Beleid

Wilt u weten welke visie het Kadaster heeft op de toekomst en op welke wijze zij omgaat met wet- en regelgeving? U vindt hier specifieke informatie over  Code Goed Bestuur, Kwaliteitssysteem, Wet Markt en Overheid, Aanbestedingen, Tarieven en ons Meerjarenbeleidsplan.