Wijziging teboekstelling schip

Wanneer uw boot of schip is geregistreerd bij het Kadaster, moet u ervoor zorgen dat de gegevens altijd actueel zijn. Is er iets gewijzigd in de gegevens van het schip of uw persoonlijke situatie? Geef dit dan aan ons door.

Wanneer geeft u een wijziging door?

  •  Uw adres of gekozen woonplaats is veranderd.
  •  De gegevens van het schip zijn veranderd (zoals een nieuwe naam van het schip, een andere inrichting of een nieuwe motor).
  •  U wilt een schip als afgebouwd schip registeren.

Wijziging doorgeven

Vraag en antwoord