Geschiedenis van de ruilverkaveling

Eerste ruilverkaveling meer dan 100 jaar geleden

In het begin van de twintigste eeuw waren de productieomstandigheden in de land- en tuinbouw verre van ideaal. Eigendom was sterk versnipperd. In 1916 vond de eerste grondruil plaats op Ameland. Dit was zo’n groot succes dat acht jaar later, in 1924, de eerste ruilverkavelingswet tot stand kwam. Het Kadaster speelde vanaf het begin een essentiële rol bij het borgen van de rechtszekerheid van deelnemers, en doet dat vandaag de dag nog steeds. Lees onze artikelen over 100 jaar ruilverkaveling.

Gratis magazine Kijk op

Dit zijn bewerkte versies van artikelen die verschenen in het magazine Kijk op. Wilt u meer lezen over het heden en toekomst van stedelijke herverkaveling? Vraag het magazine nu aan, en ontvang het gratis. 

Info en bestellen