Onderzoek doen in het hoger onderwijs

Kadastrale archieven beschikbaar voor onderzoek door studenten

Hoge korting voor studenten

Studenten kunnen standaard producten tegen een sterk gereduceerde prijs aanvragen. Hiervoor geldt een maximum van 1500 percelen of objecten. Ook kunnen zij zelf onderzoek doen in de kadastrale archieven. In onze archieven vindt u informatie over onroerende zaken, schepen en luchtvaartuigen vanaf 1832 tot nu.

Aanvragen Kadaster-informatie voor wetenschappelijk onderzoek  

Met het aanvraagformulier doet u een verzoek om tegen gereduceerd tarief informatie te ontvangen voor uw studieopdracht of afstudeeronderzoek. Het resultaat van uw studieopdracht of afstudeeronderzoek stuurt u naar het Kadaster.

Ga naar het Aanvraagformulier Kadaster-informatie.

Zelf historisch onderzoek doen

U kunt onderzoek doen in onze kadastrale archieven als uw onderzoek een historisch doel heeft. Het moet daarnaast tot een tastbaar resultaat leiden, bijvoorbeeld een eindscriptie of artikel. Na afronding van uw onderzoek moet u ons een versie van het resultaat toesturen. 

Lees meer over zelf historisch onderzoek doen.

Kadaster Data Science Labs 

Op de Kadaster Labs-omgeving kunnen studenten experimenteren met datasets, opslag- en ontsluitingsmechanismen en applicaties. Het doel van de Labs-omgeving is om onze data nog beter bruikbaar te maken aan de hand van diverse technieken. Daarnaast is op de Labs-omgeving ook een aantal inspirerende voorbeelden te vinden van hoe er met behulp van linked data complete verhalen verteld kunnen worden. Studenten kunnen de data bekijken via data stories.

Meer informatie leest u op de website Kadaster Data Science Labs

Vraag en antwoord

Handige links