KIK-inzage beperkt beschikbaar

KIK-inzage is op maandag 27 maart tijdelijk beperkt beschikbaar.
KIK-inzage beperkt beschikbaar

Door een technische storing is KIK-inzage tijdelijk beperkt beschikbaar. 

Onze excuses voor het eventuele ongemak. 


Basisregistratie Topografie verbeterd

De Basisregistratie Topografie (BRT) is op meerdere punten verbeterd. De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.
Basisregistratie Topografie verbeterd

De BRT wordt onder meer gebruikt als topografische achtergrondkaart in de BAG Viewer.    

De volgende punten zijn aangepast:

 • Plaatsen worden aangegeven met de officiële plaatsnaam (bijvoorbeeld 's-Gravenhage in plaats van Den Haag).
 • Plaatsnamen worden bij inzoomen langere tijd weergegeven.
 • Straatnamen die niet juist werden weergegeven, zijn aangepast.
 • Wegen en spoorbanen worden gevisualiseerd als ze zich in een tunnel bevinden.
 • Aquaducten worden beter weergegeven.

Bekijk de nieuwe BRT-achtergrondkaart met de PDOK-viewer.


BRK Levering: verbetering koppeling van adressen aan kadastrale objecten

Om kadastrale objecten te herkennen is een juiste koppeling van adressen noodzakelijk
BRK Levering: verbetering koppeling van adressen aan kadastrale objecten

Om kadastrale objecten te herkennen is een juiste koppeling van adressen noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor de zoekingang van Kadaster Online en onze webwinkel. Ontwikkelingen hebben er recentelijk voor gezorgd dat een grote hoeveelheid adressen voorzien is van een verbeterde adreskoppeling. 

Vanwege deze aanpassing staan van 24 tot 26 maart op onze downloadomgeving meer mutatieberichten voor u klaar dan u gewend bent. Niet al deze mutatieberichten bevatten een aangepast of toegevoegd adres. Onze excuses daarvoor. Door een aanpassing in ons systeem ontvangt u in de toekomst uitsluitend mutatieberichten als er sprake is van een wijziging.


Agrarische grondprijs 57.000 euro per hectare in 4e kwartaal 2015

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2015 gestegen tot 57.000 euro per hectare, na 4 opeenvolgende kwartalen met een vrijwel gelijke prijs van circa 55.000 euro.
Agrarische grondprijs 57.000 euro per hectare in 4e kwartaal 2015

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2015 gestegen tot 57.000 euro per hectare, na 4 opeenvolgende kwartalen met een vrijwel gelijke prijs van circa 55.000 euro. De hogere grondprijs in het 4e kwartaal van 2015 is te danken aan een flinke toename van de prijs van bouwland tot 63.700 euro per hectare. Over heel 2015 komt de prijs van bouwland uit op gemiddeld 60.600 euro, 14% hoger dan in 2012.

Dit staat in het 4e kwartaalbericht van 2015 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en het LEI Wageningen UR.

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en het LEI Wageningen UR. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website van het LEI. U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren. U ontvangt deze dan per e-mail.

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.


“Stedelijke kavelruil werkt als je het samen doet”

Themadag 'Verder met stedelijke kavelruil' op 16 maart trok bijna 250 deelnemers en kreeg veel positieve feedback.
“Stedelijke kavelruil werkt als je het samen doet”

In het Muntgebouw in Utrecht werd donderdag 16 maart de themadag 'Verder met stedelijke kavelruil' gehouden. Met circa 250 gasten praatten we over de voor- en nadelen en vooral mogelijkheden van stedelijke kavelruil. Ook werd het officiële startsein gegeven voor het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Kadaster. Frank Tierolff (bestuurder van het Kadaster) en Peter Heij (Directeur-generaal Ruimte en Water van IenM) benadrukten dat stedelijke kavelruil werkt als markt en overheid samenwerken. Het initiatief moet niet vanuit de overheid komen maar juist de eigenaren zijn aan zet.

