Klachten en bezwaren

Lees hoe u contact met ons kunt opnemen

Twijfelt u over de gegevens in de Basisregistratie Kadaster? Wilt u een klacht indienen over een product of een factuur? Of misschien over het gedrag van een medewerker? Dan horen wij dat graag van u.

U leest op deze pagina hoe u contact met ons kunt opnemen.

Vraag en antwoord