Kaart van 2017 op Topotijdreis.nl

De kaart van 2017 is nu beschikbaar op Topotijdreis.nl. Ook hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van feedback van gebruikers.

Gebruikers gaven aan dat kaartbladen op de site soms verschoven bij het navigeren naar andere jaartallen. Bij sommige jaren miste hierdoor een stuk kaart. Ook werden sommige kaarten in het verkeerde jaartal getoond. Dit hebben we nu opgelost. 

Op Topotijdreis.nl kun je eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken, is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk zichtbaar gemaakt. 

Maak een reis door de tijd en ga naar de website Topotijdreis.nl.


Congres stedelijke kavelruil in de praktijk

Kom donderdag 5 april naar het congres over stedelijke kavelruil met minister Kasja Ollongren van BZK als spreekster

Donderdag 5 april organiseert het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een congres over stedelijke kavelruil. Dit stimuleringsprogramma is een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is interessant voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is. Werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiële aspecten maar ook ervaringen en resultaten van de eerste pilotprojecten stedelijke kavelruil komen aan bod. 

Minister Kasja Ollongren van BZK geeft in het hoofdprogramma haar visie op gebiedsontwikkeling in de stad. In de verschillende masterclasses en workshops daarna komen concrete kavelruilprojecten in beeld. Er wordt ingegaan op de samenwerking met eigenaren en initiatieven die genomen zijn door private partijen. Maar ook hoe een project te starten en een visie tot uitvoering te brengen. 

Aanmelden en meer informatie 

Ga naar de website stedelijke kavelruil.

Genodigden:

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ van gemeenten en provincies
 • Ingenieur- en Adviesbureaus voor ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandvraagstukken
 • Beleggers/projectontwikkelaars
 • Centrum-, gebieds-, binnenstadmanagers, parkmanagers
 • Vastgoednotarissen
 • Vertegenwoordigers van universiteiten
 • Vertegenwoordigers van bedrijfs- en ondernemersverenigingen

Volledigheidscontrole BRK Levering nu mogelijk

Binnen BRK Levering hebben we voor de controle op de volledigheid van de afgenomen data en mutatiebestanden, een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze downloadservice.

Er is per individuele afgifte een contract-/afgiftenummer toegevoegd. Op basis hiervan kan worden gecontroleerd of er mutatiebestanden gemist zijn.

Daarnaast heeft de gebruiker nu de mogelijkheid een controle uit te voeren op de volledigheid van het binnengehaalde bestand. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken zal uw softwareleverancier een wijziging moeten doorvoeren. De bij ons bekende softwareleveranciers zijn geïnformeerd over deze aanpassing.

Meer informatie

Meer informatie en handleidingen kunt u vinden op onze pagina Schema's, optie ‘GDS2’.

 


Woning verkopen duurt gemiddeld 7 maanden

Een woningverkoper heeft gemiddeld 7 maanden nodig tot de overdracht. Dit blijkt uit het onderzoek van het Kadaster en de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).

De NVM en het Kadaster koppelden in een gezamenlijk onderzoek meer dan 23.000 woningtransacties in de gemeente Zwolle uit de periode 1994 tot en met 2017.

Wat blijkt? Vanaf het moment dat de woning te koop wordt gezet duurt het gemiddeld 4,1 maanden tot het tekenen van de koopovereenkomst (‘verkooptijd’). Daar komt nog eens gemiddeld 3,1 maanden bij tot de overdracht bij de notaris (‘overdrachtsperiode’).

Gedurende de crisisperiode nam de verkooptijd toe, terwijl de overdrachtsperiode afnam. De overdrachtsperiode is het kortst bij appartementen.

Lees het volledige artikel over het NVM-Kadaster-onderzoek.


Prijzen koopwoningen bijna 9% gestegen in januari 2018

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

In januari 2018 zijn de prijzen van bestaande koopwoningen met 8,8% toegenomen ten opzichte van januari 2017. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende lijn.

Bijna 25% hoger dan in juni 2013

De huidige prijsstijging is de grootste in 16 jaar. In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen, met als dieptepunt juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende lijn. Ten opzichte van de piek in 2008 is het actuele prijsniveau nog 2% lager. 

Vergeleken met het dal in juni 2013 zijn de huidige prijzen van koopwoningen gemiddeld 24,8% hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in januari 2018 ongeveer even hoog als in januari 2008.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard


Webinar Vernieuwde producten

Vanaf 5 maart wijzigen de naam en de inhoud van het Kadastraal Bericht Object en het Hypothecair Bericht Object.

Graag laten wij u kennismaken met de belangrijkste wijzigingen en beantwoorden wij uw vragen over de nieuwe uittreksels. Wij nodigen u daarom uit om deel te nemen aan onze eerste webinar ‘Vernieuwde producten’ op 27 februari aanstaande, om 9:30 uur. Maar ook op 28 februari, 7 en 14 maart kunt u deelnemen.

Uitnodiging voor de webinar Vernieuwde producten via video op Youtube

 

Aanmelden webinars

bekijk de uitnodiging op YouTube (30 seconden)>>Alle geplande webinars en webinaropnames


Minder verkochte woningen geregistreerd in januari 2018

In januari 2018 registreerde het Kadaster 16.035 verkochte woningen. Dit is een daling van 39,3% ten opzichte van vorige maand december 2017 (26.398 ).

In januari 2018 registreerde het Kadaster 16.035 verkochte woningen. Dit is een daling van 3,1% ten opzichte van januari 2017 (16.555). Vergeleken met de voorgaande maand, december 2017, is er sprake van een daling van 39,3%. Het Kadaster registreerde toen 26.398 verkochte woningen.
Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met januari vorig jaar zien we alleen een stijging bij hoekwoningen met 0,7%. Bij appartementen registreren wij de grootste daling van 6,0%. Ten opzichte van de vorige maand, december 2017, zien we bij alle woningtypes een daling. Bij appartementen is deze het kleinst (34,7%), bij 2-onder-1-kap woningen is de daling het grootst (43,4%).

Provincies

Ten opzichte van januari 2017 is in Limburg de stijging het grootst met 16,3%. In Zuid-Holland is de daling het grootst met 6,9%. Vergeleken met december 2017 zien we in Friesland de grootste daling (49,7%) en in Noord-Holland de kleinste daling (31,6%).

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in januari 2018 met 2,0% af ten opzichte van januari 2017, van 24.580 naar 24.083. Vergeleken met december 2017 (40.184) is er sprake van een daling van 40,1%.


Executieveilingen

In januari 2018 vonden 99 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 41,4% ten opzichte van januari 2017 (169).

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Update: Storing KLIC

De netwerkstoring bij het Kadaster is voorbij

Bent u grondroerder?

Dan kunt u uw meldingen weer via Mijn Kadaster.nl doen.

Bent u Netbeheerder?

Dan zal het Kadaster de door u gemiste graafberichten opnieuw aanbieden.
U dient het beheerdersinformatiebericht na de storing nogmaals aan te bieden in overeenstemming met het BMKL.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcenter Klic. Dat kan via het contactformulier of telefonisch via (0800) 00 80. Onze medewerkers staan u op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur graag te woord.


Topografische kaarten in vector in plaats van raster

Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn nu beschikbaar als vector bestanden.

Vanwege de vele voordelen van vector hebben wij, in opdracht van het ministerie van BZK, met Webmapper en Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), de handen ineen geslagen om de BRT en BGT in vector tegels aan u beschikbaar te stellen.

Raster tegels

De topografische kaarten van de BRT en BGT waren enkel beschikbaar als raster bestanden (.png of .jpeg) via de traditionele viewservices zoals TMS en WMTS. Raster heeft als nadeel dat het moeilijk is om de stijl van de kaarten zelf aan te passen. 

Vector tegels

Vector bestanden zijn klein en bevatten informatie die gebruikt wordt om aan een kaart een (eigen) stijl mee te kunnen geven. Het is ook mogelijk om objecten zoals wegen of gebouwen wel of niet te tonen op de kaart en er is geen restrictie voor wat betreft zoomniveaus. 

Eenvoudig kaartstijl aanpassen

Om het u, als afnemer, makkelijk te maken is een voorbeeldstijl beschikbaar die u kunt overnemen en verder naar eigen inzicht kunt uitbreiden. Zo kunt u kaarten op basis van de BRT en de BGT met uw eigen stijl maken. 
Deze voorbeeldstijl, de url’s en meer technische informatie vindt u op de website van GitHub. Hier vindt u binnenkort ook meer gedetailleerde documentatie.

