Vroegere eigenaren opvragen

Particuliere of zakelijke eigenaren van een perceel bekijken

Verkrijgingsakte of de titel van aankomst

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Het kan om particuliere of zakelijke eigenaren gaan. Bij zakelijke eigenaren kunt u denken aan een bv, nv of een stichting. 

U ontvangt de volgende informatie:

  •  een overzicht van alle eigenaren in een bepaalde periode
  •  het opgave van deel en nummer van de akte(n) waaruit blijkt wie de eigenaren waren
  •  een kopie van de akte als u dat wilt (u kunt deze tegelijk bestellen)
Information:

U kunt kiezen uit 3 perioden die teruggaan tot een bepaald jaartal. U kunt ook andere periode kiezen. In de vragen en antwoorden op deze pagina vindt u meer informatie.

Vroegere eigenaren opvragen vanaf 73,50

  •  vroegere eigenaren perceel inzien
  •  particuliere en zakelijke eigenaren
  •  kopie akte mee bestellen

Nu opvragen

Informatie over een zelfgekozen periode binnen 2 werkdagen

U bepaalt zelf over welke periode u eigendomsinformatie opvraagt. De kosten zijn afhankelijk van deze periode. U ontvangt de gevonden akte(n) binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Vraag en antwoord