Fout melden in BGT

Help ons de BGT zo actueel en juist mogelijk te houden

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland met daarin onder meer gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen. Maar die objecten kunnen veranderen. U kunt als gebruiker van kaarten deze veranderingen aan ons doorgeven, zodat we samen de kwaliteit van topografische kaarten en bestanden verbeteren. 

2 opties om een terugmelding te doen

Met een terugmelding bedoelen we het melden van een mogelijke fout. U kunt een terugmelding doen via de website Verbeter de kaart of de Terugmelding API.

Terugmelden via Verbeter de kaart

Controleer eerst of de laatste veranderingen in uw omgeving al zijn doorgevoerd op de kaart. Geef uw melding door als u dan nog steeds een afwijkende situatie ziet. Dit kunt u online doen.

Naar website Verbeter de kaart

Terugmelding via API

Wilt u mogelijke fouten meteen aan bronhouders melden? Dan kunt u hiervoor de Terugmelding API inbouwen in uw systeem. Hiermee vraagt u ook openbare informatie uit deze terugmeldingen op. Op Verbeterdekaart.nl ziet u de terugmeldingen via de API.

Naar Terugmelding API via PDOK

Vraag en antwoord