Historie perceel (Hulpkaart)

Bekijk de geschiedenis van één of meer kadastrale percelen

Oude kadastrale grenzen

Op een Hulpkaart ziet u de geografische geschiedenis van één of meer kadastrale percelen. U ziet bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oude kadastrale grens liep.

Wat staat er op de Hulpkaart?

  • grenzen ongewijzigd (zwart)
  • grenzen nieuw (rood)
  • grenzen vervallen (blauw)
  • kadastrale perceelnummers ongewijzigd (rood)
  • kadastrale perceelnummers nieuw (zwart)
  • kadastrale perceelnummers vervallen (blauw)

Historie perceel (Hulpkaart) vanaf 15,80

  •  geografische geschiedenis van percelen
  •  voor historisch onderzoek naar eigendom en andere rechten

Nu bestellen

Historisch onderzoek naar eigendom en andere rechten

Met een Hulpkaart kunt u nagaan waar percelen lagen die in oude akten en andere stukken zijn vermeld. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk voor de opsporing van gevestigde erfdienstbaarheden en historisch onderzoek naar eigendom en andere rechten.

Kaartschaal

Hulpkaarten zijn er in verschillende kaartschalen: bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noord-gericht.

Vraag en antwoord