Onderhoud maandag 27 februari 2017

In verband met onderhoud is de dienst KIK-inzage niet beschikbaar op maandag 27 februari 2017 van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Onderhoud maandag 27 februari 2017
We streven er naar deze dienst daarna weer beschikbaar te hebben. Onze excuses voor het ongemak.

Release 3.5.0 succesvol uitgerold

Release 3.5.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 16 februari 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.5.0 succesvol uitgerold

Release 3.5.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 16 februari 2017 succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Leegstandsmonitor brengt leegstand in beeld

Waar in Nederland staan woningen, winkels, scholen of kantoren leeg? Vanaf 17 februari 2017 is dat te zien in de nieuwe Leegstandsmonitor.
Leegstandsmonitor brengt leegstand in beeld

Het CBS, Geonovum en het Kadaster presenteren op 17 februari de nieuwe Leegstandsmonitor die voor alle Nederlandse gemeenten de leegstand van gebouwen in beeld brengt. In de monitor is leegstand van alle typen vastgoed te zien zoals woningen, winkels en kantoren maar ook ziekenhuizen, scholen en kerken. De monitor is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en IPO als vervolg op de leegstandsmonitor die het CBS eerder in samenwerking met de provincie Overijssel maakte. Deze bleek zo’n succes dat verschillende partijen al op de dag van de lancering afspraken maakten over een landelijk vervolg. 

Combinatie van informatie geeft goed resultaat

Het Kadaster onderzocht of informatie uit basisregistraties zoals de BAG en de WOZ gebruikt kon worden om leegstand in beeld te brengen. “De combinatie van informatie uit de verschillende bronnen is waardevol. In de vervolgfase verkennen we hoe feitelijk de leegstandsinformatie is en hoe toepasbaar mogelijk zelfs in een registratie op adresniveau” aldus Matthieu Zuidema van het Kadaster. Het CBS berekende de landelijke leegstandcijfers en werkte deze verder uit voor de verschillende gemeenten. Geonovum maakt geo-informatie van de overheid toegankelijk en zorgt voor de standaarden die daarvoor nodig zijn. Zij onderzochten de vraag naar informatie over vastgoedgebruik onder afnemers bij de overheid en het bedrijfsleven.

Doorontwikkeling van de Leegstandsmonitor

In de toekomst zal de Leegstandsmonitor worden doorontwikkeld. “Op basis van bestaande data is al naar plausibiliteit van de cijfers gekeken, maar de volgende stap is om te controleren of de leegstaande panden ook écht leeg staan”, zegt Luc Verschuren van het CBS. “We willen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken, bijvoorbeeld in samenwerking met gemeenten.” Ook zijn er nog andere wensen, zoals het verder toespitsen van de informatie op wijk- of buurtniveau. 

Bekijk de Leegstandsmonitor op de website van het CBS 

 


Kadaster registreert in januari 2017 meer verkochte woningen

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van januari 2017. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
Kadaster registreert in januari 2017 meer verkochte woningen

In januari 2017 registreerde het Kadaster 16.555 verkochte woningen. Dit is een stijging van 39% ten opzichte van januari 2016 (11.907). Vergeleken met de voorgaande maand, december 2016, is er sprake van een daling van 34,5%. Het Kadaster registreerde toen 25.280 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. 

Woningtypen

Vergeleken met januari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 53,6%. Bij appartementen is de stijging het minst met 34%. Ten opzichte van de vorige maand, december 2016, dalen alle woningtypen. Bij 2-onder-1-kap woning is de daling het grootst met 39,7%. De kleinste daling is te zien bij vrijstaande woningen met 30,4%.

Provincies

Ten opzichte van januari 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Flevoland met 57,7% en het kleinst in Groningen met 23,7%. Vergeleken met december 2016 zien we een daling in alle provincies, in Limburg en Friesland (-43,5%) is de daling het grootst en in Noord-Holland (-28,5%) zien we de laagste daling.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in januari 2017 met 45,3% toe ten opzichte van januari 2016, van 16.918 naar 24.580. Vergeleken met december 2016 (38.361) is er sprake van een daling van 35,9%.

Executieveilingen

In januari 2017 vonden 169 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 22,8% ten opzichte van januari 2016 (219).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Kadaster registreert meer verkochte woningen in januari 2017

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van januari 2017.
Kadaster registreert meer verkochte woningen in januari 2017

In januari 2017 registreerde het Kadaster 16.555 verkochte woningen. Dit is een stijging van 39% ten opzichte van januari 2016 (11.907). Vergeleken met de voorgaande maand, december 2016, is er sprake van een daling van 34,5%. Het Kadaster registreerde toen 25.280 verkochte woningen. 

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met januari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 53,6%. Bij appartementen is de stijging het minst met 34%. Ten opzichte van de vorige maand, december 2016, dalen alle woningtypen. Bij 2-onder-1-kap woning is de daling het grootst met 39,7%. De kleinste daling is te zien bij vrijstaande woningen met 30,4%.

Provincies

Ten opzichte van januari 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Flevoland met 57,7% en het kleinst in Groningen met 23,7%. Vergeleken met december 2016 zien we een daling in alle provincies, in Limburg en Friesland beide -43,5%) is de daling het grootst en in Noord-Holland (-28,5%) zien we de laagste daling.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in januari 2017 met 45,3% toe ten opzichte van januari 2016, van 16.918 naar 24.580. Vergeleken met december 2016 (38.361) is er sprake van een daling van 35,9%.

Executieveilingen

In januari 2017 vonden 169 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 22,8% ten opzichte van januari 2016 (219).


Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.

 • aantal verkochte woningen
 • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
 • gemiddelde hypotheeksom
 • onvrijwillige veilingen
 • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
 • aantal geregistreerde schepen
 • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
 • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21ste.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon (088) 183 32 94.


Extra mutaties BRK Levering door nieuwe wet Natuurbescherming

Vanaf februari 2017 komen extra mutaties beschikbaar in BRK Levering. Dit als gevolg van de Wet natuurbescherming van 1 januari 2017.
Extra mutaties BRK Levering door nieuwe wet Natuurbescherming

Als gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming is BRK Levering aangepast op 1 februari 2017.

Deze wijziging heeft landelijk 100.000 extra mutaties tot gevolg. De afnemers van BRK Levering ontvangen deze mutaties geleidelijk vanaf deze week.

 


Nieuwe KIK-webinars in 2017

Uw algemene KIK-kennis opfrissen of juist heel gericht de KIK-kantooranalyse leren doorgronden? Geen probleem! De KIK-webinars zijn hier een uitgelezen kans voor.
Nieuwe KIK-webinars in 2017

Wanneer? 

Dit jaar nemen we u elke maand tijdens een webinar mee in een ander KIK onderwerp. In maart starten we met een opfriscursus, de maand er na kunt u al uw vragen stellen over de KIK rapportages en in mei leggen we uit hoe u uitval kunt voorkomen. Het voorjaar sluiten we af met een KIK Special in juni waar we de diepte in gaan hoe het nu precies zit met de comparitie, gestapelde rechten, erfpacht en de nieuwe KIK-doorhaling.

Kies het webinar dat het beste bij u past, en schrijf u vast in zodat u zeker bent van deelname!

Webinar, hoe werkt het?

Van te voren ontvangt u van ons een URL waarmee u kunt inloggen voor de webinar. Dit kan met een tablet, PC of smartphone. Een webinar is een soort van chat, met beeld en geluid, met een KIK-expert. Door middel van de chatfunctie kunt u meteen uw vragen stellen. U hoeft daarvoor uw kantoor niet uit. Een uitgelezen kans om vragen te stellen en nieuwe kennis op te doen. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.


Controleer adreswijziging AEGON

Controleer of het adres van AEGON in Den Haag juist is. Dit is gewijzigd van Mariahoeveplein naar AEGONplein.
Controleer adreswijziging AEGON

In 1999 is in Den Haag de straatnaam 'Mariahoeveplein' gewijzigd in 'AEGONplein'. In akten waarbij AEGON partij is, wordt soms 'Mariahoeveplein' nog als kantooradres genoemd. Dit is onjuist omdat deze straatnaam niet meer bestaat.

Controleer het kantooradres van AEGON

Wij raden u aan uw (kantoor)hypotheekmodellen waarin AEGON als hypotheeknemer optreedt te controleren op het juiste kantooradres en waar nodig aan te passen.

Het kantooradres van AEGON aan de Lange Markstraat in Leeuwarden blijft ongewijzigd.


Opnieuw record in gebruik KIK

Nieuw KIK-dagrecord op 1 februari 2017.
Opnieuw record in gebruik KIK

Op 1 februari werd meer dan de helft van alle akten via Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) aangeboden. Om precies te zijn 50,9% van het totale akteaanbod. Dus zowel de inschrijvingen op hypotheken en beslagen (Hyp3) als de inschrijvingen van eigendom en onroerend goed (Hyp4) werden via KIK aangeboden. Een nieuw record!

Op de eerste aanbiedingsdag van mei 2016 werd al meer dan de helft van de leveringsakten van de Hyp4-akten via KIK aangeboden maar nu is dit dus voor het totale akteaanbod het geval.

Voorlichting en begeleiding van notariskantoren

We blijven het aanbieden via KIK aanmoedigen. Steeds meer hypotheekakten kunnen via KIK worden aangeboden. Zo is de MUNT-hypotheek onlangs aan de 'KIK-familie' toegevoegd. Ook zetten we in op voorlichting en begeleiding van notariskantoren. Webinars (online seminars) spelen hierbij een belangrijke rol. 


Reactie Kadaster naar aanleiding van artikel FD

Het Financieel Dagblad (FD) publiceerde op maandag 13 februari 2017 het artikel ‘Kadaster kampt met veiligheidsrisico’s ICT’. Naar aanleiding van dit bericht komen wij met onderstaande reactie.
Reactie Kadaster naar aanleiding van artikel FD

Informatiebeveiliging staat hoog op de agenda vandaag de dag. Zo ook voor het Kadaster. Wij werken al 185 jaar in een grote dataomgeving met grote publieke verantwoordelijkheid. De omvang van de dataomgeving neemt alleen maar toe (de ontwikkeling van big data, linked data, etc.). Met de data van het Kadaster bedienen wij de rechtszekerheid van de vastgoedmarkt. Wij doen dit niet alleen. We werken nauw samen met onder andere notarissen waarbij we elkaar controleren en scherp houden en staan daarmee in de top van de wereld voor wat betreft kwalitatief goede data.

Juiste interpretatie cruciaal

Het artikel in het FD is gebaseerd op interne stukken. Het is van cruciaal belang de juiste interpretatie van de gegevens te kennen bij het lezen van deze rapporten om de juiste vertaling te kunnen maken. Wij relateren onze risicoduiding aan een zeer hoge standaard en ambitie die wij onszelf hebben gesteld en gedefinieerd voor de dag van morgen. We doen dat op een hoog detailniveau en zijn permanent bezig met het oplossen van mogelijk te verwachten risico’s. Daarmee is het niet zo dat die risico’s per definitie actueel zijn. We willen voorbereid zijn op toekomstige risico’s. 

Het Kadaster sluit met het Handboek Beveiliging volledig aan op de Rijksoverheidsstandaard voor beveiliging (BIR) en daarmee aan de gestelde wetgeving. Wij kennen een aantal van 11.000 DDOS-aanvallen en hackpogingen per maand. Wij zijn daar transparant in. U vindt alle informatie in ons jaarverslag. Overigens niet één daarvan heeft geresulteerd in inbreuk of aantasting van onze systemen. De hele wereld heeft te maken met deze aantallen, het is jammer genoeg een stijgende trend.

Geen reden voor twijfel 

Op dit moment is er geen reden voor twijfel aan de continuïteit van onze bedrijfsprocessen en onze informatiebeveiliging. Onze infrastructuur kent gescheiden systemen. De informatiedatabase en mutatiedatabase zijn gescheiden van elkaar. Uiteraard werken we, zoals genoemd, altijd aan verbetering en worden er maatregelen getroffen ten behoeve van onze informatiebeveiliging door middel van interne en externe onderzoeken. Deze onderzoeken worden op jaarbasis herhaald en resulteren in een positief oordeel.

