WOZ voor afnemers

Wie mag gegevens uit de LV WOZ gebruiken?

In het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld wie gebruik mag maken van de informatie uit de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Dit zijn voornamelijk organisaties met een publieke taak.

Voor het gebruik van WOZ-gegevens zijn er binnen de LV WOZ 3 autorisatieniveaus: voor primaire, secundaire en tertiaire afnemers. Welke gegevens uit de LV WOZ deze afnemers mogen gebruiken, wordt door de Waarderingskamer vastgelegd in de autorisatiematrix. Als Kadaster zorgen wij ervoor dat uitsluitend geautoriseerde afnemers gegevens uit de LV WOZ ontvangen. Deze autorisatiematrix kunt u vinden op de website van de Waarderingskamer.

Voorbeelden van gebruik zijn:

  • gemeenten voor de berekening van de onroerendezaakbelasting (eigenaren van woningen en eigenaren en huurders van bedrijfsruimten betalen deze belasting)
  • de Belastingdienst voor de berekening van het eigenwoningforfait en de waarde van woningen in box 3 van de inkomstenbelasting, de heffing van de vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting
  • de Waterschappen voor de berekening van de 'watersysteemheffing gebouwd'
  • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het bepalen van de belastingcapaciteit van gemeenten (een van de maatstaven voor de verdeling uit het gemeentefonds) en hun statistieken over de vastgoedmarkt, waaronder de prijsindex bestaande koopwoningen
  • notarissen voor de bestrijding van vastgoedcriminaliteit

Kwaliteit van de WOZ-gegevens

Weet u niet zeker of gegevens uit de Basisregistratie WOZ kloppen? Meld dit bij de betreffende gemeente. Dit noemen we ‘terugmelden’. Terugmelden is verplicht.

Lees hier meer over op de pagina Fout in registratie melden.

Vraag en antwoord

Primaire afnemers zijn de belastingdienst, de waterschappen en de gemeenten. In sommige gevallen werken deze organisaties samen. Primaire afnemers hebben de WOZ-waarde nodig voor het heffen van belasting. Ook het CBS is een primaire afnemer die de gegevens uit de LV WOZ gebruikt voor het bepalen van de belastingcapaciteit per gemeente.

Secundaire afnemers zijn organisaties die vanuit een maatschappelijke taak WOZ-gegevens nodig hebben. Denk aan het Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Staatsbosbeheer. Maar ook huurcommissies, banken, verzekeraars en notarissen die taken uitvoeren uit artikel 10 en 11 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.

Tertiaire afnemers zijn indirecte afnemers van de LV WOZ. Burgers die WOZ-gegevens afnemen bijvoorbeeld, zodat zij hun persoonlijke gegevens kunnen inzien. Tertiaire afnemers nemen gegevens uit de LV WOZ af via mijnOverheid.nl of het WOZ-waardeloket.

Op de pagina WOZ service informeren wij u over releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ. Naar de pagina WOZ service

Meer informatie over de LV WOZ vindt u:

Deze informatie is specifiek bedoeld voor bronhouders, afnemers en softwareleveranciers.

U vindt meer informatie over uw CPA voor Massale bevraging op de pagina Massale bevraging.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ  op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Downloaden koppelvlak LV WOZ

Ontvang het geïmplementeerde koppelvlak LV WOZ – versie: 3.12 (20200715) als zipbestand via de website gemmaonline.nl.

Catalogus Basisregistratie WOZ

Bekijk de complete inhoud (pdf) van de Basisregistratie WOZ in de catalogus.