Doorhaling teboekstelling schip

Laat uw boot of schip uitschrijven uit onze openbare registers

Ook mogelijk voor schip in aanbouw

Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster. Het is ook mogelijk een schip in aanbouw uit te schrijven. Na de uitschrijving ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers.

In welke gevallen schrijft u uw boot of schip uit?

  • als u uw boot of schip bij een buitenlands kadaster registreert
  • als uw boot of schip is gesloopt of vergaan
Information:

Voor de uitschrijving moet u bewijsstukken aanleveren die de reden van doorhaling aantonen. Deze bewijsstukken brengen kosten met zich mee. Ook hebt u een machtiging nodig van de rechtbank Rotterdam. De doorhaling zelf is kosteloos.

Doorhaling teboekstelling schip kosteloos

  •  uw gegevens weer up to date
  •  onmisbaar bij inschrijving bij kadaster in buitenland

Nu aanvragen

Bewijsstukken voor doorhaling teboekstelling schip

U hebt 2 bewijsstukken nodig voor het aanvragen van een doorhaling teboekstelling schip. Meer informatie over de bewijsstukken die u nodig hebt, vindt u op de pagina aanvragen doorhaling teboekstelling schip.

Na ontvangst van de bewijsstukken wordt uw aanvraag verwerkt

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

Vraag en antwoord