Boom of heg naast erfgrens

Regels voor het plaatsen van een boom, struik of heg naast de erfgrens

Belangrijk om te weten voor u gaat planten

Wilt u weten wat de regels zijn voor een boom, struik of heg naast de erfgrens? In de wet staat dat u een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag plaatsen. Voor een heg en struik geldt een afstand van een halve meter. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel.

Vragen over beplanting naast een erfgrens

Bij problemen over beplanting naast een erfgrens adviseren wij u juridische hulp te vragen. Is niet duidelijk waar de erfgrens loopt? Dan kunnen wij u wél helpen met een grensreconstructie.

Interessant voor u?

Grensreconstructie vanaf 485,-

  • duidelijkheid over ligging grens
  • oordeel van een onafhankelijke partij
  • verslag met meetschets van landmeter
Naar Grensreconstructie

Waar mag een boom, struik of heg staan

Een boom moet 2 meter van de erfgrens geplaatst worden, een heg of struik 0,5 meter. Als uw buren toestemming geven of wanneer er erfdienstbaarheid rust op de grond mag hiervan afgeweken worden. Voor uitgebreide informatie kijkt u op de pagina van het Juridisch Loket.
Als een boom, struik of heg al lange tijd te dicht bij de erfgrens staat kan er sprake zijn van verjaring. Meer hierover leest u op de pagina Verjaring.

Vraag en antwoord

Een boom of heg dichterbij de erfgrens planten mag bijvoorbeeld als de buurman van de grond naast uw grond toestemming geeft of wanneer er sprake is van een erfdienstbaarheid.

Meer weten over de situaties wanneer u een boom binnen 2 meter of een heg of struik binnen een halve meter van de erfgrens mag plaatsen?

Kijk dan op de website van het Juridisch Loket.

Staat uw hek of heg al meer dan 20 jaar op de grond van uw buren en is hier nog nooit bezwaar tegen gemaakt? Dan kan er sprake zijn van verjaring. Is dat daadwerkelijk het geval, dan is de grond eigendom van u. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan een veel kortere periode (van 10 jaar) van toepassing zijn. Dat is alleen het geval wanneer u de grond ‘te goeder trouw’ in bezit hebt genomen.   

Lees meer op de pagina Verjaring

Ja dat mag. Overhangende takken of wortels die op uw erf doorschieten mag u verwijderen als uw buurman dit niet wil doen. 

Meer weten? Kijk dan op de website van het Juridisch Loket.

Het is vervelend als u last heeft van vallende bladeren uit de boom van uw buren. Helaas kunt u hier juridisch gezien niets aan doen. Volgens de wet is dit geen onaanvaardbare hinder.  

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting. 

Handige link

Uitzonderingen op regels beplanting bij erfgrens

Informatie over uitzonderingen op de regels voor de plaats van bomen, heggen en struiken bij de erfgrens.