Samenvoegen van percelen (Verenig)

Voeg percelen eenvoudig samen en vorm een nieuw perceelnummer

Eenvoudig zelf samenvoegen met applicatie Verenig

Doet u regelmatig een verzoek voor het samenvoegen van percelen?  Met de applicatie Verenig kunt u, via Mijn Kadaster, eenvoudig zelf percelen samenvoegen. Zo ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer. Wij verwerken dit vervolgens direct in de kadastrale registratie.

 • Om de applicatie Verenig te kunnen gebruiken, hebt u toegang tot Mijn Kadaster nodig.
 • Als u toegang hebt tot Mijn Kadaster, maar Verenig niet kunt kiezen, vraagt u autorisatie aan bij uw beheerder.
 • Het nieuw te vormen perceel mag niet groter zijn dan 700 x 1.000 meter.

Samenvoegen van percelen (Verenig) via Mijn Kadaster

U ontvangt de volgende informatie:

 • nieuw perceel met nieuw perceelnummer

Autorisatie Verenig aanvragen

Wilt u Verenig gebruiken in Mijn Kadaster? Vraag toegang aan bij uw (1e) beheerder.

Vraag toegang aan bij uw (1e) beheerder. Weet u niet wie binnen uw organisatie de (1e) beheerder is? Vraag dit dan na bij het Kadaster. Bel 088-183 22 00 of gebruik ons contactformulier.

Naar contactformulier

Hebt u geen toegang tot de applicatie Verenig? En wilt u geen abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u een offerte aanvragen voor het samenvoegen van percelen. Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, wordt uw verzoek binnen 20 werkdagen verwerkt en ontvangt u een nieuw perceelnummer.

Offerte aanvragen

Voorwaarden waaraan percelen moeten voldoen

Alleen percelen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden samengevoegd. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • de percelen zijn aangrenzend
 • de percelen staan op naam van dezelfde eigenaar
 • de percelen hebben dezelfde (of geen) hypotheek

Vraag en antwoord

Wilt u bestellen via Mijn Kadaster, maar hebt u geen abonnement? Informatie over het afsluiten van een abonnement op Mijn Kadaster vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Samenvoeging is niet mogelijk als:

 • het gaat om percelen die zijn betrokken bij een wettelijke herverkaveling in uitvoering en deze percelen zouden worden samengevoegd met buiten het blok gelegen percelen of met elkaar
 • de samenvoeging een einde maakt aan een op verzoek uitgevoerde splitsing, tenzij de redenen voor deze splitsing niet meer gelden
 • het percelen betreft waarvan de rechtstoestand naar burgerlijk recht verschillend is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de percelen verschillende eigenaren hebben of wanneer er bij verschillende akten hypotheken of andere beperkte rechten zijn gevestigd
 • het samenvoegen van percelen leidt tot een situatie waarin definitieve grenzen gaan eindigen in voorlopige/administratieve grenzen
 • percelen te groot zijn en de applicatie Verenig aangeeft dat de percelen niet verenigbaar zijn

Ja, een voorlopige grens of administratieve grens heeft geen effect op de rechtstoestand naar burgerlijk recht. Percelen die hiermee zijn belast kunnen dus gewoon worden samengevoegd.

Ja, hiertegen bestaat geen bezwaar.

Als u percelen wilt samenvoegen, is het ook goed om te kijken of u voorlopige kadastrale grenzen wilt vormen. Als u 1 kadastrale grens splitst in 2 of meer kadastrale grenzen, vormt u voorlopige kadastrale percelen. Hiervoor gebruikt u in Mijn Kadaster de applicatie Splits. Lees meer op de pagina Voorlopige kadastrale grenzen

Wilt u de applicatie Splits of Verenig gebruiken? Maar bent u niet de eigenaar en geen notaris? Dan moet de eigenaar u machtigen. Hiervoor kunt u in de applicatie een machtiging toevoegen. Hiermee toont u aan dat het verzoek namens en volgens de wens van de eigenaar is uitgevoerd. Zodra u op de knop 'verzenden' klikt, verschijnt een invulscherm. Bij 'machtiging' kunt u de machtiging als bijlage meesturen.

Een voorbeeld van een tekst die u kunt gebruiken voor een machtiging is:

Ondergetekende .......... (eigenaar) verleent bij deze volmacht aan .......... (aanvrager) om uiterlijk .......... (datum) een verzoek tot verenigen middels de applicatie Verenig bij het Kadaster in te dienen voor het samenvoegen van percelen. Dit verzoek betreft de in eigendom aan eigenaar toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente........... sectie.......... nummer(s).......... (Deze volmachtverlening geschiedt met de macht van substitutie.)

Bij het afsluiten van een abonnement op Mijn Kadaster moet aangegeven worden wie binnen de organisatie ‘1e’ beheerder wordt. De 1e beheerder is aanspreekpunt voor het Kadaster en kan anderen in de organisatie toegang verlenen. De 1e beheerder kan anderen ook de rechten van een beheerder toekennen maar voor het Kadaster geldt dat er maar één aanspreekpunt is.

Met de applicatie Splits kunt u kadastrale percelen vormen als de definitieve grenzen nog niet aan te wijzen zijn. Lees meer op de pagina Voorlopige kadastrale grenzen

Sommige percelen kunt u niet samenvoegen met de applicatie Verenig. Het Kadaster kan ze dan handmatig verenigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Meldpunt notariaat via het formulier Contact met meldpunt notariaat

Het samenvoegen van bestaande percelen vindt plaats op grond van art. 73 Kadasterwet in samenhang met  Art. 71 Kadasterregelingen in samenhang met Art. 21 en 22 Kadasterbesluit. Samenvoegen van percelen kan plaatsvinden op verzoek van een eigenaar of beperkt gerechtigde als:

 • de percelen binnen eenzelfde burgerlijke en kadastrale gemeente liggen
 • eenzelfde rechtstoestand hebben naar burgerlijk recht en
 • als 1 geheel worden beheerd en gebruikt

Sinds 1 november 2017 is het mogelijk percelen met verschillen in de rechtstoestand, die betrekking hebben op rechten als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht, opstalrechten voor leidingen en voortvloeiend uit de Wkpb, samen te voegen via de applicatie ‘Verenig’.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Inschrijving en Registratie op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier