u in deze periode toch beheerdersinformatie aanbiedt, ontvangt u een foutmelding. U dient het beheerdersinformatiebericht dan na het onderhoud nogmaals aan te bieden in overeenstemming met het BMKL. Wij raden u daarom aan in deze periode geen berichten te verzenden.

Diensten niet beschikbaar

Tijdens het onderhoud zullen ook de overige diensten niet beschikbaar zijn, zoals de diensten Actualiseren netinformatie, Actualiseren documenten en de NTD. Wij raden u aan het gebruik van de diensten vóór het onderhoud af te ronden.

Op zaterdag 5 september vindt tussen 10.00 uur en 14.00 uur onderhoud plaats aan de LV BAG. Gedurende het onderhoud is het niet mogelijk een BAG Extract en/of een BAG Auditrapportage te bestellen. Daarnaast wordt Digilevering gedurende het onderhoud stilgelegd.  

In verband met performance problemen is er onderhoud geweest op de KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) van 10.00 uur tot 10.30 uur. Meer informatie vindt u op GitHub.

Wegens onderhoud is de KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) op donderdag 27 augustus van 8.00 uur tot 11.00 uur niet beschikbaar. Meer informatie vindt u op GitHub.

In verband met onderhoudswerkzaamheden is KLIC op dinsdag 18 augustus van 19.00 uur tot 22.30 uur niet beschikbaar.

Bent u een grondroerder? 

Dan kunt u tijdens het onderhoud geen gebruik maken van Klic-online. 
Mocht u tijdens deze periode een Calamiteitenmelding moeten doen, dan kan dit telefonisch via nummer 0800-0080, optie 1. 

Bent u een netbeheerder? 

Dit heeft tot gevolg dat u in deze periode geen graafberichten ontvangt en geen beheerdersinformatie kunt aanbieden. 
Als u in deze periode toch beheerdersinformatie aanbiedt, ontvangt u een foutmelding. U dient het beheerdersinformatiebericht dan na het onderhoud nogmaals aan te bieden in overeenstemming met het BMKL. Wij raden u daarom aan in deze periode geen berichten te verzenden. 

Diensten niet beschikbaar

Tijdens het onderhoud zullen ook de overige diensten zoals bijvoorbeeld diensten Actualiseren netinformatie, Actualiseren documenten en de NTD niet beschikbaar zijn. Wij raden aan het gebruik van de diensten vóór het onderhoud af te ronden.

Meer informatie kunt u vinden op Github.

Op donderdag 13 augustus is de KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) van 8.00 uur tot 9.30 uur niet beschikbaar. We voeren dan onderhoud uit.

Meer informatie vindt u op GitHub.