Erfenis woning, boot of grond inschrijven

Overledene blijft rechthebbende tot er een verklaring van erfrecht is ingeschreven

Laat de notaris een verklaring van erfrecht inschrijven

Hebt u een huis, stuk grond of een boot geërfd? Laat de notaris een verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster. U staat dan vermeld als eigenaar in de kadastrale registratie.

Geërfd eigendom registreren bij Kadaster

In de kadastrale registratie ligt vast wie eigenaar is van een perceel of een teboekgesteld schip. Als iemand overlijdt, blijft de overledene als rechthebbende in de registratie vermeld, totdat er een verklaring van erfrecht (of een verdelingsakte) is ingeschreven. Een verklaring van erfrecht kunt u door een notaris laten opstellen. De notaris zorgt ook voor de inschrijving bij het Kadaster. Dat kunt u niet zelf doen.

Verklaring van erfrecht

In de verklaring van erfrecht kunnen verschillende zaken over de nalatenschap worden vastgelegd.

Voordelen van inschrijving 

Nadat u een verklaring van erfrecht via een notaris hebt laten inschrijven bij het Kadaster, staat u als eigenaar geregistreerd bij het Kadaster. Zo is de erfenis goed geregeld. Dit houdt het volgende in:

  • Doorlopende kosten worden op tijd doorberekend aan de rechtmatige eigenaar. Zo ontvangt u de WOZ-beschikking op uw naam en niet gericht aan ‘de erven van’. 
  • U wordt als nabestaande niet onverwacht geconfronteerd met extra kosten wanneer u de geërfde woning, grond of boot vervolgens verkoopt.
  • Als de informatie over onroerende goederen na overlijden snel op orde is, hoeven overheidsorganisaties achteraf minder te verbeteren. De afhandeling is daardoor sneller achter de rug.

Wat wordt vastgelegd?

In een verklaring van erfrecht staat bijvoorbeeld:

  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Is er een testament en wat staat daar in?
  •  Was de overledene getrouwd? Zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
  •  Wie is bevoegd om de nalatenschap te beheren en erover te beschikken? Wie is verantwoordelijk voor de afwikkeling ervan?

Vraag en antwoord

Handige links