Einddatum bepaalde waardes in waardelijsten negeren

In een volgende waardelijstenrelease corrigeren wij de einddatum.
Einddatum bepaalde waardes in waardelijsten negeren

Het Kadaster publiceert alle waardelijsten op www.kadaster.nl/waardelijsten. Sommige waarden in enkele waardelijsten hebben de einddatum 2017-07-01 en dat is niet juist. 

Het betreft de waardelijsten:
-    Waardelijst AardAantekening
-    Waardelijst Registercode
-    Waardelijst SoortGrootte
-    Waardelijst WaardelijstStatusStukOR

De genoemde einddatum is gebaseerd op systeemontwikkeling. Deze ontwikkeling is echter nog niet per 1 juli 2017 gereed. De einddatum van 2017-07-01 in genoemde waardelijsten kan daarom genegeerd worden.

In een volgende waardelijstenrelease corrigeren wij de einddatum.

Over de waardelijsten is meer informatie te vinden op www.kadaster.nl/imkad


Oude koppelvlakken binnenkort niet meer bruikbaar

De oude koppelvlakken worden op korte termijn niet meer ondersteund. Wat betekent dit voor afnemers en bronhouders?
Oude koppelvlakken binnenkort niet meer bruikbaar

Vanaf februari 2015 is er een nieuw koppelvlak in gebruik. Momenteel zijn zowel het oude als het nieuwe koppelvlak naast elkaar actief. De oude koppelvlakken worden op korte termijn niet meer ondersteund. De gebruikers die recentelijk gebruik hebben gemaakt van de oude koppelvlakken, hebben hier afgelopen vrijdag een mailing over ontvangen.

Afnemers

Op 1 augustus 2017 wordt het oude koppelvlak voor de gebruikers van BAG Bevragingen uitgeschakeld. Dit houdt in dat wanneer u na 1 augustus nog steeds gebruik maakt van de oude endpoints, u geen verbinding meer kunt maken van deze dienst.

Het verzoek is om voor 1 augustus de oude endpoints te vervangen door de nieuwe. Deze kunt u vinden in het document BAG bevragen koppelvlak versie 2.1 op pagina 20.

Bronhouders

Op 1 september gaan we het oude koppelvlak voor Bronhouders uitschakelen. Dit houdt in dat wanneer u als bronhouder na 1 september 2017 nog steeds gebruik maakt van de oude end-points, u geen verbinding meer kunt maken met LV BAG.

Het verzoek is om voor 1 september de oude endpoints te vervangen door de nieuwe. Hieronder zijn de nieuwe endpoints te vinden.

https://service30.kadaster.nl/lvbag/bag-kgb/services/BagWebService via bagstuf-0130_v1_3_0.wsdl

https://service30.kadaster.nl/lvbag/bag-kgb/services/BagWebServiceSynchLevenscyclus via bag-synch-stuf-0130_v1_3_0.wsdl


Voorkomen graafschade door beter in kaart brengen ondergrond

Om graafwerk veiliger uit te voeren en overlast te verminderen, heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend.
Voorkomen graafschade door beter in kaart brengen ondergrond

Graafschade kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving. Het veroorzaakt meer dan een kwart van alle stroomstoringen en uitval van andere openbare voorzieningen. Om graafwerk veiliger uit te voeren en overlast te verminderen, heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend. Beheerders van energie-, telecom-, data-, water- en rioolnetten worden verplicht om ook informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven op deze netten inzichtelijk te maken voor partijen die graafwerkzaamheden uitvoeren.

Lees meer in het nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Economische Zaken.


LV WKPB niet beschikbaar

Landelijke voorziening WKPB is op 7, 8 en 9 juli niet beschikbaar
LV WKPB niet beschikbaar

In verband met een upgrade van de database, is de landelijke voorziening Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (LV WKPB) op 7, 8 en 9 juli niet beschikbaar. Bronhouders kunnen vanaf 7 juli 18:00 uur geen mutatieberichten aanbieden.  

Het raadplegen van gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen is op deze dagen niet mogelijk. Publiekrechtelijke beperkingen van de andere overheden zijn wel te raadplegen. 

Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de Klantenservie WKPB  


Ron Icke nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van het Kadaster

Per 1 juli 2017 is Ron Icke RA de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster. Hij volgt hiermee Sybilla Dekker op die haar taken als voorzitter RvT na acht jaar neerlegt.
Ron Icke nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van het Kadaster

Vanwege het aflopen van haar tweede benoemingstermijn per 1 juli 2017 stopt Sybilla Dekker als voorzitter RvT. Ron Icke volgt Dekker op voor de duur van één jaar. Icke is op 1 juni 2010 toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kadaster en was vice-voorzitter en voorzitter van de auditcommissie. Op 1 juni 2018 verloopt zijn tweede benoemingstermijn.

Ron Icke is daarnaast onder andere lid van de Raad van Commissarissen Heijmans N.V., lid Raad van Commissarissen Kas Bank N.V., voorzitter Raad van Commissarissen DPA Group N.V., voorzitter Raad van Commissarissen Domus Magnus Holding B.V. en bestuurslid Stichting Administratiekantoor V.O.Zee.

Sybilla Dekker

Sinds 1 juli 2009 was Dekker voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster. In de 8 jaar dat Dekker betrokken was bij het Kadaster heeft ze zich ingespannen voor de versterking van de positie van het Kadaster als ZBO, maatschappelijke betekenis van de taken van het Kadaster en het belang van geo-informatie. Daarnaast heeft ze aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het thema Diversiteit.

Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster over het vertrek van Dekker: “Met het vertrek van Sybilla verliezen wij een daadkrachtige toegewijde voorzitter. Met de opvolging in de persoon van Ron Icke heeft het Kadaster een waardige opvolger aankomend jaar.”

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van het bestuur en de minister toezicht uit. De Raad van Toezicht heeft een interne toezichtsfunctie en is daarbij gericht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het Kadaster. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Kadaster en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Kadaster betrokkenen af.


Nieuwe kadastrale secties

In de Kadastrale registratie zijn 3 nieuwe secties gecreëerd.
Nieuwe kadastrale secties
In de Kadastrale registratie zijn 3 nieuwe secties gecreëerd. Het betreft:
 • Blokzijl sectie K
 • Vollenhove sectie N
 • Zwartsluis sectie H

LV WKPB niet beschikbaar

Landelijke voorziening WKPB is op 7, 8 en 9 juli niet beschikbaar
LV WKPB niet beschikbaar

In verband met een upgrade van de database, is de landelijke voorziening Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (LV WKPB) op 7, 8 en 9 juli niet beschikbaar. Bronhouders kunnen vanaf 7 juli 18:00 uur geen mutatieberichten aanbieden.  

Het raadplegen van gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen is op deze dagen niet mogelijk. Publiekrechtelijke beperkingen van de andere overheden zijn wel te raadplegen. 

Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de Klantenservie WKPB  


 


Alliantieovereenkomst met CBS

Op 14 juni sloten we met het CBS een alliantie die de bestaande samenwerking verder verdiept. Deze alliantie biedt de maatschappij een bron van zekerheid en betrouwbaarheid. Iedereen kan vertrouwen en bouwen op onze data.
Alliantieovereenkomst met CBS

We werkten al heel intensief samen met het CBS. Het CBS gebruikt namelijk onze data voor zijn statistieken. Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van het CBS en Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster, spreken met deze alliantieovereenkomst uit om elkaar ook in de toekomst verder te versterken bij de verkenning naar maatschappelijke vraagstukken. 

Vertrouwen en bouwen op onze data

Een primair doel van de alliantie is om te innoveren om zo rijkere informatie aan te bieden aan iedereen die inzicht nodig heeft en/of beleidskeuzes moet maken. Tjin-A-Tsoi: “CBS en het Kadaster bundelen hun krachten bij het creëren van een nog hoogwaardiger data-infrastructuur in Nederland”. 
Burmanje: “Beiden zijn we een autoriteit op ons vakgebied. Met deze intensieve samenwerking krijgt de maatschappij er een bron van zekerheid en betrouwbaarheid in open netwerken bij. Gebruikers kunnen vertrouwen en bouwen op onze data en het vergroot de innovatiekracht. We kijken ernaar uit om uitdagingen aan te gaan die de nieuwe tijd met zich meebrengt. We hebben er vertrouwen in dat deze alliantie de mogelijkheid biedt om van elkaar te leren en samen sterke structuren neer te zetten in een data-georiënteerde samenleving.”

Nieuwsgierig wat deze alliantie concreet betekent? Lees dan het interview met de alliantiemanagers van het CBS en het Kadaster.

