Onderzoeken

van of in samenwerking met het Kadaster

Lees de samenvattingen van interessante onderzoeken en download de rapporten.

Nieuws item: Nog meer verhuizingen uit grote stad door corona?

In 2020 is er meer dan eerder woningprijsinformatie voor huizen buiten de grote steden aangevraagd. Of dit daadwerkelijk zorgt voor meer verhuizingen is halverwege 2021 te zien.

Nieuws item: Gaan jongeren altijd voor de goedkoopste woningen?

Het aandeel kopers tot 35 jaar in het goedkoopste segment van de woningmarkt daalt. Wij zetten de cijfers van de afgelopen jaren op een rij.

Nieuws item: Wil om te verhuizen niet weg door corona

Tot nu verandert er weinig op de woningmarkt ondanks corona. Ook deze zomer veranderden vele koophuizen van eigenaar. Wat gebeurde er de afgelopen maanden?

Nieuws item: Corporaties verkopen minder woningen aan starters

Wij onderzochten de woningverkoop bij woningcorporaties en stelden onder meer vast dat zij sinds 2015 steeds minder woningen verkopen.

Lees artikel

Nieuws item: Onderzoek Elsevier Weekblad en het Kadaster: wat is uw huis waard?

Elsevier Weekblad en het Kadaster onderzoeken de vierkantemeterprijzen in alle 3.164 wijken van Nederland. Dit jaar voor het eerst: waar vindt u nog (betaalbare) huizen met grote tuinen?

Lees artikel

Nieuws item: Meer inzicht in informatiebehoefte bij energietransitie

Om de energietransitie mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Lees artikel

Nieuws item: Nog nooit zo weinig starters op woningmarkt sinds 2006 

In kwartaal 4 van 2019 bereikte het aandeel koopstarters op de woningmarkt een dieptepunt. Starters die wel actief zijn, zijn tussen de 25 en 35 jaar.

Lees artikel

Nieuws item: Coronacrisis geeft kort schrikeffect op de woningmarkt

Op de dagen waarop het kabinet coronamaatregelen aankondigde, is een schrikreactie te zien in de particuliere aanvraag van woninginformatie. Maar woningkopers lijken in de dagen erna wel snel over hun schrik heen.

Lees artikel

Nieuws item: Top 10 opvallendste feiten over zonneparken

In Nederland wordt fors ingezet op het opwekken van energie met zonnepanelen. Het Kadaster deed onderzoek naar deze zonneparken. Waar liggen deze parken? Hoeveel ruimte nemen deze parken in beslag? Gaan zonneparken ten koste van landbouwgrond en natuur? Hier vindt u 10 opvallende feiten uit het onderzoek.

Lees artikel

Nieuws item: Toevoegen (dorps)gebieden aan stad beïnvloedt woningprijs nauwelijks

Woningprijzen van dorpen en buitengebieden die samengevoegd zijn met een stad hebben geen groot effect op de woningprijsontwikkeling van die stad.

Lees artikel