‘Vergeten groenten’

Diverse sprekers kwamen tijdens de themadag aan het woord. Nicolette Zandvliet van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) gaf aan dat stedelijke kavelruil bij projectontwikkelaars nog moet 'landen'. Yves de Boer, voorzitter van de klankbordgroep stedelijke kavelruil, maakte de vergelijking tussen binnenstedelijke plekken die niet meer in trek zijn en vergeten groenten. De dag werd afgesloten met het aanbieden van het boekje ‘Stedelijke herverkaveling; aanpak en eerste projecten’ geschreven door Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink. 

Presentaties en verslagen

Alle presentaties en verslagen van de bijeenkomst vindt u op de website van IenM.

Wat vond u van de themadag?

Was u aanwezig op de themadag? Wij horen graag wat u van deze dag vond en welke informatie u eventueel nog wilt ontvangen. U kunt hiervoor de enquête invullen


Stedelijke herverkaveling: zo doe je dat

Nieuw boekje met aanbevelingen en tips voor stedelijke herverkaveling in de praktijk.
Stedelijke herverkaveling: zo doe je dat

Over stedelijke herverkaveling wordt veel gesproken. Maar vaak op een nogal theoretische manier. Maar hoe werkt het in de praktijk? Wouter van Zandbrink en Friso de Zeeuw hebben op verzoek van het Kadaster die praktijk onderzocht en hun aanbevelingen en tips geformuleerd in het boekje ‘Stedelijke herverkaveling; aanpak en eerste projecten’.

Herverkavelen is maat- en mensenwerk. Dat geldt zeker voor de bebouwde omgeving. Door alle partijen gedurende het hele proces te betrekken bij de inrichting en verdeling kan gebiedsontwikkeling optimaal plaatsvinden. Elke partij - eigenaar, gemeente, Kadaster - heeft daarin een rol. Die rollen worden in het boekje op een rijtje gezet en toegelicht. Daarnaast bevat het boekje informatie over de juridische en financiële aspecten die van invloed zijn op stedelijke kavelruil. Pak het er eens bij, lees de praktijkvoorbeelden en haal er informatie uit die helpt in de praktijk van gebiedsinrichting.

Het boekje ‘Stedelijke herverkaveling; aanpak en eerste projecten’ kunt u hieronder downloaden.

Wilt u een hardcopy van het boekje ontvangen? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier


RSS feeds verhuizen naar nieuwe URL

Onze RSS feeds verhuizen naar een nieuwe URL. Abonneer u maandag 17 oktober opnieuw om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
RSS feeds verhuizen naar nieuwe URL

Maandag 17 oktober verhuizen onze RSS feeds naar een nieuwe URL. Meld u daarom op 17 oktober opnieuw aan om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. De nieuwe URL van uw feed naar keuze vindt u vanaf maandagmiddag op de overzichtspagina RSS

Voor alle Engelstalige nieuwsberichten kunt u vanaf 17 oktober terecht op Kadaster.com.

U ontvangt van ons een update zodra de nieuwe URL's in gebruik zijn genomen.


Nieuw schademeldingsformulier netbeheerders

Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuw schademeldingsformulier voor het rapporteren van graafschades.
Nieuw schademeldingsformulier netbeheerders

In het nieuwe schademeldingsformulier moet u meer details over de schade melden. Houdt u hier bij het registreren van schademeldingen binnen uw eigen bedrijfsproces(sen) rekening mee.

Meer informatie over de wijzigingen vindt u op de pagina KLIC schademelding netbeheerders. Ook kunt u hier het nieuwe schademeldingsformulier downloaden.

Gebruik van oud en nieuw formulier

Voor het rapporteren van schades over het jaar 2016 gebruikt u het oude formulier. Voor schades vanaf 1 januari 2017 gebruikt u het nieuwe formulier. Het oude formulier kunt u voor deze schades niet meer gebruiken.

