Dinsdag 26 juni: BAG tijdelijk niet bereikbaar

Vanwege onderhoud is een aantal BAG producten tussen 19.30 en 20.15 uur niet beschikbaar.

De BAG kernvoorziening is tijdens de onderhoudsperiode niet bereikbaar voor bronhouders. Ook BAG Bevragen, BAG Bestellen (Extract en Compact) en BAG Digilevering zijn dan niet beschikbaar. 

 


Utrecht gaat voor gegevenskwaliteit adressen en gebouwen

Of het nu gaat om een snelle inzet van hulpdiensten of het achterhalen van asbesthoudende daken. Je moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens van adressen en gebouwen.

“Met juiste informatie voorkom je rampen”

Hoe zorgt de gemeente Utrecht voor een goede gegevenskwaliteit? “Een juiste registratie is bijvoorbeeld belangrijk bij calamiteiten”, aldus Michel Kuijpers, BAG-procesmanager bij de gemeente Utrecht. “Zo stortte in 2017 een parkeergarage in Eindhoven in als gevolg van ondeugdelijke vloeren. De gemeente Utrecht heeft toen met behulp van de BAG kunnen uitzoeken welke gebouwen zijn gebouwd met dit type vloer. Op basis van de uitkomsten is een plan van aanpak gemaakt. Met de juiste informatie voorkom je dus rampen.”

Basisregistraties pijler voor overheid en bedrijven

Gemeenten zijn de officiële bron van informatie voor adressen en gebouwen. Hun Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn een pijler voor de overheid en bedrijven. Het is dan ook belangrijk dat de gegevens volledig, actueel en juist zijn. 

Kwaliteitsdashboard

Het Kwaliteitsdashboard BAG, in beheer bij het Kadaster, ondersteunt gemeenten om hun gegevenskwaliteit te volgen en te verbeteren. Hoe dat werkt? Lees het Terzake artikel


Ondersteunend document gepubliceerd voor BAG-werkprocessen

Bent u bronhouder of softwareleverancier van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)? Vanaf 1 juli geldt de gewijzigde Wet BAG. Dit betekent dat de verwerking van mutaties op een aantal punten verandert.
Om u te ondersteunen stelden Kadaster en VNG Realisatie samen het document ‘Gebeurtenisbeschrijving BAG 2018’ op. Dit document is een goede basis voor het aanpassen van uw procesbeschrijvingen voor het wijzigen van BAG-gegevens.
 

Minder woningen verkocht, meer hypotheken verstrekt

Het aantal woningverkopen in mei komt 9% lager uit dan in mei 2017; toen nam de markt nog toe met 24%. De begin dit jaar ingezette trend dat het aantal verkopen afneemt, zet onverminderd door. In mei wisselden 18.237 woningen van eigenaar. Het aantal verstrekte hypotheken nam toe met 1,7% naar 29.593.

Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht toe: “Maandelijks zijn er grote verschillen in verkoopaantallen. Daarom kijken we vaak naar het aantal verkopen over de afgelopen twaalf maanden. Die teller staat op 235.874, in mei 2017 was dit lager, namelijk 232.038. Ondanks de huidige krimpende markt, is er sprake van een flink aantal verkopen.”

De vier grote steden blijven achter

De daling van het aantal woningverkopen over de eerste vijf maanden van dit jaar komt uit op -6,5% ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2017. Maar er zijn grote verschillen tussen de vier grote steden (-9,2%) en de rest van Nederland (-6,0%). Vanaf halverwege 2016 namen deze verschillen snel toe om vervolgens weer naar elkaar toe te groeien. De laatste maanden is de daling van het aantal verkopen in de G4 steden groter dan in de rest van het land. Direct na het herstel van de crisis steeg het aantal verkopen harder in de grote steden.

Hoekwoningen doen het goed

Net als afgelopen maand, daalde in mei het aantal transacties van appartementen (-13%). In mei wisselden 4.837 appartementen van eigenaar. De kleinste daling zien we terug bij de hoekwoningen (-4%). De trend is dat grondgebonden woningen en specifiek hoekwoningen en vrijstaande woningen het minst in verkoopaantallen dalen. Deze ontwikkelingen hangen samen met het feit dat in de grote steden het aantal verkopen sneller daalt dan daarbuiten. Buiten de grote steden staan relatief veel grondgebonden woningen. Afgelopen maand werden er 2.484 hoekwoningen en 2.519 vrijstaande woningen verkocht.