Vector tegels als bèta versie beschikbaar via PDOK

De vector tegels worden nog niet dagelijks bijgewerkt en zijn als bèta-versie beschikbaar gesteld via PDOK, de centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. Er zijn dus nog enkele zaken niet uitontwikkeld. We horen graag uw mening. 

Bekijk de mogelijkheden en laat weten wat u er van vindt

Bekijk de mogelijkheden van vector tegels via de volgende link naar onze demo viewer. Wij ontvangen graag uw feedback via het forum op de website van PDOK.

 

 


Release 3.28.2 succesvol uitgerold

Release 3.28.2 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 15 februari succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Nieuwste Makelaarsmail al gelezen?

In de Makelaarsmail van januari 2018 leest u onder meer over Herstel koopwoningmarkt in beeld en Test uw verbinding

In de nieuwste Makelaarsmail van januari 2018 vindt u de volgende onderwerpen: 

 • Herstel Nederlandse woningkoopmarkt in beeld
 • Tips Mijn Kadaster
 • Verouderde software? Let op!
Lees nu de Makelaarsmail

Aanmelden voor de Makelaarsmail


Vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep ‘Beter Kenbaar’ onderzocht de definitiestudie over vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen.

De stuurgroep Beter Kenbaar heeft in zijn bijeenkomst van 24 oktober 2017 gekozen voor het scenario dat de vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen wordt uitgevoerd vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent dat de huidige WKPB wordt gewijzigd en dat de huidige registratiesystematiek uiterlijk 1 januari 2021 ophoudt te bestaan     

Er is al lange tijd behoefte aan vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen, waaronder een uniform en vereenvoudigd stelsel voor registratie. Vanaf 2012 werd deze vernieuwing gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Wij zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 gestart met een definitiestudie om de eisen, mogelijkheden en consequenties te verkennen die hierbij van belang zijn (onder de naam ‘Beter Kenbaar’).

Bericht van stuurgroep ‘Beter Kenbaar’

Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot januari 2021, zijn de consequenties voor het geplande traject onderzocht. Er is gekeken of er een alternatief mogelijk was vooruitlopende op de invoering van de Omgevingswet. Met name de wetstechnische gevolgen zijn onderzocht.

Het blijkt zowel inhoudelijk (gegevenstransitie), technisch (systeemvernieuwing) als juridisch (wet- en regelgeving) haalbaar om de vernieuwing van de WKPB te realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De essentie daarvan is dat eerst álle beperkingenbesluiten van de huidige WKPB in de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk. Daarna zullen, als bepaalde besluiten in de Omgevingswet als omgevingsdocument worden aangewezen, deze besluiten op dat moment uit de BRK naar het ROD worden overgebracht.

Deze volgorde heeft twee belangrijke voordelen.

 • Ten eerste het feit dat het duale stelsel op relatief korte termijn wordt beëindigd, en er een gemoderniseerde uniforme werkwijze voor alle overheden voor in de plaats komt.
 • Ten tweede betekent de loskoppeling van WKPB-vernieuwing en Omgevingswet dat de projectstructuur en -beheersing minder complex wordt. Uiteraard wordt er nauw afgestemd op de verdere ontwikkeling van (het digitale stelsel van) de Omgevingswet, zoals standaarden en processen.

Op grond van deze overwegingen heeft de stuurgroep Beter Kenbaar gekozen voor het scenario om de vernieuwing WKPB zelfstandig te gaan uitvoeren. Op basis van deze keuze wordt de definitiestudie afgerond en wordt in januari ter goedkeuring aan de stuurgroep aangeboden.

Meer informatie leest u in de notitie 'Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen' onderaan het nieuwsbericht Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

Vervolgtraject

De globale tijdlijn wordt hiermee als volgt:

