Overzicht producten boten

Een overzicht met alle producten voor het (wijzigen van) de registratie van boten en schepen. Ook vind u hier ook producten voor het opvragen van gegevens, verklaringen en bewijzen.

Registratie

Boot registreren: teboekstelling schip

Registreer uw eigendom in onze openbare registers. Deze krijgt een brandmerk en u ontvangt een bewijs van inschrijving.

Naar Boot registreren: teboekstelling schip

Aanbrengen microdots op een schip

Uw boot of schip minder aantrekkelijk maken voor diefstal? Dat kan met microdots. U bent snel te achterhalen als eigenaar.

Naar Aanbrengen microdots op een schip

Wijzigen registratie

Wijziging teboekstelling schip

Voor het doorgeven van een verandering van uw adres of van de naam, inrichting of motor van uw boot of schip. Ook om uw schip als afgebouwd te registreren.

Naar Wijziging teboekstelling schip

Hernieuwd aanbrengen brandmerk op een schip

Als het brandmerk op uw boot of schip onleesbaar, beschadigd of verwijderd is, bent u verplicht dit opnieuw te laten aanbrengen.

Naar Hernieuwd aanbrengen brandmerk

Uitschrijven

Doorhaling teboekstelling schip

Is uw boot of schip vergaan, gesloopt of wilt u het in het buitenland registreren? Schrijf uw eigendom uit. Dat kan ook als het in aanbouw is. Dit is kosteloos.

Naar Doorhaling teboekstelling schip

Opvragen gegevens

Verklaring van niet-voltooiing schip

Wilt u een hypotheek op een schip in aanbouw? Deze verklaring bewijst dat uw schip in aanbouw is en nog niet klaar is.

Naar Verklaring van niet-voltooiing schip

Verklaring van niet-teboekstelling schip

Gewaarmerkt document dat nodig is voor het aanvragen van een hypotheek op een schip in het buitenland.

Naar Verklaring van niet-teboekstelling schip

Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen

Officieel document met informatie over hypotheek of beslag op een schip. Handig als u van plan bent een schip te kopen.

Naar Uittreksel schepen

Uittreksel eigendom schip

Informatie over een in de kadastrale registers ingeschreven boot of schip, de eigenaar en zijn rechten. Het is een officieel (gewaarmerkt) document.

Naar Uittreksel eigendom schip

Kopie akte (afschrift uit de registers)

Wat is er vastgelegd over uw woning, appartement, perceel of schip? U kunt een kopie van de akte aanvragen.

Naar Kopie akte

Bewijs doorhaling teboekstelling schip

Toont aan dat uw schip is uitgeschreven uit de openbare registers. Dit is nodig voor registratie in het buitenland.

Naar Bewijs doorhaling teboekstelling schip