Terzake

Relatiemagazine van het Kadaster

Lees de artikelen uit ons magazine.

Het consumentendossier: gebruiksaanwijzing van je woning

10 oktober 2019

Woningeigenaren krijgen vanaf 2021 bij oplevering van een nieuwe woning of verbouwing een digitaal consumentendossier van de aannemer. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?

Lees volledig artikel

Boeren en waterschappen werken samen aan waterbeheer

26 september 2019

Klimaatverandering en de landbouw hebben invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. Hoe dragen boeren bij aan duurzaam waterbeheer en grondgebruik in hun eigen regio?

Lees volledig artikel

Nieuwbouw in Bunschoten in kaart

12 september 2019

Hoeveel nieuwbouwwoningen hebben we gebouwd en voor wie? Wat moeten we in de toekomst nog gaan bouwen? De woningbehoefte is groot, ook in Bunschoten. Deze gemeente had veel vragen. Het Kadaster hielp ze te beantwoorden.

Lees volledig artikel
 

Data direct uit basisregistraties met Haal Centraal

25 juni 2019

‘Haal Centraal’ verandert de manier waarop gemeenten data inzien. Niet meer in eigen kopieën, maar rechtstreeks in de bronregistratie. Een initiatief van onder andere de 5 grootste gemeenten, VNG-realisatie en het Kadaster.

Lees volledig artikel

Nederlandse scheepsregistratie in trek

18 juni 2019

Wat veel mensen niet weten, is dat we bij het Kadaster ook schepen registreren. Waarom is dat van belang? Hoe is het geregeld in Nederland en waarom is ons land steeds meer in trek?

Lees volledig artikel

Zelflerende computersystemen bieden kansen bij klimaatverandering

11 juni 2019

Hoe helpt nieuwe technologie bij complexe vraagstukken zoals klimaatverandering? Beleidsmakers, wetenschappers en publieke dataleveranciers bespraken dit tijdens het seminar ‘Klimaat en Machine Learning’. Een korte terugblik.

Lees volledig artikel

Groningen kan krimp te lijf

04 juni 2019

De leefbaarheid in krimpgebieden verbeteren, hoe doe je dat? Een onderzoek van het Kadaster geeft inzicht in de ontwikkelingen van de regio, zodat de provincie Groningen met regionale partijen aan de slag kan.

Lees volledig artikel

Precisiedata voor akkerbouwers

03 april 2019

Dacom Farm Intelligence gebruikt data van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) om akkerbouwers te helpen om het meeste uit hun oogst te halen. 

Lees volledig artikel

Toekomst landelijk gebied Flevoland

20 maart 2019

Klimaatverandering, zonne-energie en natuurontwikkeling. De provincie Flevoland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Wageningen University en het Kadaster deden onderzoek.

Lees volledig artikel

Tactische rol Digitaal Stelsel Omgevingswet past goed bij Kadaster

15 maart 2019

Het Kadaster is tactisch beheerder geworden voor de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en het Informatiepunt.

Lees volledig artikel

De woningmarkt verduurzamen: welk plan werkt?

22 januari 2019

Energie besparen en opwekken, woningen gasloos maken: welke plannen voor de woningmarkt zijn haalbaar? Het Kadaster bracht betrokken partijen samen om van elkaar te leren.

Lees volledig artikel

De Amazone beschermen via betere landregistratie

13 december 2018

Goede landregistratie en kennis van criminologie zorgen samen voor een goede aanpak van ontbossing en illegale houtkap.

Lees volledig artikel

Hoe wil Harderwijk dat vakantieparken worden gebruikt?

29 november 2018

Harderwijk wil toerisme op vakantieparken een impuls geven en onbedoelde bewoning tegengaan. Het Kadaster analyseerde situaties.

Lees volledig artikel

Woningtekort: Hoe kom je van zorg tot een aanpak?

01 september 2018

Nederland wil gasloos wonen, maar komt woningen tekort. Het Kadaster bracht beleidsmakers, bouwers en makelaars bij elkaar om hun zorgen en ideeën te delen.

Lees volledig artikel

Waterbedrijf Groningen vindt beste tracé nieuwe waterleiding

01 september 2018

De Tracéplanner van het Kadaster heeft Het Waterbedrijf Groningen geholpen bij het vinden van het beste tracé tussen Groningen en Eemshaven.