 • Januari/februari 2018: afronding definitiestudie, bespreken met stakeholders, vaststellen door stuurgroep en start implementatietraject;
 • 2018-2019: ontwerp en realisatie nieuwe systeemomgeving (aanpassing BRK); ontwerp nieuwe leveringsprocessen voor bronleveranciers; aanpassing gebruikerskanalen; wijziging wetgeving; opschonen gegevens bij bronhouders;
 • 1-1-2020: nieuwe wetgeving treedt in werking zodat bronhouders volgens de nieuwe regels kunnen gaan werken;
 • in 2020 gaan bronhouders stuk voor stuk in één keer 'formeel' over naar de vernieuwde BRKomgeving. Als ze over zijn gaat het nieuwe wettelijke regime voor hen gelden;
 • 1-1-2021: alle bronhouders zijn over, de bestaande wetgeving kan grotendeels worden ingetrokken (duaal stelsel eindigt, LV WKPB wordt stilgelegd); inschrijvingseisen worden nog in een rompwet WKPB geregeld;
 • 2021-2029: als een bestaand beperkingenbesluit als omgevingsdocument wordt aangewezen gaat het vanuit de BRK alsnog over naar het ROD.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Ad van der Meer, auteur van de notitie: “Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen”. Dit kan met het formulier Contact met het Kadaster over WKPB.


Verouderde software? Let op!

Op 16 april 2018 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. Wanneer u onze diensten hierna wilt blijven gebruiken, is het belangrijk dat uw software up-to-date is.

De geplande update is nodig omdat wij onze diensten veilig willen aanbieden. Hiervoor moeten we aan veiligheidsrichtlijnen voldoen.

Wat als uw software niet up-to-date is?

 • Met verouderde browsers, zoals Internet Explorer 6 of Internet Explorer 8 op Windows XP, kan het zijn dat u na 16 april geen verbinding meer krijgt met onze internetdiensten.
 • Backend-applicaties op basis van verouderde of niet actuele Java-versies problemen geven. Voorbeelden hiervan zijn: Java 6 lager dan update 45, Java 7 lager dan update 25 en Java 8 lager dan update 31.

Test alvast uw verbinding

Om vast te stellen of u onze diensten ook na 16 april kunt blijven gebruiken, kunt u via onderstaande URL’s 2 testen uitvoeren:

Als de testen geslaagd zijn ziet u in het scherm de tekst ‘Kadaster - Beveiligde verbinding geslaagd’.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice


Release 3.28.1 succesvol uitgerold

Release 3.28.1 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) succesvol op 9 februari uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt

In bijna de helft van de gemeenten ligt de gemiddelde woningprijs weer boven het niveau van vóór de crisis. Het aantal woningverkopen staat op recordhoogte, maar loopt wel wat terug in de Randstad.

Hoe heeft de woningmarkt zich ontwikkeld sinds de start van de economische crisis? Paul de Vries en Frank van der Harst van het Kadaster brachten het in kaart. Wat blijkt? Het herstel van de woningmarkt verloopt niet overal in hetzelfde tempo. Een aantal gemeenten in de Randstad die als eerste waren hersteld, lieten in 2017 alweer een daling zien van het aantal woningverkopen. En hoewel de gemiddelde woningprijs in 2017 een nieuw record behaalde, lag deze voor meer dan de helft van de gemeenten nog onder het niveau van vóór de start van de crisis; de piek in 2008. 

Aantal woningverkopen in 2017: hoger dan voor de crisis

In 2008 kantelde de woningmarkt onder invloed van de wereldwijde crisis. Vijf jaar later, sinds half 2013, trok de woningmarkt weer aan en zette het herstel in. 2017 was het nieuwe recordjaar: nog nooit zijn er meer woningen verkocht in één jaar tijd. De teller kwam uit op 241.860 eigendomsoverdrachten. In 97% van alle gemeenten werden in 2017 meer woningen verkocht dan voor de crisis. De tien gemeenten waar het aantal transacties nog onder het niveau van 2008 ligt, zijn: Oostzaan, Sluis, Alblasserdam, Weesp, Rucphen, De Marne, Loppersum, Sliedrecht, Vlieland en Eemsmond.

Randstad verliest koppositie

Het herstel van het aantal transacties begon vanaf 2015 in de Randstad en dan vooral in de grote steden. Uit een studie van Rabobank blijkt dat het aanbod minder snel is toegenomen dan het aantal verkopen, waardoor de Randstad in vergelijking met de rest van het land veel verder is verkrapt. In 2017 zette deze stevige toename in aantal transacties niet door in de Randstad; het aantal verkopen in 2017 lag lager dan in 2016. Vooral in de gemeenten die in 2016 een flinke toename lieten zien, is de groei nu tot stilstand gekomen of afgenomen.

De regio’s buiten de Randstad bleven tot 2016 achter in het herstel van de Randstad, maar maakten in 2017 juist een inhaalslag.