Stijgend aantal afgesloten hypotheken

Het Kadaster registreerde in mei 29.593 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden is dat een toename van 1,7%. Ook in april nam het aantal hypotheken toe. De toename van april en mei maakt het verlies in de eerste drie maanden bijna goed ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2017.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Maak een SuperSelfie tijdens de Nijmeegse Vierdaagse

Een primeur in Nederland: Speel in 20 seconden de hoofdrol in een panoramisch filmpje van de Vierdaagse op de Wedren in Nijmegen.
duo lopers Vierdaagse van Nijmegen

Deze SuperSelfie kunt u dezelfde dag nog delen met uw familie en vrienden.

Vierdaagse en het Kadaster

U kent ons van de feitjes onderweg en de routekaarten. Wat is het hoogste en laagste punt op de route, het aantal monumenten aan de Waalkade, het bouwjaar van een woning of de route van 50 jaar geleden? Allemaal vragen gerelateerd aan de Vierdaagse routes, waarop het Kadaster antwoord heeft.
Voor de Vierdaagse is het Kadaster een logische partij om mee samen te werken als het gaat om routegegevens. Het Kadaster is immers dé organisatie in Nederland die gegevens registreert en verstrekt over het land: wat is van wie en waar ligt de grens?

Kom naar de Wedren in Nijmegen om een SuperSelfie te maken!

U vindt ons dit jaar van 18 t/m 21 juli met een podium op de Wedren in Nijmegen met de SuperSelfie. Een primeur in Nederland die wij graag met de lopers en bezoekers van de Vierdaagse delen. Komt u ook?

 


Woningtekort: hoe kom je van zorg tot een aanpak?

Nederland wil gasloos wonen, maar komt woningen tekort. Om dit vraagstuk te beantwoorden organiseerde het Kadaster vier regiobijeenkomsten waar beleidsmakers, bouwers en makelaars hun zorgen en ideeën deelden. De nood is namelijk hoog.

Regiobijeenkomsten

Om een overzicht te krijgen van een juiste aanpak, bracht het Kadaster alle partijen bij elkaar. Onderzoeksbureau ABF schetste de omvang van het tekort, Platform 31 de opgave voor de nieuwbouw. Het Kadaster toonde per regio de actuele nieuwbouwcijfers: woningtypes, prijzen, wie zijn de kopers en waar komen ze vandaan? En omdat in elke regio wat anders speelt, leverden per regio lokale partijen hun inbreng.

Hoge nood brengt grote openheid

“Ik was blij verrast dat gemeenten, provincies, bouwbedrijven en makelaars zo open elkaars problemen en kansen uitwisselden”, vertelt Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. “De nood is hoog en je hebt elkaar nodig. Er is bovendien een grote behoefte aan houvast over actuele ontwikkelingen. Zeggen de cijfers inderdaad wat we vermoeden? Welk type woningen is er genoeg, welk type moet erbij?”

Ook Inge Bakker, Programmamanager Leefbaarheid voor 5 gemeenten in Noord-Groningen, benadrukt het belang van samenwerken. “Er is een gebrek aan dynamiek op de woningmarkt in het Noorden", zegt Bakker. "De vraag is hoe we vraag en aanbod op redelijk korte termijn wél bij elkaar kunnen brengen. Hierbij is het belangrijk dat partijen elkaar vinden. In je eentje kun je niets.”

Landelijke zorgen

Wat waren landelijk gezien de belangrijkste conclusies en zorgen?

 • Er is voldoende bouwgrond. Maar waar je mág wonen, is niet altijd waar je wílt wonen. Zo heeft het westen veel bouwgrond langs het spoor. De vraag is of mensen daar naartoe willen.
 • De bouwsector kampt met een tekort aan personeel en te lange en lastige procedures.
 • De prijzen in stedelijke gebieden stijgen explosief, die in krimpgebieden blijven achter.
 • De nieuwe kabinetsambitie van gasloos wonen stelt nieuwe eisen aan nieuwbouw. Nieuwe technieken maken woningen flink duurder, terwijl ze mogelijk over vijf jaar weer achterhaald kunnen zijn.

