WOZ servicepagina

Via deze servicepagina blijft u op de hoogte van nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ.

Releases

Het verleggen van de oudste beginGeldigheid van relaties is niet altijd goed gegaan in het verleden. Dit gaf in de Bevragingsproducten het beeld dat een relatie tweemaal voorkwam met elk een verschillende beginGeldigheid. Dit probleem in de verwerking is opgelost. Hierdoor kunnen er geen nieuwe gevallen meer ontstaan. In maart worden voor alle WOZ-objecten waarbij dit in het verleden is opgetreden synchronisatieverzoeken verstuurd. Door dit pas in maart te doen houden wij rekening met het insturen van de WOZ-beschikkingen 2021 door onze bronhouders.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Bij het opvragen van de historie van een WOZ-object, Sluimeren WOZ-Object of WOZ-waarde is gebleken dat formeleHistorie niet in alle gevallen werd meegeleverd. Hiervan was sprake wanneer er voor het betreffende attribuut geen aansluiting in de materiële historie bestond. Dit trof antwoorden op de vraagberichten lv08 en lv10 voor Massale bevraging en lv07 voor Individuele bevraging. Na de recente release is dit issue opgelost en alle formele historie wordt meegeleverd. 

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Een bronbericht dat niet voldoet aan de XSD van de LV WOZ kan niet in alle gevallen gelezen worden door het systeem. Hierdoor was het niet altijd mogelijk om het referentienummer van het bronbericht te lezen en deze als crossreferentienummer te vermelden in het corresponderende foutbericht. 
Het aantal foutberichten waar nu toch een crossreferentienummer in wordt meegegeven is uitgebreid. 

U kunt de  XSD van de LV WOZ vinden in het geïmplementeerde koppelvlak LV WOZ – versie: 3.12 (20200715) via de website gemmaonline.nl (link naar het zipbestand).

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Corrigeren oudste beginGeldigheid

Er is een aanpassing gedaan in de LV WOZ op de Productie waarbij we anders omgaan met verzoeken om de oudste beginGeldigheid van een object te vervroegen in de tijd. Hierin voldoen wij nu aan de StUF-standaard en wordt het uitvoeren van dergelijke wijzigingen alleen nog toegestaan met een synchronisatiebericht. Met het implementeren van deze aanpassing zijn er ook twee nieuwe foutmeldingen beschikbaar gekomen: StUF070 en StUF055. Deze wijziging is op 4 december uitgerold op onze ETO. Meer details over deze wijziging en specifieke foutmeldingen kunt u teruglezen in onze releasenote van 4 december.

Historische correctie zonder overlap

Wanneer een historische correctie wordt uitgevoerd met een geldige eindGeldigheid dan moet volgens de StUF-standaard het tijdvakGeldigheid in ‘oud’ en ‘huidig’ een niet-lege overlap hebben. Meer hierover kunt u lezen in StUF 03.01: In gebruik (Versie 27), pagina 27.

Berichten waar deze overlap niet correct is ingevuld, worden nu afgekeurd met de foutmelding StUF070. Er bestaan twee versies van deze foutmelding, afhankelijk van de tijdvakGeldigheid attributen die niet op elkaar aansluiten.

Code: StUF070

Foutmelding: Synchronisatiebericht historisch niet consistent

Details: Geen overlap: beginGeldigheidWordt is later dan eindGeldigheidWas OF Geen overlap: eindGeldigheidWordt is eerder dan beginGeldigheidWas

Bug opgelost: Verwijderde relaties onterecht weergegeven in bevraging

Verwijderde relaties behoren niet getoond te worden in de BevragingApp, of de materiële historie van individuele en Massale bevraging. Een bug waarbij verwijderde relaties onterecht getoond werden als actief is opgelost.

Bug opgelost: bevragen op parameter isVerbondenMet (WOZAOTOND)

Wordt een bevraging uitgevoerd waarbij wordt gezocht op isVerbondenMet (WOZAOTOND) dan worden alleen WOZ-objecten teruggegeven waarvoor deze relatie in de LV WOZ staat. Een bug waarbij met de opgegeven BAG ID werd gezocht op ontleentAanduidingAan (WOZAOTAND) in plaats van de opgegeven isVerbondenMet (WOZAOTOND) is opgelost.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Er is vandaag een aanpassing gedaan in de LV WOZ op de ETO waarbij we anders omgaan met verzoeken om de oudste beginGeldigheid van een object te vervroegen in de tijd.

Allereerst staan we dit nu zoals in de StUF standaard beschreven is alleen toe in synchronisatieberichten. Dit omdat alle gegevens van het WOZ-object meegestuurd dienen te worden en dit alleen mogelijk is met een synchronisatiebericht. Daarbij hebben we 2 nieuwe validaties geïntroduceerd:

Code StUF070

We sturen een foutmelding met de code StUF070 als een synchronisatiebericht wordt gestuurd met daarin een wijziging met mutatiesoort F waarin de oudste beginGeldigheid wordt gecorrigeerd, terwijl niet alle gegevens zijn opgegeven.
Code: StUF070
Foutmelding: Synchronisatiebericht historisch niet consistent
Details: Eerste beginGeldigheid uit de LV (eersteBeginGeldigheid) wordt verder naar voren geschoven (naar beginGeldigheidWordt), maar niet alle velden zijn opgegeven.

Code: StUF055

We sturen een foutmelding met de code StUF055 als een dienstbericht wordt gestuurd met mutatiesoort F waarin de oudste beginGeldigheid wordt gecorrigeerd.
Code: StUF055
Foutmelding: Dienstbericht historisch niet consistent
Details: Eerste beginGeldigheid uit de LV (eersteBeginGeldigheid) wordt verder naar voren geschoven (naar beginGeldigheidWordt), maar niet alle velden zijn opgegeven.

Nadat de leveranciers dit getest hebben op de ETO, zullen we deze wijziging ook uitrollen op de productie-omgeving.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

In de laatste StUF-WOZ 2 levering van afgelopen jaar (2019/12 geleverd vanaf 15-01-2020) ontbraken sommige objecten en waren sommige objecten beëindigd met een verkeerde datum (01-01-2019 ipv 01-01-2020). Deze fout is nu opgelost in Stuf-WOZ 2.

Wat betekent dit voor u?

Omdat het belastingjaar 2019 is afgerond zullen deze gegevens niet meer gecorrigeerd worden. Bent u in 2019 aangesloten op Digilevering dan hebt u de juiste gegevens mogelijk al ontvangen. Anders is het mogelijk om een actuele stand op te vragen via onze dienst Massale bevraging. 

Als Waterschap en Belastingdienst zult u in de laatste levering van dit jaar (2020/12 op 15 januari) de juiste objecten en einddatums ontvangen over het belastingjaar 2020, zodat u de belastingadministratie goed kunt verwerken in uw eigen systeem.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, onderhoud, releases en storingen? Abonneer dan op onze RSS-Feeds. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via het nummer: 088-183 43 00.

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ: