Varen in het buitenland

Zeeregistratie en zeebrief als nationaliteitsbewijs voor boot of schip

Vaart u in het buitenland of wilt u dit gaan doen? Dan adviseren wij u uw pleziervaartuig in de zeecategorie te registreren en een zeebrief aan te vragen. Een zeebrief is een nationaliteitsbewijs van een schip. Met de Nederlandse zeebrief mag u de Nederlandse vlag voeren.

Wat hebt u nodig om een zeebrief aan te vragen?

Registreer uw boot of schip door het Kadaster de volgende formulieren ingevuld en ondertekend toe te zenden. In de toelichtingen bij de formulieren vindt u meer informatie over het invullen ervan. 

Documenten die u moet aanleveren

 • formulier Aanvraag teboekstelling schip
  formulier Verzoek tot branding en/of aanbrengen microdots
 • formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig korter dan 24 meter (ILT)
  U vindt dit formulier op de website van de ILT.
 • een origineel ondertekend eigendomsbewijs
  Dit kan bijvoorbeeld zijn: een originele Bill of Sale, of een koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief.
 • gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • getekende offerte voor inspectie en brandmerken als uw schip zich in het buitenland bevindt
In sommige gevallen moet u nog aanvullende documenten aanleveren. Lees het formulier aanvraag teboekstelling en de toelichting daarom goed door. Dan ziet u of er nog aanvullende documenten op uw situatie van toepassing zijn, en welke wij daarvoor nodig hebben. Als uw schip in het buitenland ligt, stuurt u ook de ondertekende offerte mee.

Toelichting bij de formulieren

Verzending formulieren

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Vraag en antwoord

Handige link