Terzake

Relatiemagazine van het Kadaster

Lees de artikelen uit ons magazine.

12 maart 2020

Nederlandse scheepsregistratie in trek

Wat veel mensen niet weten, is dat we bij het Kadaster ook schepen registreren. Waarom is dat van belang? Hoe is het geregeld in Nederland en waarom is ons land steeds meer in trek?

Lees artikel

11 maart 2020

Vastgoedeigenaren aan zet bij centrumontwikkeling Oldenzaal

De Twentse gemeente Oldenzaal kampt al jaren met leegstand in het centrum. Om het tij te keren, wordt de Binnenstadsvisie vernieuwd.

Lees artikel

04 maart 2020

Verhuisbewegingen Winterswijk in kaart

Wie verhuizen er naar of binnen een gemeente? Welke mensen trekken weg en waar gaan zij naartoe? Inzicht in deze verhuisbewegingen geeft de gemeente Winterswijk een goede basis voor toekomstig woonbeleid.

Lees artikel

25 februari 2020

Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling

Het project Saasveld-Gammelke laat dat zien door de ogen van provincie, de Grondcommissie, het Kadaster en een boer wiens bedrijf herplaatst is.

Lees artikel

17 december 2019

Leegstand Hoeksche Waard in kaart

In Oud-Beijerland (nu Hoeksche Waard) wilde men de leegstand in het winkelgebied aanpakken. Een tool met 3 kaartlagen bood inzicht.

Lees artikel

11 december 2019

Energietransitie: welke data en kennis helpen gemeenten?

In 2021 moet elke gemeente haar Transitievisie Warmte klaar hebben. Welke gegevens en kennis zijn nodig voor een slimme aanpak?

Lees artikel

10 oktober 2019

Het consumentendossier: gebruiksaanwijzing van je woning

Woningeigenaren krijgen vanaf 2021 bij oplevering van een nieuwe woning of verbouwing een digitaal consumentendossier van de aannemer. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?

Lees artikel

26 september 2019

Boeren en waterschappen werken samen aan waterbeheer

Klimaatverandering en de landbouw hebben invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. Hoe dragen boeren bij aan duurzaam waterbeheer en grondgebruik in hun eigen regio?

Lees artikel

12 september 2019

Nieuwbouw in Bunschoten in kaart

Hoeveel nieuwbouwwoningen hebben we gebouwd en voor wie? Wat moeten we in de toekomst nog gaan bouwen? De woningbehoefte is groot, ook in Bunschoten. Deze gemeente had veel vragen. Het Kadaster hielp ze te beantwoorden.

Lees artikel

25 juni 2019

Data direct uit basisregistraties met Haal Centraal

‘Haal Centraal’ verandert de manier waarop gemeenten data inzien. Niet meer in eigen kopieën, maar rechtstreeks in de bronregistratie. Een initiatief van onder andere de 5 grootste gemeenten, VNG-realisatie en het Kadaster.

Lees artikel

11 juni 2019

Zelflerende computersystemen bieden kansen bij klimaatverandering

Hoe helpt nieuwe technologie bij complexe vraagstukken zoals klimaatverandering? Beleidsmakers, wetenschappers en publieke dataleveranciers bespraken dit tijdens het seminar ‘Klimaat en Machine Learning’. Een korte terugblik.

Lees artikel

03 april 2019

Precisiedata voor akkerbouwers

Dacom Farm Intelligence gebruikt data van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) om akkerbouwers te helpen om het meeste uit hun oogst te halen. 

Lees artikel

20 maart 2019

Toekomst landelijk gebied Flevoland

Klimaatverandering, zonne-energie en natuurontwikkeling. De provincie Flevoland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Wageningen University en het Kadaster deden onderzoek.

Lees artikel

15 maart 2019

Tactische rol Digitaal Stelsel Omgevingswet past goed bij Kadaster

Het Kadaster is tactisch beheerder geworden voor de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en het Informatiepunt.

Lees artikel

22 januari 2019

De woningmarkt verduurzamen: welk plan werkt?

Energie besparen en opwekken, woningen gasloos maken: welke plannen voor de woningmarkt zijn haalbaar? Het Kadaster bracht betrokken partijen samen om van elkaar te leren.

Lees artikel

13 december 2018

De Amazone beschermen via betere landregistratie

Goede landregistratie en kennis van criminologie zorgen samen voor een goede aanpak van ontbossing en illegale houtkap.

Lees artikel

29 november 2018

Hoe wil Harderwijk dat vakantieparken worden gebruikt?

Harderwijk wil toerisme op vakantieparken een impuls geven en onbedoelde bewoning tegengaan. Het Kadaster analyseerde situaties.

Lees artikel

01 september 2018

Woningtekort: Hoe kom je van zorg tot een aanpak?

Nederland wil gasloos wonen, maar komt woningen tekort. Het Kadaster bracht beleidsmakers, bouwers en makelaars bij elkaar om hun zorgen en ideeën te delen.

Lees artikel

01 september 2018

Waterbedrijf Groningen vindt beste tracé nieuwe waterleiding

De Tracéplanner van het Kadaster heeft Het Waterbedrijf Groningen geholpen bij het vinden van het beste tracé tussen Groningen en Eemshaven.

Lees artikel

01 september 2018

Kadaster helpt Bodegraven in strijd tegen leegstand

Als onafhankelijk gespreksleider, inspirator en als leverancier van feiten en cijfers helpt het Kadaster de gemeente Bodegraven in strijd tegen leegstand.

Lees artikel

01 september 2018

Audit toont hoge kwaliteit Basisregistratie Topografie

De kwaliteit van de Basisregistratie Topografie wordt eens in de drie jaar getoetst. Uit de audit-rapportage blijkt dat de BRT positief op de kaart staat.

Lees artikel

01 september 2018

Schadevergoeding na natuurramp Nepal? Alleen met eigendomsbewijs

Om in Nepal een schadevergoeding te ontvangen, heb je een eigendomsbewijs nodig; anders krijg je niks. Het Kadaster helpt mee dit probleem aan te pakken.

Lees artikel