De toelichting op het nieuwe schademeldingsformulier is opgenomen in de gewijzigde Bijlage 3 bij de RION. Deze bijlage staat uiterlijk 31 december 2016 in de Staatscourant. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Klantenservice KLIC


Publicatie release candidate IMKL2015 versie 1.2

U kunt tot vrijdag 24 maart commentaar geven op de release candidate IMKL2015 1.2.
Publicatie release candidate IMKL2015 versie 1.2

De afgelopen periode zijn de opmerkingen/reacties op IMKL2015 versie 1.1 verwerkt. In opdracht van het programma KLIC-WIN heeft Geonovum nu de zogenaamde ‘release candidate’ van de 1.2 versie gemaakt. Het programmateam KLIC-WIN verzoekt alle betrokkenen (onder andere netbeheerders en serviceproviders) om deze release candidate van versie 1.2 te beoordelen. U kunt tot vrijdag 24 maart aanstaande commentaar geven via GitHub van Geonovum.

Geonovum verwerkt eventuele opmerkingen in de definitieve versie 1.2 van IMKL2015. Naar verwachting wordt deze definitieve versie begin april gepubliceerd op de website van Geonovum.


KIK-Inzage reageert traag

Woensdag 22 maart 2017 - Door een storing reageert KIK-Inzage trager dan gebruikelijk.
KIK-Inzage reageert traag
Door een storing reageert KIK-Inzage trager dan gebruikelijk. 
Onze excuses voor het ongemak.

Gebruik webservices BAG verdrievoudigd in 2016

In 2016 zijn de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) via de webservices maar liefst 997 miljoen keer geraadpleegd. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015; toen stond de teller op 300 miljoen. Dit staat in de Jaarrapportage 2016 van het BAG BAO.
Gebruik webservices BAG verdrievoudigd in 2016

Met een webservice zijn de BAG-gegevens vanuit eigen software te raadplegen. Hiervoor zijn verschillende producten beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG en via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). In 2016 zijn de services van PDOK uitgebreid met de locatieserver, hiermee kan men onder andere zoeken op BAG-data zoals adres, straat en woonplaats. De nieuwe service kan eenvoudig worden opgenomen in viewers en put uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata.  

Continue kwaliteitsverbetering BAG

Het BAG kwaliteitsmanagement en het BAG kwaliteitsdashboard voor bronhouders hebben bijgedragen aan een verdere kwaliteitsverbetering van de gegevens in de BAG. Sinds maart 2017 wordt de kwaliteit ook inzichtelijk gemaakt via een Kwaliteitsdashboard voor afnemers

Aantal meldingen Klantenservice BAG neemt af

De Klantenservice BAG krijgt ongeveer 670 meldingen per maand; 70% komt van afnemers en 30% van bronhouders en leveranciers. Het merendeel van de meldingen zijn vragen en verzoeken over bijvoorbeeld BAG-producten, afbakening van BAG-objecten en technische vragen. Het aantal meldingen is ten opzichte van 2015 verder afgenomen. Dit komt mede doordat gebruikers gegevens eenvoudiger zelf kunnen inzien en ze eenvoudiger kunnen terugmelden via de verbeterde BAG Viewer.

Meer informatie

In de jaarrapportage BAG BAO leest u meer over bovenstaande onderwerpen. U vindt er ook een vooruitblik op 2017.


Onjuiste verwijzing naar grondperceel vanuit appartementsrechten

We hebben de appartementsrechten waarbij dit probleem voorkomt geïdentificeerd. Hiervan staan de mutaties klaar in de downloadomgeving in Mijn Kadaster.
Onjuiste verwijzing naar grondperceel vanuit appartementsrechten

De relatie tussen grondpercelen en appartementsrechten wordt aangegeven met het persoons-ID van de betreffende Vereniging van eigenaren (VVE). Als door een correctie op de akte van splitsing een andere VVE wordt gekoppeld, worden de betrokken grondpercelen opnieuw als mutatie geleverd, echter de betrokken appartementsrechten niet. Hierdoor kan de relatie tussen het grondperceel en de appartementsrechten niet meer bepaald worden. Dit probleem doet zich ook voor bij ondersplitsingen.