Regionale verschillen

“In Friesland is er een tekort aan appartementen en juist een overschot aan woningen met een tuintje", vertelt De Vries. "In het noorden wil 80% van de mensen een nieuwbouwwoning onder de 200.000 euro. Het huidige aanbod? 80% van de nieuwbouwwoningen zit er juist boven. Ook beïnvloeden de aardbevingen Groningse woningprijsontwikkeling. Het zuiden kampt met krimp. Daar is in sommige gemeenten het beleid: voor elke nieuwbouwwoning moet je vier woningen slopen. Wie betaalt de sloop?”

Regio West kent een grote krapte op de woningmarkt meent Ruben Heezen (Adviseur Markt & Overheid Bouwend Nederland). Heezen was voorafgaand aan de sessie met name benieuwd of een en ander cijfermatig te onderbouwen is en deed nieuwe inzichten op. “Het Kadaster kijkt terug, naar de ontwikkeling van afgelopen jaren", legt Heezen uit. "Dat woningprijzen bepaald worden door steden, is blijkbaar iets van de afgelopen jaren en speelde daarvoor niet. Dat was een echte eyeopener!”

“Het Kadaster is initiator” 

De sessies zijn als waardevol ervaren. “Het was een mooie kans om meer partijen te ontmoeten en de sessie gaf tevens een duidelijk beeld van Het Kadaster. Het doet meer dan alleen registreren van vastgoed. Het Kadaster is initiator en brengt partijen bij elkaar”, aldus Bakker. De volgende keer mag er wat haar betreft nog meer ingezoomd worden op regio specifieke problemen. “De norm voor de Nederlandse woningmarkt is nog steeds groei en oververhitting, terwijl in regio Noord toch echt sprake is van krimp en een slechte positie.”

Contact?

Wilt u meer weten hoe de gegevens en kennis van het Kadaster u kunnen helpen bij de aanpak van woningtekort? Neem dan contact op met Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. 

Meer informatie over Paul de Vries

Extra aandacht voor instructie van het graafteam

Agentschap Telecom gaat voortaan tijdens controle van de KLIC nadrukkelijk bekijken of graafteams instructies hebben gekregen voordat zij starten met graven.

Het agentschap hanteert hierbij de afspraken zoals vastgelegd in de richtlijn CROW 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen,’ die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Het agentschap controleert op de graaflocatie of alle informatie die het Kadaster verstrekt ook ter plaatse aanwezig en te raadplegen is. In het vakjargon wordt deze informatie ‘de KLIC’ genoemd. De toezichthouder van het agentschap gaat nu controleren of en hoe het graafteam is geïnstrueerd. Een goede instructie vergroot namelijk het vakmanschap en de betrokkenheid van het graafteam.

Keetkaart en Veilig graven app

Om het de grondroerders makkelijk te maken, heeft Agentschap Telecom de zogenaamde ‘keetkaart’ ontwikkeld. Hierop is overzichtelijk aangegeven waaruit KLIC bestaat en welke onderdelen aanwezig moeten zijn op de graaflocatie. Ook is er de ‘Veilig graven’ app met toelichtende filmpjes van de KLIC-informatie onderdelen. Hiermee kan het graafteam nu ook zelf op hoofdlijnen nagaan of zij voldoende instructie heeft gehad.

Meer weten?

Informatie over de keetkaart en de Veilig graven app vindt u op de website van Agentschap Telecom.


De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018. Zorg dat u er klaar voor bent!

De wet tot wijziging van de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten van 11 april 2018, treedt op 1 juli in werking. De wet wijzigt feitelijk de WIBON, die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen

De wet tot wijziging van de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) van 11 april 2018, treedt op 1 juli in werking. De wet wijzigt feitelijk de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen.

Wijziging WIBON per 1 juli 2018

De wijziging WIBON treedt 1 juli 2018 in werking. Dit met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op centrale opslag van gegevens over de ligging van netten. Deze artikelen treden per 1 januari 2019 in werking (lees de officiële bekendmaking in het Staatsblad). Dit geeft de graafsector de tijd om de centrale opslag te testen. En het geeft de netbeheerders die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie. Ook de onderliggende regelgeving treedt op 1 januari 2019 in werking. Daarin zijn ook de technische vereisten geregeld voor de uitwisseling van gegevens over kabels en leidingen. De lagere regelgeving verwijst naar de IMKL en BMKL waarin de specifieke eisen zijn opgenomen.

Wat betekent dit voor u als netbeheerder?

Het hele pakket aan regelgeving geldt vanaf 1 januari 2019. Vanaf die datum bestaat ook de mogelijkheid om uw gegevens centraal op te slaan bij het Kadaster. Om goed voorbereid te zijn kunt u vanaf nu uw data en systeem al testen. Doe dit tijdig zodat u straks op de juiste manier aangesloten kunt worden. 

Wellicht hebt u extra tijd nodig om uw systemen te laten werken op basis van de nieuwe technische vereisten. Daarom is het in de periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 mogelijk om op basis van óf de oude óf de nieuwe technische vereisten te werken (zie tabel hieronder). Op 1 juli 2019 moet u op basis van de nieuwe technische vereisten werken, ongeacht of u uw gegevens centraal of decentraal opslaat.

Huidige standaard

te gebruiken

te vinden op

IMKL versie 1.1.0.1 tot 1 juli 2019 kadaster.nl/imkl
BMKL versie 1.2.0.1 tot 1 juli 2019 kadaster.nl/bmkl

Nieuwe standaard

te gebruiken

te vinden op

IMKL versie 1.2.1 vanaf 1 januari 2019 register.geostandaarden.nl
BMKL versie 2.0 vanaf 1 januari 2019 github kadaster

Werken op basis van oude of nieuwe technische vereisten

Wat betekent dit voor u als grondroerder?

Het vernieuwde Klic-online betekent meer gebruiksgemak. De kabel- en leidinginformatie wordt in vectorformaat aangeboden. Dit is o.a. nodig voor mobiele toepassingen zoals smartphones en tablets. Ook is het mogelijk om ontvangen netinformatie te combineren met andere bronnen, zoals bijvoorbeeld uw eigen projectinformatie.

Met uw huidige viewer kunt u vanaf 1 januari 2019 de KLIC-informatie niet meer lezen.
Het is dan ook belangrijk dat u tijdig uw viewer aanpast  of een nieuwe koopt. Het Kadaster biedt momenteel een - aan de nieuwe situatie aangepaste - versie van de Kadasterviewer aan om te testen. Vanuit de markt worden ook veel goede viewers aangeboden. Laat u tijdig informeren.

Nieuws en praktische informatie

Om te voorkomen dat u informatie mist, wordt alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON aangeboden op klicwin.net.
Daar houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws.

Daarnaast vindt u actueel nieuws en praktische informatie op de site van uw koepelorganisatie en op kadaster.nl.

 

 

 

 

 

 


Kadaster ontsluit vernieuwde versie TOPnamen

Het Kadaster heeft een vernieuwde versie van TOPnamen ontsloten. TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen en wordt ieder jaar bijgewerkt.

TOPnamen vermeldt alle geografische namen, ook wel 'toponiemen' genoemd. Deze komen op een kaartserie voor en worden aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort. Het product is beschikbaar voor alle versies en schaalniveaus van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.

TOPnamen is bijgewerkt tot aan april dit jaar. Op verzoek van de Basisregistratie Topografie (BRT), is op basis van de teksten een lijn-geometrie gemaakt. Deze moet het makkelijker maken om de teksten te gebruiken en te visualiseren.

TOPnamen is te downloaden in Esri file-geodatabase formaat via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Meer weten?

Voor de levering en het gebruik van TOPnamen worden geen kosten in rekening gebracht. Meer informatie over TOPnamen is te vinden op de pagina TOPnamen.


Release 3.34.0 - 12 juni 2018

Release 3.34.0. van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 12 juni beschikbaar gesteld.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met het formulier contact over BGT.


Algemene voorwaarden aangepast aan de AVG

Het Kadaster heeft op 24 mei jl. haar algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Actualiteit persoonsgegevens

Het Gebruikersoverleg BRK (Basisregistratie Kadaster) heeft gevraagd om het onderwerp ‘actualiteit persoonsgegevens’ in relatie tot BRK Levering nog een keer onder uw aandacht te brengen. Het doel daarvan is om duidelijkheid te geven wat u wel en niet van het Kadaster kan verwachten en eventuele misverstanden op dit gebied op te helderen.

BRK Levering biedt u mutaties in de Basisregistratie Kadaster. Bij aanvang van uw abonnement, maar ook bij elke mutatie, ontvangt u bij alle personen de id’s waarmee u de bijbehorende gegevens bij de bron op kunt halen op het moment dat u ze nodig heeft. Voor natuurlijke personen is die bron de BRP (Basisregistratie Personen), voor niet natuurlijke personen de NHR (Nieuw Handelsregister). Wijzigingen zoals een overlijden of een verhuizing van een gerechtigde, ontvangt u, als er niets in de authentieke BRK gegevens wijzigt, niet met BRK Levering. U beschikt met de gegevens uit BRK Levering dus niet over actuele persoonsgegevens, maar wel over de koppelingen. Wijzigingen in de gegevens van personen die niet gekoppeld zijn met de BRP of NHR ontvangt u wel in uw mutaties.

Meer weten?

Meer informatie over in welke gevallen u wel of geen wijziging ontvangt, kunt u nalezen in dit nieuwsbericht. De VNG heeft bij het Kadaster een verzoek ingediend om losse mutaties uit de BRP (dus zonder dat daaraan een mutatie in de BRK aan ten grondslag ligt) uit te leveren als mutatieberichten BRK Levering. Het Kadaster houdt zicht aan de wettelijke taken en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en heeft voor het leveren van gegevens uit de BRP in deze vorm geen wettelijke grondslag. Bovenal is het Kadaster, zoals aangegeven, niet de bron van deze gegevens. 

Autorisatie

Het Kadaster beseft dat hiermee geen oplossing wordt geboden voor de problematiek die sommige afnemers ervaren omtrent de actualiteit van persoonsgegevens in eigen gegevensmagazijnen of applicaties. Voor die afnemers, of voor iedereen die geen autorisatie voor de BRP heeft, geen autorisatie mag hebben of geen autorisatie wil hebben, geldt dat actuele gegevens altijd geraadpleegd kunnen worden via een inzage in de Basisregistratie Kadaster. Dat kan via de diensten Kadaster-on-line of KIK-inzage (de webservice op Kadaster-on-line). De koppeling met de Basisregistratie Personen wordt aangetoond via de melding ‘Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen’. Behoort u tot een overheidsorganisatie, dan kunt u hiervan gebruik maken binnen de budgetfinanciering dus zonder extra kosten.


Inzages in de Basisregistratie Kadaster vernieuwd

Het afgelopen halfjaar zijn de inzages in de Basisregistratie Kadaster (BRK) vernieuwd. Kandidaat-notaris Edwin Lotz is positief. En heeft tegelijkertijd nog een verbetersuggestie.
Kandidaat-notaris Edwin Lotz

Inzages in de BRK bevatten informatie over objecten, hypotheken en personen. Bij de vernieuwing ervan hebben onze klanten meegedacht. We hebben onder andere de rechten overzichtelijker weergegeven, zeker als er sprake is van complexe situaties. Ook is er nu een betere koppeling met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en hanteren wij dezelfde schrijfwijze bij adressen. Een deel van de vernieuwde producten heeft een nieuwe naam gekregen. Daarnaast hebben alle producten nu de Kadaster-huisstijl.

Ervaring 

De vernieuwde inzages zijn door kandidaat-notaris Edwin Lotz van Ten Berge notarissen uit Nijmegen positief ontvangen. Lotz: “Ons kantoor heeft een brede adviespraktijk en daardoor soms te maken met complexe tenaamstellingen van kadastrale percelen. Doordat de gestapelde rechten nu genummerd worden weergegeven is de samenhang goed zichtbaar. Daarnaast worden ook de aantekeningen op de percelen en de rechten duidelijker weergegeven.” Hij heeft nog wel een verbetersuggestie: “Als de oppervlakte in zowel are als vierkante meter zou worden vermeld, is dit voor iedereen praktischer.”

Lees het volledige artikel 


Vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep ‘Beter Kenbaar’ onderzocht de definitiestudie over vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen.

De stuurgroep Beter Kenbaar heeft in zijn bijeenkomst van 24 oktober 2017 gekozen voor het scenario dat de vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen wordt uitgevoerd vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent dat de huidige WKPB wordt gewijzigd en dat de huidige registratiesystematiek uiterlijk 1 januari 2021 ophoudt te bestaan     

Er is al lange tijd behoefte aan vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen, waaronder een uniform en vereenvoudigd stelsel voor registratie. Vanaf 2012 werd deze vernieuwing gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Wij zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 gestart met een definitiestudie om de eisen, mogelijkheden en consequenties te verkennen die hierbij van belang zijn (onder de naam ‘Beter Kenbaar’).

Bericht van stuurgroep ‘Beter Kenbaar’

Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot januari 2021, zijn de consequenties voor het geplande traject onderzocht. Er is gekeken of er een alternatief mogelijk was vooruitlopende op de invoering van de Omgevingswet. Met name de wetstechnische gevolgen zijn onderzocht.

Het blijkt zowel inhoudelijk (gegevenstransitie), technisch (systeemvernieuwing) als juridisch (wet- en regelgeving) haalbaar om de vernieuwing van de WKPB te realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De essentie daarvan is dat eerst álle beperkingenbesluiten van de huidige WKPB in de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk. Daarna zullen, als bepaalde besluiten in de Omgevingswet als omgevingsdocument worden aangewezen, deze besluiten op dat moment uit de BRK naar het ROD worden overgebracht.

Deze volgorde heeft twee belangrijke voordelen.

 • Ten eerste het feit dat het duale stelsel op relatief korte termijn wordt beëindigd, en er een gemoderniseerde uniforme werkwijze voor alle overheden voor in de plaats komt.
 • Ten tweede betekent de loskoppeling van WKPB-vernieuwing en Omgevingswet dat de projectstructuur en -beheersing minder complex wordt. Uiteraard wordt er nauw afgestemd op de verdere ontwikkeling van (het digitale stelsel van) de Omgevingswet, zoals standaarden en processen.

Op grond van deze overwegingen heeft de stuurgroep Beter Kenbaar gekozen voor het scenario om de vernieuwing WKPB zelfstandig te gaan uitvoeren. Op basis van deze keuze wordt de definitiestudie afgerond en wordt in januari ter goedkeuring aan de stuurgroep aangeboden.

Meer informatie leest u in de notitie 'Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen' onderaan dit bericht. 

Vervolgtraject

De globale tijdlijn wordt hiermee als volgt:

 • Januari/februari 2018: afronding definitiestudie, bespreken met stakeholders, vaststellen door stuurgroep en start implementatietraject;
 • 2018-2019: ontwerp en realisatie nieuwe systeemomgeving (aanpassing BRK); ontwerp nieuwe leveringsprocessen voor bronleveranciers; aanpassing gebruikerskanalen; wijziging wetgeving; opschonen gegevens bij bronhouders;
 • 1-1-2020: nieuwe wetgeving treedt in werking zodat bronhouders volgens de nieuwe regels kunnen gaan werken;
 • in 2020 gaan bronhouders stuk voor stuk in één keer 'formeel' over naar de vernieuwde BRKomgeving. Als ze over zijn gaat het nieuwe wettelijke regime voor hen gelden;
 • 1-1-2021: alle bronhouders zijn over, de bestaande wetgeving kan grotendeels worden ingetrokken (duaal stelsel eindigt, LV WKPB wordt stilgelegd); inschrijvingseisen worden nog in een rompwet WKPB geregeld;
 • 2021-2029: als een bestaand beperkingenbesluit als omgevingsdocument wordt aangewezen gaat het vanuit de BRK alsnog over naar het ROD.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Ad van der Meer, auteur van de notitie: “Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen”. Dit kan met het formulier Contact met het Kadaster over WKPB.


Uitbreiding mutaties BRK Levering

Aanpassing maakt dat onze dienstverlening beter aansluit op de behoefte van onze afnemers.

Momenteel ontvangt u een mutatie van BRK Levering bij een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK) of wanneer wij gegevens koppelen met andere basisregistraties. Om onze dienstverlening beter af te stemmen op uw behoefte gaan wij het volgende aanpassen: 

Natuurlijke Personen (NP)

a. Voor natuurlijke personen die geen koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) hebben gaan wij u alle mutaties leveren van de persoonsinformatie. Ook als er geen wijziging in de BRK aan ten grondslag ligt. Deze informatie kunt u alleen van het Kadaster ontvangen en is belangrijk voor de juiste belastingoplegging en andere processen waarvoor u BRK Levering gebruikt.
b. Van natuurlijke personen die wel een koppeling met de BRP hebben leveren wij bij iedere mutatie van het object de meest actuele informatie. Wijzigingen in de persoonsinformatie zoals een verhuizing of overlijden leveren wij niet. Voor gekoppelde personen kunt u deze informatie uit de BRP te halen.

Niet-Natuurlijke Personen (NNP)

a. Als in de BRK de naam, zetel of rechtsvorm door een ingeschreven akte wordt aangepast ontvangt u hier een mutatiebericht van.
b. Voor NNP’s die geen koppeling met het Handelsregister hebben, sturen wij u ook wijzigingen in het bedrijfsadres.
c. Voor NNP’s die wel een koppeling met het Handelsregister kunt u de meest actuele situatie ophalen bij het Handelsregister.


Webinar Alles uit uw KLIC-melding halen - 10 juli 2018

Doe mee aan de webinar 'Alles uit uw KLIC-melding halen' op 10 juli 2018.

Voor het ontvangen van digitale informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen doet u een KLIC-melding via Mijn Kadaster. Dit moet als u machinaal gaat graven. Het kan ook zijn dat u nog niet wilt graven, maar wel alvast informatie wilt ontvangen. Welke Klic-melding het beste bij de situatie past, leggen wij u uit tijdens het Klic-webinar op dinsdag 10 juli, van 9:30 tot 10:00 uur.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • in een vroeg stadium mogelijke risico’s in kaart brengen en tijd besparen op een later moment
 • een groter gebied in één keer aanvragen
 • we maken u wegwijs in de informatie die u na een KLIC-melding ontvangt
 • we geven praktische tips en trucs bij de KLIC-melding in Mijn Kadaster 

Meedoen aan de webinar?

Meld u aan met het aanmeldformulier.

De aanmeldingstermijn sluit 5 juli.


Wonen langs de snelweg blijft in trek

Is wonen binnen een geluidszone goedkoper omdat je er overlast ervaart? En vertrekken woningeigenaren er eerder vanwege diezelfde overlast? Het Kadaster zocht het uit.

Je zou misschien verwachten dat wonen binnen een geluidszone goedkoper is. Toch is er wat gemiddelde verkoopprijs betreft geen significant verschil tussen woningen binnen geluidszones en woningen daarbuiten. Wel wisselen ze vaker van eigenaar. Ook blijkt dat dichtbij de snelwegen vaak meer oudere, vrijstaande woningen worden verkocht dan buiten de geluidshinderzones. In zones rondom snelwegen waar geluidshinder wordt ervaren, zijn relatief veel nieuwbouwappartementen ontwikkeld.

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe dit onderzoek tot stand is gekomen en wilt u meer achtergrondinformatie? Bekijk de samenvatting of download het volledige onderzoeksrapport. 

 


Ontdek alles over de grenzen van Gelderland tijdens het Erfgoedfestival 2018

De Gelderse grenzen zijn van grote invloed (geweest) op de geschiedenis, het heden en de toekomst van Gelderland. De grenzen staan centraal tijdens het Gelders Erfgoedfestival 2018. Het Kadaster is routepartner.

Gelderland is een echte grensprovincie: naast de grens met Duitsland zijn er nog 6 provinciegrenzen. Naast officiële eigendoms- en provinciegrenzen belicht het Erfgoedfestival ook officieuze grenzen zoals schuttingen en slagbomen. Het Kadaster levert voor het festival kaarten, routes en feiten over deze grenzen in Gelderland. Deze laten we onder meer zien door middel van animaties. Ook zijn we aanwezig met een stand op 23 mei in Arnhem, op 16 juni in Arnhem en op 30 juni in Zutphen. Het festival duurt tot en met zondag 22 juli. 

Wat laten we zien?

Het Kadaster neemt de bezoeker dus mee in de wereld van grenzen. Hoe?


Het Erfgoedfestival duurt twee maanden en opent op 23 mei in Arnhem. Kijk op www.erfgoedfestival.nl voor meer informatie.

Graag tot dan! 


Kadaster en Groenfonds slaan handen ineen

Vandaag is met Nationaal Groenfonds een overeenkomst gesloten voor samenwerking op het gebied van natuur, landschap en milieu.