Het Kadaster staat al meer dan 185 jaar voor betrouwbare informatie. De beveiliging daarvan is daar onlosmakelijk mee verbonden en een blijvend onderwerp op de agenda van toezichthouders, bestuur en directie.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact met ons op


Agrarische grondprijs 56.500 euro per hectare in 3e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.500 euro per hectare in het derde kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs 55.200 euro per hectare over heel 2015.
Agrarische grondprijs 56.500 euro per hectare in 3e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.500 euro per hectare in het derde kwartaal van 2016. Dat is iets lager dan in tweede kwartaal: 57.000 euro. Wel is dit hoger dan de gemiddelde prijs van 55.200 euro per hectare over heel 2015. Dit staat in het derde kwartaalbericht van 2016 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research, voorheen het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het derde kwartaalbericht van 2016

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.


KIK-model Doorhaling Hypotheek vernieuwd

Vernieuwd KIK-model Doorhaling Hypotheek beschikbaar.
KIK-model Doorhaling Hypotheek vernieuwd

Het KIK-model Doorhaling Hypotheek is beschikbaar binnen KIK. Een aantal softwareleveranciers heeft dit model al in haar software ingebouwd. Als het model voor u nog niet beschikbaar is, vraagt u hier dan naar bij uw softwareleverancier.

Wat is er vernieuwd? 

In het vernieuwde KIK-model zijn enkele mogelijkheden toegevoegd zoals de mogelijkheid van het benoemen van een schuldeiser die ‘in faillissement' is en het toevoegen van de mogelijkheid ‘ten tijde van de inschrijving genaamd’ bij een schuldeiser.

 


Webinar: Voorlopige grenzen of Splitsen vooraf?

Een webinar over de keuze tussen Voorlopige grens en Splitsen vooraf.
Webinar: Voorlopige grenzen of Splitsen vooraf?

Voor uw cliënt moet u kiezen: een Voorlopige grens of toch Splitsen vooraf? De producten verschillen in de snelheid waarop u de akte kunt laten passeren en de definitieve grenzen worden vastgesteld. En in prijs. Aan de hand van concrete cases, krijgt u inzicht over welk product het beste aansluit bij welke situatie.

Uiteraard heeft u tijdens deze webinar ook gelegenheid vragen te stellen.

Wanneer? 

Donderdag 20 april - 9.30 uur 

Webinar, hoe werkt het? 

Van te voren ontvangt u van ons een URL waarmee u kunt inloggen voor de webinar. Dit kan met een tablet, PC of smartphone. Een webinar is een soort van chat, met beeld en geluid, met een expert. Door middel van de chatfunctie kunt u meteen uw vragen stellen. U hoeft daarvoor uw kantoor niet uit. Een uitgelezen kans om vragen te stellen en nieuwe kennis op te doen. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.


BAG verder verbeterd door juiste registratie studentencomplexen

De adressen van studentencomplexen in 29 gemeenten zijn in 2016 alsnog juist geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit dankzij grote inspanning van de betrokkenen. Hierdoor is de BAG verder verbeterd.
BAG verder verbeterd door juiste registratie studentencomplexen

Voorheen werden studentencomplexen niet door alle gemeenten op dezelfde manier geregistreerd als andere verblijfsobjecten. In 2013 is in het BAG Bronhouders en Afnemers Overleg (BAG BAO) besloten dat alle verblijfsobjecten op dezelfde manier geregistreerd moeten worden. Hiermee moet een kwalitatief goede BAG gewaarborgd worden. De wet zegt dat alleen zelfstandige verblijfsobjecten van een eigen adres moeten worden voorzien. In de praktijk bleek dat een deel van de gemeenten ook niet-zelfstandige studenten-verblijfsobjecten eigen adressen hadden gegeven. Gemeenten moesten dit rechtzetten. 

De 32 betrokken gemeenten kregen tot eind 2016 de tijd om de adressen te controleren en waar nodig aan te passen. Alleen de gemeenten Delft, Groningen en Leiden hebben nog niet alle studentencomplexen juist kunnen registreren, maar doen dit aankomend jaar alsnog.

Over de BAG

 • één landelijke registratie van alle gebouwen en bijbehorende adressen in Nederland;
 • één schrijfwijze voor elk adres;
 • één identificatienummer voor alle panden; een soort Burgerservicenummer voor gebouwen;
 • registratie en kaart in één; 
 • directe koppeling met andere registraties van de overheid.

Meer weten?

Bekijk de informatiepagina van de BAG op onze site en het filmpje hieronder.