 


Mooi resultaat voor 'Verbeter de kaart'

Terugmelden op de basisregistraties BGT en BRT is laagdrempeliger geworden.
Mooi resultaat voor 'Verbeter de kaart'

Een jaar geleden hebben we ‘Verbeter de kaart (www.verbeterdekaart.nl)’ in gebruik genomen. Hét gebruiksvriendelijke terugmeldsysteem voor de basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) en Topografie (BRT). Doel was om terugmelden voor overheden, bedrijven en particulieren laagdrempeliger te maken. En dat is gelukt! Via ‘Verbeter de kaart’ hebben we al 4397 terugmeldingen op de BGT en 315 op de BRT ontvangen. En daarvan is meer dan 90% goedgekeurd en door bronhouders verbeterd in de registratie. Daar heeft iedereen profijt van!

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden

Ondertussen is het terugmeldsysteem nog verder ontwikkeld. Sinds kort is het mogelijk om een bijlage toe te voegen aan een terugmelding. Sommige situaties zijn tenslotte moeilijk te omschrijven en een foto is snel gemaakt!

Meer weten?

Wilt u een verandering melden? Of meer weten over terugmelden op de kaart? Kijk dan op www.kadaster.nl/terugmelden of bekijk het filmpje op Youtube.  

 


Maak een SuperSelfie tijdens de Nijmeegse Vierdaagse

Een primeur in Nederland: Speel in 20 seconden de hoofdrol in een panoramisch filmpje van de Vierdaagse op de Wedren in Nijmegen.
Maak een SuperSelfie tijdens de Nijmeegse Vierdaagse

Deze SuperSelfie kunt u dezelfde dag nog delen met uw familie en vrienden.

Vierdaagse en het Kadaster

U kent ons van de feitjes onderweg en de routekaarten. Wat is het hoogste en laagste punt op de route, het aantal monumenten aan de Waalkade, de leeftijd van nieuwe huiseigenaren, of de route van 50 jaar geleden? Allemaal vragen gerelateerd aan de Vierdaagse routes, waarop het Kadaster antwoord heeft.
Voor de Vierdaagse is het Kadaster een logische partij om mee samen te werken als het gaat om routegegevens. Het Kadaster is immers dé organisatie in Nederland die gegevens registreert en verstrekt over het land: wat is van wie en waar ligt de grens?

Kom naar de Wedren in Nijmegen om een SuperSelfie te maken!

U vindt ons dit jaar van 18 t/m 21 juli met een podium op de Wedren in Nijmegen met de SuperSelfie. Een primeur in Nederland die wij graag met de lopers en bezoekers van de Vierdaagse delen. Komt u ook?

 


Koopwoningen 7,8 procent duurder

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
Koopwoningen 7,8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,8 procent duurder dan in mei 2016. Dat is de grootste prijsstijging na maart 2002. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. 

Prijzen 17,7 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 7,6 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 17,7 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in mei 2017 ongeveer even hoog als in de zomer van 2006.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Kadaster registreert in mei 2017 meer verkochte woningen

In mei 2017 registreerde het Kadaster 19.990 verkochte woningen. Dit is een stijging van 24,4% ten opzichte van mei 2016 (16.066).
Kadaster registreert in mei 2017 meer verkochte woningen

Vergeleken met de voorgaande maand, april 2017, is er sprake van een stijging van 19,7%. Het Kadaster registreerde toen 16.694 verkochte woningen.Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met mei vorig jaar stijgen alle woningtypen. De grootste stijging zien we bij 2-onder-1-kap woningen met 39,7%. Bij appartementen registreren wij de kleinste stijging: 15,5%. Ten opzichte van de vorige maand, april 2017, stijgen alle woningtypen. Bij hoekwoningen is de stijging het grootst (23,8%) en bij tussenwoningen het laagst (17,6%).

Provincies

Ten opzichte van mei 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Limburg met 44,5%. In Utrecht zien we de kleinste stijging met 7,7%. Vergeleken met april 2017 zien we ook een stijging in alle provincies. In Drenthe is de stijging het grootst (35,2%) en in Zeeland het kleinst (8,2%).

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei 2017 met 28,1% toe ten opzichte van mei 2016, van 22.706 naar 29.089. Vergeleken met april 2017 (24.268) is er sprake van een stijging van 19,9%.

