Onderzoeken

van of in samenwerking met het Kadaster

Lees de samenvattingen van interessante onderzoeken en download de rapporten.

12 maart 2020

Top 10 opvallendste feiten over zonneparken

In Nederland wordt fors ingezet op het opwekken van energie met zonnepanelen. Het Kadaster deed onderzoek naar deze zonneparken. Waar liggen deze parken? Hoeveel ruimte nemen deze parken in beslag? Gaan zonneparken ten koste van landbouwgrond en natuur? Hier vindt u 10 opvallende feiten uit het onderzoek.

Lees artikel

14 januari 2020

Toevoegen (dorps)gebieden aan stad beïnvloedt woningprijs nauwelijks

Woningprijzen van dorpen en buitengebieden die samengevoegd zijn met een stad hebben geen groot effect op de woningprijsontwikkeling van die stad.

Lees artikel

26 november 2019

Verhuizen het lastigst voor ouderen in krimpgebieden

8,4% van de 55-plussers uit krimpgebieden wíl wel verhuizen, maar kan niks vinden. Dit is een hoger percentage dan in andere gebieden. Onderzoekers Sophie Druif en Paul de Vries brachten hun wensen en gedrag in kaart.

Lees artikel

26 november 2019

Top 10 opvallendste feiten over senioren op de woningmarkt

10 opvallendste feiten uit onderzoek van het Kadaster over senioren op de woningmarkt, toegelicht door woningmarktexpert Paul de Vries.

Lees artikel

10 oktober 2019

Particuliere beleggers duwen woningprijzen omhoog

Een onderzoek over de invloed van particuliere investeerders op de gemiddelde woningprijs in een buurt.

Lees artikel

10 oktober 2019

Energiezuinigheid van koopwoningen in beeld

Veel jongeren kopen woningen in de labelklassen C, D en E. Dit betekent dat juist deze minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verbeteren.

Lees artikel

11 september 2019

Komen nieuwbouwkopers vaker uit een andere gemeente?

Verhuizen kopers van nieuwbouwhuizen vaker naar een andere gemeente dan kopers van bestaande woningen? Dat is de hoofdvraag uit een nieuw onderzoek van het Kadaster naar de verhuisbewegingen van nieuwbouwkopers in de provincie Utrecht.

Lees artikel

08 juli 2019

Particuliere huursector compleet in beeld

Het Kadaster en het CBS hebben nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de particuliere huursector. Deze onderzoeken vullen elkaar aan.

Lees artikel

17 juni 2019

Oog voor de landbouw en haar ontwikkeling

In opdracht van de gemeente Enschede en STAWEL, de stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede, hebben Kadaster en Wageningen Economic Research een analyse gemaakt van de agrarische sector in Enschede.

Lees artikel

29 mei 2019

Onderzoek naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

De laatste jaren bestaat in de media de indruk dat woningen en ander vastgoed in toenemende mate in handen komen van buitenlandse partijen en particuliere verhuurders.

Lees artikel

03 mei 2019

Onderscheidend onderzoek: Wat is uw huis waard?

Een onderzoek van Elsevier Weekblad en het Kadaster over de vierkantemeterprijzen van koophuizen in alle 3.086 Nederlandse wijken.

Lees artikel

17 april 2019

Starterslening drijft woningprijzen niet op

Met een Starterslening krijgen koopstarters maximaal 20% meer hypotheekbudget. Wat betekent dit voor de woningmarkt en -prijzen? Het Kadaster deed hier onderzoek naar.

Lees artikel

11 maart 2019

Forse veranderingen voor agrarisch grondgebruik Flevoland

Wat zijn de ontwikkelingen in het grondgebruik in Flevoland in de periode tot 2025 en 2040? Het Kadaster en Wageningen Economic Research deden hier onderzoek naar.

Lees artikel

15 november 2018

“Geen hard bewijs voor prijsstijging door woningkoop voor verhuur”

Hoe meer beleggers woningen kopen, hoe harder de woningprijzen stijgen. Klopt dat? Volgens onderzoekster Janneke Michielsen is dat niet zomaar aan te tonen.

Lees artikel

17 oktober 2018

Kadaster en CBS meten spanning op woningmarkt

Minder koopstarters, verkoopprijzen boven vraagprijs. Hoe gespannen is de woningmarkt? Kadaster en CBS onderzochten het voor het ministerie van BZK.

Lees artikel