 


Themabijeenkomst stedelijke kavelruil 16 maart 2017

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Kadaster houden samen op 16 maart 2017 een themabijeenkomst over stedelijke kavelruil.
Themabijeenkomst stedelijke kavelruil 16 maart 2017

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan en samen een nieuw inrichtingsplan te maken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster organiseren samen op 16 maart 2017 een themamiddag over stedelijke kavelruil. Deze bijeenkomst is een vervolg op de Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling die door het Kadaster werd georganiseerd. De bijeenkomst is van 13.00 tot 16.30 uur in het 'Muntgebouw Utrecht'. 

Uitkomsten pilotprojecten

Recent zijn tien pilotprojecten stedelijke kavelruil gestart. De eerste resultaten van deze pilots worden op 16 maart met u gedeeld. Daarnaast wordt u door diverse sprekers bijgepraat over de werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiële aspecten van stedelijke herverkaveling. Ook komen leegstand- en vernieuwingsvraagstukken in verschillende interactieve workshops aan bod.

De bijeenkomst is kosteloos en bedoeld voor:

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ van gemeenten en provincies
 • Ingenieur- en adviesbureaus ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandvraagstukken
 • Vastgoednotarissen
 • Vertegenwoordigers van universiteiten
 • Vertegenwoordigers van bedrijfs- en ondernemersverenigingen 

Aanmelden

We hebben een heel aantrekkelijk programma voorbereid, dus mis het niet en reserveer nu alvast de datum in uw agenda. Het definitieve programma maken we in januari 2017 bekend. Zeker zijn van een plaats? Meld u dan nu aan.


Pokémons en Sleeping Beauty: gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling

9 tot 11 november vond het internationale congres ‘Land Consolidation / Readjustment for Sustainable Development’ (gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling) plaats. Het Kadaster, FAO*, LANDNET* en FIG* organiseerden dit symposium.
Pokémons en Sleeping Beauty: gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling

“Geen Pokémons in Apeldoorn, maar er zijn genoeg schatten te vinden.” Dat zei Dorine Burmanje tegen ruim 200 landinrichtingsexperts uit 52 landen. Zij namen 9 tot 11 november deel aan het congres ‘Land Consolidation / Readjustment for Sustainable Development’ (gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling). Het Kadaster, FAO*, LANDNET* en FIG* organiseerden dit symposium. 

Grondruil universeel toepasbaar

100 jaar na de eerste ruilverkaveling in Nederland is het ruilen van grond nog steeds een heel nuttig instrument voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Daar zijn de internationale experts het over eens. Het gaat daarbij al lang niet meer alleen om de landbouw. Ook hedendaagse problematiek heeft baat bij herverkaveling. Zoals heftige neerslag en stijging van zeespiegel door de klimaatverandering, verstedelijking en regionale krimp, infrastructuurprojecten en natuurontwikkeling. Geen land en geen situatie is hetzelfde, maar grond ruilen is universeel toepasbaar. Goede geo-informatie is daarbij belangrijk. “Geen top zonder solide basis”, zei Hans Mommaas (PBL*) over het stelsel van basisregistraties dat wij in Nederland kennen.

Herverkaveling is Sleeping Beauty

Het ruilen van grond vraagt om goede spelregels voor het ruilen. Wordt er bijvoorbeeld geruild op basis van grondeigendom of grondgebruik? Een wettelijke regeling en een onpartijdige uitvoerder kunnen zorgen voor draagvlak onder de grondeigenaren en –gebruikers. In veel landen bestaat er al een wettelijke regeling. Toch is herverkaveling bij veel politici en bestuurders nog erg onbekend, en daarmee onbemind. Er zijn veel meer toepassingen denkbaar. Rachelle Alterman (Technion, Israel) noemde herverkaveling daarom de “sleeping beauty” onder de instrumenten voor gebiedsinrichting. Morten Hartvigsen (FAO) haakte hierop in tijdens zijn verhaal over landinrichting in Centraal en Oost-Europa: “In Estland is de sleeping beauty ontwaakt!”.

