Stukken, zoals akten, moeten worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dat kan voor een deel automatisch. Ook grenzen en percelen moeten worden vastgelegd, evenals wie de eigenaar van een schip of luchtvaartuig is. Op deze pagina kunt u het onderdeel kiezen waar u meer over wilt weten. 

Elektronisch aanleveren

Notarissen, advocaten, deurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren via Web-ELAN.

Depotservice

U kunt bijlagen (zoals tekeningen of andere bewijsstukken) vooraf in depot geven bij het Kadaster via onze depotservice. 

Over KIK

Dit is het geautomatiseerde akteproces van de 1e inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte.

Infopagina's notariaat

Hier vindt u onder meer veelgestelde vragen, modellen, meer over VTV's en de status van verwerkte stukken.

Stukken op papier aanbieden

Stukken die betrekking hebben op registergoederen kunt u ook op papier aanleveren. Lees hoe u dat precies doet.

Onderbewindstelling

Hoe schrijft u als professioneel bewindvoerder een onderbewindstelling in de openbare registers in.

Verklaring van erfrecht

De autoriteit van afgifte of de aanvrager kan de Europese verklaring van erfrecht ter inschrijving aanbieden.

Schepen

U kunt uw boot of schip laten registreren in onze openbare registers. Daarmee bewijst u dat u  de rechtmatige eigenaar bent.

Percelen en grenzen

Het Kadaster registreert van al het vastgoed, ook van percelen en grenzen, in Nederland wie welke rechten heeft. 

Netwerken registreren

Een netwerk is een zelfstandige onroerende zaak en moet in bepaalde gevallen geregistreerd worden.