Tegelijkertijd worden er nog steeds, historisch gezien, veel woningen verkocht. “Het is dus niet zo dat het slecht gaat”, aldus Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. “Een afname of stabilisatie kan juist als positief gezien worden. Sommige gemeenten kampen met zeer krappe woningmarkten doordat steeds minder woningeigenaren hun woning te koop zetten. Op krappe markten ligt het gevaar van snel stijgende prijzen op de loer.” 

Aantal woningtransacties ten opzichte van 2008

Staafdiagram met per jaar 2014, 2015, 2016 en 2017 met stijging of daling van aantal woningtransacties per stedelijk gebied in procenten. Dit naar mate van 5 categoriën verstedelijking; van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk.

Gemiddelde woningprijzen: nieuw record bereikt

Ook de gemiddelde woningprijs bereikte in 2017 met ruim 265 duizend euro een nieuw record, 8,7% boven die van 2016. Toch lag het prijspeil in 61% van de gemeenten nog onder de gemiddelde prijs van voor de crisis. Het gaat hier echter om een gemiddelde: er zijn sterke stijgers en grote achterblijvers. De sterkste stijgers zijn de Randsteden; daar herstelden de prijzen het snelst. In de grote steden lagen de prijzen ver boven die van 2008: Amsterdam +34%, Rotterdam +20%, Den Haag +17%, Utrecht +15%. Voorbeelden van gemeenten die achterblijven zijn Neerijen (-27%), Blaricum (-19%) en Oudewater (-16%).

We zien ook duidelijke verschillen als we kijken naar stedelijkheid van de gemeente (hoe meer adressen per km2, hoe meer stedelijk een gebied is). Het gemiddeld prijsniveau van de zeer sterk stedelijke gemeenten lag in 2016 al boven die van 2008; in 2017 zijn ook de sterk stedelijke gemeenten gemiddeld uitgestegen boven het niveau van voor de crisis. 

“De verwachting is dat de trend van stijgende prijzen zicht doorzet in 2018”, aldus Paul de Vries. “Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de regionale krapte, de lage hypotheekrente en de koopkrachttoename van werkenden. Natuurlijk zijn er onzekerheden. Die hangen grotendeels samen met de onzekerheid rondom de ontwikkeling van de hypotheekrente”. 

Gemiddelde transactieprijs ten opzichte van 2008

Gemiddelde transactieprijs ten opzichte van 2008 in beeld gebracht in een staafdiagram van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk

Meer informatie

Herstel van de Nederlandse koopwoningmarkt in beeld

Kaartjes van het aantal woningtransacties per gemeente ten opzichte van 2008 en de gemiddelde transactieprijs per gemeente ten opzichte van 2008


Meer mogelijkheden met NL Maps

Op verzoek van de gebruikers heeft het Kadaster nieuwe functionaliteiten aan NL Maps toegevoegd.
Atlas opengeslagen

NL Maps biedt nu de volgende extra mogelijkheden:

 • Centreer de kaart op een adres of woonplaats met de zoekfunctie
 • Markeer de locatie met een icoon uit de Rijkshuisstijl
 • Verrijk de kaart met specifieke informatie (percelen, gebouwen, gemeenten, provincies, hoogte en drone-no-fly-zones)
 • Voeg eigen kaarten toe met Web Mapping Service (WMS) via de code op Github

Voor wie?

NL Maps is een website en JavaScript-bibliotheek voor web-ontwikkelaars. Hiermee kunnen zij snel en makkelijk de meest actuele kaartondergrond of luchtfoto op een eigen website of in een App gebruiken. De website, de JavaScript-bibliotheek en de documentatie zijn aangevuld voor deze nieuwe functionaliteiten. Kijk voor meer info op de sites NLmaps.nl en Github.com.

Heeft u andere wensen voor NL Maps? 

Laat het weten op het forum op Pdok.nl. Meer informatie over WMS vindt u op Geonovum.nl.
 


Vereenvoudigde landregistratie in Brazilië

Landregistratie kan eenvoudig, snel en goedkoop. Het Kadaster bewees dat bij een pilot-project in het Braziliaanse Mato Grosso.

In januari 2018 is een pilot-project in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso beëindigd. Binnen vier maanden zijn alle metingen en administratieve handelingen voor eigendomsbewijzen van 55 boeren in Tangara da Serra afgerond.