Mutaties staan voor u klaar

We hebben de appartementsrechten waarbij dit probleem voorkomt geïdentificeerd. Hiervan hebben we mutaties met de juiste VVE-relatie in onze downloadomgeving in Mijn Kadaster klaargezet. 

Maandelijkse controle

Aangezien dit probleem ook in de toekomst nog kan voorkomen, zullen wij maandelijks de koppelingen tussen appartementsrechten en de bijbehorende grondpercelen controleren. Dit doen we ook voor ondersplitsingen. Als een koppeling verbroken is, leveren wij hier nieuwe mutaties van.


Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in februari 6,7 procent duurder dan in februari 2016. De prijsstijging ligt al drie maanden ruim boven de 6 procent. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Het CBS publiceert de prijsontwikkeling van de koopwoningen elke maand rond de 21e. 

Prijzen 15,1 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 9,6 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 15,1 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in februari 2017 ongeveer even hoog als in januari 2006. 

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.

 • aantal verkochte woningen
 • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
 • gemiddelde hypotheeksom
 • onvrijwillige veilingen
 • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
 • aantal geregistreerde schepen
 • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
 • gemiddelde koopsom*

*de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21e.

Verandering methode voor woningtypering

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Kadaster zijn methode om woningen te typeren verbeterd. Dit heeft geen invloed op het totaal aantal woningtransacties. Gegevens uit de akte zijn leidend voor het vaststellen van een woningtransactie. Lees meer over de woningtypering.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon (088) 183 32 94.


Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in februari 6,7 procent duurder dan in februari 2016. De prijsstijging ligt al drie maanden ruim boven de 6 procent. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Het CBS publiceert de prijsontwikkeling van de koopwoningen elke maand rond de 21e. 

Prijzen 15,1 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 9,6 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 15,1 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in februari 2017 ongeveer even hoog als in januari 2006. 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard


Dashboard maakt kwaliteit BAG zichtbaar voor afnemers

Naast het kwaliteitsdashboard voor bronhouders (gemeenten), is nu ook voor afnemers van BAG-gegevens een kwaliteitsdashboard beschikbaar.
Dashboard maakt kwaliteit BAG zichtbaar voor afnemers

Het BAG kwaliteitsdashboard voor afnemers, geeft inzicht in fouten en andere opvallende signalen. Deze worden zichtbaar bij de maandelijkse controle op de Landelijke Voorziening BAG (LV-BAG). De gemeenten krijgen deze signalen ook gepresenteerd voor controle en verbetering ervan. Dit kwaliteitsdashboard voor afnemers is door ons ontwikkeld in opdracht van het bestuur van de BAG (BAG BAO)

Hoe is de kwaliteit van de BAG?

Zoals we nu kunnen meten is de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) hoog. Dit is van groot belang, een goede kwaliteit verbetert de dienstverlening aan burgers. 

Lees meer over de kwaliteit van de BAG op de pagina BAG kwaliteitszorg.

Onderverdeling in thema's

U kunt per thema een selectie maken. Als u een bepaald object of adres niet kunt vinden, dan betekent dit dat hiervan bij ons geen fouten of andere opvallende signalen bekend zijn.

Direct naar het Kwaliteitsdashboard voor afnemers


Kadasterkantoren gesloten op feestdagen

Op Goede vrijdag zijn de Kadasterkantoren open. Met Pasen, Pinksteren, Koningsdag en Hemelvaartsdag zijn we dicht.
Kadasterkantoren gesloten op feestdagen

Op de volgende feestdagen zijn onze kantoren gesloten:

maandag 17 april (2e Paasdag)
donderdag 27 april (Koningsdag)
donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 5 juni (2e Pinksterdag)
U kunt op deze dagen geen contact opnemen met Kadastermedewerkers. Wel kunt u informatie vinden en producten bestellen via onze online kanalen.

Aanleveren van stukken 

Op genoemde dagen kunt u geen stukken op papier aanleveren bij onze kantoren. Digitaal aanleveren kan wel. Wij verwerken deze stukken dan op de eerstvolgende werkdag.