Bijdragen aan doelstellingen Verenigde Naties

In verschillende parallelsessies wisselden de experts tijdens het congres uitvoerig van gedachten over gebiedsontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied. Met elkaar veel presenteerden zij veel voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

*Afkortingen:

FAO= Food and Agriculture Organization (van de Verenigde Naties)

LANDNET= Netwerkorganisatie van professionals op het gebied van landgebruik en grondmarkt

FIG= Fédération Internationale des Géomètres (internationale organisatie van landmeters/geodeten)

PBL= Planbureau voor de Leefomgeving

Meer informatie


Samen met STEVIG voor proactieve aanpak

In de samenwerking van het Kadaster en Stichting Effectief Verkavelen (STEVIG) is er een duidelijk doel. Dit is elkaars kennis en expertise inbrengen en krachten benutten, om proactieve en integrale gebiedsontwikkeling de nieuwe maatstaf te laten zijn.
Samen met STEVIG voor proactieve aanpak

Geïntegreerde realisatie kavelruilprojecten

De samenwerking tussen STEVIG en het Kadaster kreeg al in veel projecten vorm, zoals in Veessen-Wapenveld, De Glind, N18, Montferland en Rijnstrangen. Maar beide partijen willen meer. Via  grondruilingen door participatie willen STEVIG en Kadaster doelen voor landbouw, natuur, water én recreatie geïntegreerd realiseren. Met een proactieve aanpak en met kennis van eigendomsstructuren en spelers in de regio wordt gewerkt aan een optimaal resultaat van de aankomende kavelruilprojecten.  

Goede resultaten in relatief korte tijd

’STEVIG is in landelijke context een goed voorbeeld van hoe partijen in het landelijk gebied samenwerken, er in relatief korte tijd goede resultaten zijn en de participatie echt inhoud krijgt’, zegt de nieuwe secretaris van STEVIG, Gerko Hopster.

In STEVIG zijn de Gelderse manifestpartijen vertegenwoordigd: de waterschappen, de gemeenten, de LTO en de natuurbeschermingsorganisaties. De provincie Gelderland onderhoudt een subsidierelatie met STEVIG. De overheid financiert in hoofdzaak de activiteiten van STEVIG, sinds 2016 ook met Europese middelen. De STEVIG-projecten zijn op vrijwillige basis en vallen onder de Wet inrichting landelijk gebied.

Kadastertaken vanuit onafhankelijke positie

Het Kadaster neemt vanuit de onafhankelijke positie taken op projectniveau op zich. Dit doen we onder andere bij het projectmanagement, het ruilen van vastgoed en het dienen van de rechtszekerheid. Bert Hoeve, Hoofd Ruimte en Advies bij het Kadaster: ‘In de samenwerking met STEVIG zijn we de partner die naast de welbekende taken op het gebied van data en aktes, ook taken uitvoert op het gebied van projectmanagement en gericht op eigentijdse aanpassing van gebiedsfuncties, energie, duurzaamheid en vitaliteit.


2016 toegevoegd aan Topotijdreis.nl

De kaart van 2016 is nu beschikbaar op topotijdreis.nl. Op deze website kan iedereen bekijken hoe een stukje Nederland er tot 200 jaar terug uitzag.
2016 toegevoegd aan Topotijdreis.nl
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk gevisualiseerd. U kunt op de kaart op iedere plek inzoomen en het jaartal eenvoudig aanpassen. Ook benieuwd naar deze jaarlijkse update? Esri Nederland heeft in opdracht van het Kadaster de kaarten vanaf 1815 beschikbaar gesteld via www.topotijdreis.nl.

BAG Bestellen standaard beschikbaar in Mijn Kadaster

Vanaf 11 februari kan iedereen BAG gegevens inzien en bestellen via Mijn Kadaster
BAG Bestellen standaard beschikbaar in Mijn Kadaster

De optie ‘BAG Bestellen’ wordt vanaf 11 februari standaard toegevoegd aan het menu van Mijn Kadaster. Gebruikers van Mijn Kadaster kunnen vanaf dat moment BAG gegevens raadplegen via de BAG Viewer en de producten BAG Compact en BAG Extract bestellen. Raadplegen van de BAG Viewer is kosteloos, aan het bestellen van BAG Compact en BAG Extract kunnen kosten verbonden zijn.

Meer informatie vindt u op de betreffende productpagina’s. 


Opgelost: traagheid KIK-inzage

Het probleem is opgelost.
Opgelost: traagheid KIK-inzage
Vanochtend was er sprake van traagheid, de doorlooptijd van een bevraging kon langer duren dan gebruikelijk. Dat probleem is inmiddels opgelost.