De overeenkomst werd ondertekend door het hoofd afdeling ruimte en advies van het Kadaster, Bert Hoeve (links op de foto) en de directeur van Nationaal Groenfonds, Jean-Paul Schaaij (rechts op de foto). Deze bundeling van krachten zorgt voor een snellere realisatie van gezamenlijke groene doelen.

Meer natuur en een verbeterde landbouwstructuur

“We zijn zeer blij met deze samenwerking”, aldus Bert Hoeve. “De samenwerking richt zich met name op groen verkavelen en groen ruilen. De verkavelingsstructuur in Nederland is de afgelopen jaren verslechterd. Daar heeft vooral de agrarische sector last van. Het verbeteren van de agrarische structuur is goed te combineren met het realiseren van natuur- en waterdoelen: schoon water, het beperken van bodemdaling, veelzijdige natuur en weidse recreatie. Daarnaast proberen we met groen ruilen de terreinbeherende instanties te ondersteunen.”

Wij vullen elkaar uitstekend aan door de jarenlange ervaring en de kennis die is opgebouwd. Op basis van onze data en adviesdiensten begeleiden we het proces en nemen daar de financieringsmogelijkheden van Nationaal Groenfonds in mee.”

Groene meerwaarde sneller bereiken

“Het Kadaster richt zich op mobiliteitsprocessen in het landelijk gebied waarbij natuur, landschap en milieu altijd een belangrijke rol spelen” vult Jean-Paul Schaaij aan. “Het Groenfonds kan deze processen vernieuwen, versnellen en partners verbinden met kennis, netwerk en geld door hen te voorzien van financiering. Uiteindelijk kan een grondruil of verkaveling pas doorgaan als het ook financieel sluitend is. Voor ons is het van belang dat onze financiering altijd een maatschappelijke, groene meerwaarde oplevert. De samenwerking met een professionele partij als het Kadaster bij natuur inclusief verkavelen en groen ruilen, zorgt ervoor dat we die groene meerwaarde sneller bereiken.”


Samen met STEVIG voor proactieve aanpak

In de samenwerking van het Kadaster en Stichting Effectief Verkavelen (STEVIG) is er een duidelijk doel. Dit is elkaars kennis en expertise inbrengen en krachten benutten, om proactieve en integrale gebiedsontwikkeling de nieuwe maatstaf te laten zijn.

Geïntegreerde realisatie kavelruilprojecten

De samenwerking tussen STEVIG en het Kadaster kreeg al in veel projecten vorm, zoals in Veessen-Wapenveld, De Glind, N18, Montferland en Rijnstrangen. Maar beide partijen willen meer. Via  grondruilingen door participatie willen STEVIG en Kadaster doelen voor landbouw, natuur, water én recreatie geïntegreerd realiseren. Met een proactieve aanpak en met kennis van eigendomsstructuren en spelers in de regio wordt gewerkt aan een optimaal resultaat van de aankomende kavelruilprojecten.  

Goede resultaten in relatief korte tijd

’STEVIG is in landelijke context een goed voorbeeld van hoe partijen in het landelijk gebied samenwerken, er in relatief korte tijd goede resultaten zijn en de participatie echt inhoud krijgt’, zegt de nieuwe secretaris van STEVIG, Gerko Hopster.

In STEVIG zijn de Gelderse manifestpartijen vertegenwoordigd: de waterschappen, de gemeenten, de LTO en de natuurbeschermingsorganisaties. De provincie Gelderland onderhoudt een subsidierelatie met STEVIG. De overheid financiert in hoofdzaak de activiteiten van STEVIG, sinds 2016 ook met Europese middelen. De STEVIG-projecten zijn op vrijwillige basis en vallen onder de Wet inrichting landelijk gebied.

Kadastertaken vanuit onafhankelijke positie

Het Kadaster neemt vanuit de onafhankelijke positie taken op projectniveau op zich. Dit doen we onder andere bij het projectmanagement, het ruilen van vastgoed en het dienen van de rechtszekerheid. Bert Hoeve, Hoofd Ruimte en Advies bij het Kadaster: ‘In de samenwerking met STEVIG zijn we de partner die naast de welbekende taken op het gebied van data en aktes, ook taken uitvoert op het gebied van projectmanagement en gericht op eigentijdse aanpassing van gebiedsfuncties, energie, duurzaamheid en vitaliteit.