17.708 verkochte woningen in februari 2017

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van februari 2017. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
17.708 verkochte woningen in februari 2017

In februari 2017 registreerde het Kadaster 17.708 verkochte woningen. Dit is een stijging van 19,1% ten opzichte van februari 2016 (14.866). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2017, is er sprake van een stijging van 7,0%. Het Kadaster registreerde toen 16.555 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. 

Woningtypen

Vergeleken met februari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 35,1%. Bij appartementen is de stijging het minst met 14,7%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2017, stijgen alle woningtypen. Bij 2-onder-1-kap woning is de stijging het grootst met 20,4%. De kleinste stijging is te zien bij appartementen met 3,3%.

Provincies

Ten opzichte van februari 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. De stijging is het grootst in Gelderland met 34,4%. Alleen in Noord-Holland zien we een daling van 2,8%. Vergeleken met januari 2017 zien we een stijging in alle provincies behalve in Noord-Holland (-3,4%), de grootste stijger is Friesland met 21,4%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2017 met 20,9% toe ten opzichte van februari 2016, van 21.989 naar 26.580. Vergeleken met januari 2017 (24.580) is er sprake van een stijging van 8,1%.

Executieveilingen

In februari 2017 vonden 66 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 52,5% ten opzichte van februari 2016 (139).

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


17.708 verkochte woningen in februari 2017

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van februari 2017.
17.708 verkochte woningen in februari 2017

In februari 2017 registreerde het Kadaster 17.708 verkochte woningen. Dit is een stijging van 19,1% ten opzichte van februari 2016 (14.866). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2017, is er sprake van een stijging van 7,0%. Het Kadaster registreerde toen 16.555 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. 

Woningtypen

Vergeleken met februari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 35,1%. Bij appartementen is de stijging het minst met 14,7%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2017, stijgen alle woningtypen. Bij 2-onder-1-kap woning is de stijging het grootst met 20,4%. De kleinste stijging is te zien bij appartementen met 3,3%.

Provincies

Ten opzichte van februari 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. De stijging is het grootst in Gelderland met 34,4%. Alleen in Noord-Holland zien we een daling van 2,8%. Vergeleken met januari 2017 zien we een stijging in alle provincies behalve in Noord-Holland (-3,4%), de grootste stijger is Friesland met 21,4%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2017 met 20,9% toe ten opzichte van februari 2016, van 21.989 naar 26.580. Vergeleken met januari 2017 (24.580) is er sprake van een stijging van 8,1%.

Executieveilingen

In februari 2017 vonden 66 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 52,5% ten opzichte van februari 2016 (139).

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard

 • aantal verkochte woningen
 • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
 • gemiddelde hypotheeksom
 • onvrijwillige veilingen
 • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
 • aantal geregistreerde schepen
 • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
 • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21ste.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon (088) 183 32 94.


Release 3.6.0 succesvol uitgerold

Release 3.6.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 6 maart 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.6.0 succesvol uitgerold

Release 3.6.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 6 maart 2017 succesvol uitgerold.
Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Aanlevering beheerdersinformatie van 30Mb naar 50Mb

Sinds maandag 13 maart 2017 kunnen netbeheerders bestanden met een grootte van maximaal 50Mb per Klic-melding aanleveren.
Aanlevering beheerdersinformatie van 30Mb naar 50Mb

Tot 13 maart lag de grens voor bestanden op 30Mb. Hierdoor kwam het regelmatig voor dat, vooral huisaansluitschetsen, buiten het KLIC-proces om werden verstuurd naar de grondroerder.

Netbeheerders hadden al langer de wens en behoefte om grotere bestanden met beheerdersinformatie aan te leveren bij het Kadaster. Op verzoek van het KLIC Gebruikers Overleg (KGO) zijn we met deze wens aan de slag gegaan. Na een bouw- en testtraject is met hulp van verschillende netbeheerders de grens nu opgehoogd.