Pilot in Mato Grosso binnen vier maanden afgerond

Het registreren van land en het vastleggen van eigendomsbewijzen in Brazilië is gecompliceerd en duurt soms tientallen jaren. Het ontbreken van actuele eigendomsbewijzen drukt de prijs van het land, creëert onzekerheid en vertraagt de ontwikkeling. Ook remt de onzekerheid van landeigendom (buitenlandse) investering in de landbouwsector. De pilot in Brazilië is onderdeel van de LAND-samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Kadaster. LAND staat voor Land Administration for National Developement. Deze samenwerking heeft tot doel snel assistentie te verlenen aan landen waar landregistratie een probleem is.

Samenwerking valt in goede aarde

Het succes is niet onopgemerkt gebleven. Het Braziliaanse nationaal instituut voor landhervorming (INCRA) moet vóór 2023 landregistratie voor het hele land realiseren. Zij staan open voor alternatieven om hun doel te bereiken. De samenwerking met het Nederlandse Kadaster valt in goede aarde. De Brazilianen kijken uit naar het vervolg en verdere kennisuitwisseling.

 

Het uitgebreide nieuwsbericht leest u op de site van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Release 1.13 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.13 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 februari 2018 is release 1.13 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht.

Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard, kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Het verhaal van een boer die appels wilde verbouwen

Deze film gaat over het belang van landadministratie voor een stabiele maatschappij. Zeker 70% van de wereldbevolking is vaak slachtoffer van landconflicten.

Stel, je bent een boer in Nepal en je wilt een appelboomgaard beginnen op het land dat van je grootvader was. Enthousiast als je bent, plant je de eerste boompjes. Je gaat naar de bank om een lening te vragen. Maar dan blijkt dat je een eigendomsbewijs nodig hebt van je land. Hoewel je grootouders en ouders altijd het land bewerkt hebben, blijkt dat bewijs er bij het Kadaster niet te zijn.

Het probleem lijkt erger dan verwacht, de nood hoger en de toekomst van jou en je familie onzeker. Waarom doet de overheid zo ingewikkeld? Het moet toch simpeler kunnen?

Dit probleem geldt voor minimaal 70% van de wereldbevolking. Deze mensen worden weggejaagd van het land waar zij soms al generaties lang wonen. Zij zijn slachtoffer van conflicten over land, soms met de dood als gevolg. Een goede landadministratie is de basis voor een stabiele maatschappij. Rechtszekerheid – weten wat van wie is – is van groot belang. Maar procedures om dit te bereiken, zijn vaak te ingewikkeld en ondoorzichtig. Het Kadaster werkt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken aan methoden en technologieën die dit proces vereenvoudigen, goedkoper en sneller maken. Onze ambitie is om landrechten voor iedereen mogelijk te maken binnen één generatie.

Waarom moet het anders? Bekijk de Engelstalige animatiefilm op YouTube (duur film: 5 minuten).

Ondertiteling

Ongeveer 70% van de landrechten in de wereld is niet officieel vastgelegd. Miljoenen mensen lijden in stilte. Hun droom is eigenaar te worden van het land dat ze bewerken en waarop ze wonen. Goede landadministratie is een voorwaarde om een weg uit de armoede te vinden.


Mooi resultaat voor 'Verbeter de kaart'

Terugmelden op de basisregistraties BGT en BRT is laagdrempeliger geworden.

Een jaar geleden hebben we ‘Verbeter de kaart (www.verbeterdekaart.nl)’ in gebruik genomen. Hét gebruiksvriendelijke terugmeldsysteem voor de basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) en Topografie (BRT). Doel was om terugmelden voor overheden, bedrijven en particulieren laagdrempeliger te maken. En dat is gelukt! Via ‘Verbeter de kaart’ hebben we al 4397 terugmeldingen op de BGT en 315 op de BRT ontvangen. En daarvan is meer dan 90% goedgekeurd en door bronhouders verbeterd in de registratie. Daar heeft iedereen profijt van!

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden

Ondertussen is het terugmeldsysteem nog verder ontwikkeld. Sinds kort is het mogelijk om een bijlage toe te voegen aan een terugmelding. Sommige situaties zijn tenslotte moeilijk te omschrijven en een foto is snel gemaakt!

Meer weten?

Wilt u een verandering melden? Of meer weten over terugmelden op de kaart? Kijk dan op www.kadaster.nl/terugmelden of bekijk het filmpje op YouTube.