Lees volledig artikel

Kadaster helpt Bodegraven in strijd tegen leegstand

01 september 2018

Als onafhankelijk gespreksleider, inspirator en als leverancier van feiten en cijfers helpt het Kadaster de gemeente Bodegraven in strijd tegen leegstand.

Lees volledig artikel

Audit toont hoge kwaliteit Basisregistratie Topografie

01 september 2018

De kwaliteit van de Basisregistratie Topografie wordt eens in de drie jaar getoetst. Uit de audit-rapportage blijkt dat de BRT positief op de kaart staat.

Lees volledig artikel

Schadevergoeding na natuurramp Nepal? Alleen met eigendomsbewijs

01 september 2018

Om in Nepal een schadevergoeding te ontvangen, heb je een eigendomsbewijs nodig; anders krijg je niks. Het Kadaster helpt mee dit probleem aan te pakken.

Lees volledig artikel

Soest experimenteert in Proeftuin Omgevingswet

01 mei 2018

De gemeente Soest ontwikkelde samen met onder meer het Kadaster een viewer voor ruimtelijke informatie. Een experiment uit de Proeftuin Omgevingswet.

Lees volledig artikel

Inzages Basisregistratie Kadaster vernieuwd

01 mei 2018

Het afgelopen halfjaar zijn de inzages in de Basisregistratie Kadaster (BRK) vernieuwd. Het gaat hierbij om informatie over objecten, hypotheken en personen.

Lees volledig artikel

Utrecht op de bres voor gegevenskwaliteit adressen en gebouwen

01 mei 2018

Het Kwaliteitsdashboard BAG helpt de gemeente Utrecht de kwaliteit van hun gegevens te verhogen. Het Kadaster maakt informatie uit de BAG toegankelijk.

Lees volledig artikel

Topografie als ruggengraat: inzicht in Amsterdam

01 mei 2018

De gemeente Amsterdam gebruikt het digitale topografische basisbestand TOP10NL om meer inzicht te krijgen in actuele locatiegegevens voor beleid en toezicht.

Lees volledig artikel

CBS en Kadaster maken statistiek van nieuwbouwtransacties

01 mei 2018

Vanuit het doel om samen rijkere informatie te kunnen aanbieden slaan het CBS en Kadaster de handen ineen voor het maken van nieuwbouwstatistieken.

Lees volledig artikel

Bijdragen aan duurzame landregistratie in Benin

01 mei 2018

Landbouw en export bieden in Benin de beste kansen op economische groei en zelfredzaamheid. Het Kadaster gaat helpen een beter ondernemersklimaat te creëren.

Lees volledig artikel

Het ministerie van Geluk

01 februari 2018

Voor het opzetten van een basisregistratiesysteem, reisde het Kadaster naar Bhutan. In dit land evalueert het ministerie van Geluk alle overheidsprojecten.

Lees volledig artikel

Topografie als achtergrond, droomhuis beter in beeld

01 februari 2018

Woningzoeksite Funda gebruikt de Basisregistratie Topografie (BRT) Achtergrondkaart voor het visueel weergeven van woningen en de objecten in hun omgeving.

Lees volledig artikel

Wie beheert de weg buiten de bebouwde kom?

01 februari 2018

De wegenlegger is verantwoordelijk voor beschadigingen aan de openbare weg. Elke Nederlandse gemeente is verplicht een actuele wegenlegger te hebben.

Lees volledig artikel

Waardelijst ontzorgt taxateurs en woningcorporaties

01 februari 2018

In samenspraak met corporaties en taxateurs ontwikkelde het Kadaster de Waardelijst. Deze lijst verstrekt verbeterde eigendomsinformatie aan taxateurs.

Lees volledig artikel

Grens aangepast om orde beter te handhaven

01 februari 2018

De versnipperde landsindeling bij de Belgisch-Nederlandse grens in Visé belemmerde de ordehandhaving. Het Kadaster heeft daarom een grenscorrectie uitgevoerd.

Lees volledig artikel

Je woning duurzamer maken met open data

01 februari 2018

Wat is de meest effectieve investering om je woning energiezuinig te maken? Met de online Huisscan van Greenhome krijgen woningeigenaren snel advies.

Lees volledig artikel