Executieveilingen

In mei 2017 vonden 126 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 25,4% ten opzichte van mei 2016 (169).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Climate Campus als antwoord op klimaatverandering

Maar liefst achtendertig partijen zeggen vandaag ja tegen de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta. Onder hen gerenommeerde instellingen zoals KNMI, CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD, het Kadaster en diverse adviesbureaus. Ook woningcorporaties en onderwijsinstellingen doen mee.
Climate Campus als antwoord op klimaatverandering

In de intentieverklaring zeggen partijen toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren. En daarmee stad en IJssel- Vechtdelta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. Hiermee wordt ingezet op een stevig en innovatief antwoord op klimaatverandering. De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen. 

Economisch motief

Daarnaast is er een economisch motief. Partijen zien mogelijkheden om met innovatie en implementatiekracht nieuwe business en banen te scheppen. Met de Climate Campus als innovatiewerkplaats willen zij excellent onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid ontwikkelen, en naast investeerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken. Daarmee kan de Climate Campus een (inter)nationale partner zijn voor de klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s.

Steden kwetsbaar voor klimaatverandering

Er wordt in de IJssel-Vechtdelta door Provincie Overijssel, de waterschappen en gemeenten al jaren samengewerkt. Doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Het zijn economische hotspots die kwetsbaar zijn voor extreme plensbuien, langdurige hitte en droogte. Zo kunnen bedrijven stil komen te liggen als een pand onder water loopt, zoals bij het VUMC gebeurde. Dat levert vaak grote economische schade op. Zwolle en de IJssel-Vechtdelta partners zijn erop uit om dat te voorkomen. En vooral: om de stad mooier en groener te maken. Daarbij zijn ze qua schaalgrootte en wateropgave een demonstratiedelta bij uitstek voor innovaties in klimaatadaptatie. De oplossingen die hier worden ontwikkeld zijn ook relevant voor andere deltasteden.


Steeds minder jongeren kopen een woning

Vooral twintigers stellen de aankoop van hun eerste woning uit. Het aantal koopstarters ouder dan dertig jaar neemt toe. Dat blijkt uit een NOS-publicatie op basis van een onderzoek van het Kadaster.
Steeds minder jongeren kopen een woning

Vooral twintigers stellen de aankoop van hun eerste woning uit. Het aantal koopstarters ouder dan dertig jaar neemt toe. Dat blijkt uit een NOS-publicatie op basis van een onderzoek van het Kadaster.

Al negen jaar lang neemt het aantal twintigers toe. Je zou daarom verwachten dat er ook steeds meer jonge huishoudens zijn die hun eerste woning kopen. Maar dat is niet zo. Het tegenovergestelde is een feit. Dat blijkt uit een NOS-publicatie op basis van een onderzoek van het Kadaster. Steeds minder jonge huishoudens tot veertig jaar kiezen voor een koopwoning; twintigers laten de koopwoning meer en meer links liggen.

Redenen waarom twintigers de koop van een woning uitstellen

Meerdere studies geven aan dat vooral twintigers problemen ervaren bij het verkrijgen van een hypotheek. Daarvoor worden verschillende redenen genoemd. Zo hebben jongeren steeds meer te maken met flexibele arbeidscontracten; hierdoor is de financiering van de eerste eigen woning lastig is. Strengere hypotheekregels zorgen ervoor dat kopers eigen geld moeten meenemen. Voor jongeren betekent dit dat zij aanzienlijk moeten sparen.

Grote daling koopstarters tot veertig jaar tijdens de crisis, lichte stijging sinds 2013

Tijdens de crisis halveerde het aantal tot het aantal voorafgaand aan de crsisis (2007). Het aantal starters nam wel weer toe na de crisis. Na de crisis herstelde het aandeel starters weliswaar, maar bleef het aandeel koopstarters onder de 25 jaar achter bij de oudere koopstarters. Uit de cijfers blijkt ook dat de aankoopprijs van dertigers veel harder stijgt dan die van twintigers. Ten opzichte van de klassieke jonge koopstarter zoeken dertigers andere woningen omdat zij meer inkomen hebben en in een andere levensfase zitten.

Er wordt het vaakst gestart rond de leeftijd van 26

Ondanks dat er meer oudere koopstarters zijn, blijft de leeftijd waarop de meeste Nederlanders voor het eerst een woning kopen redelijk stabiel: rond de 26 jaar. Regionaal zijn er verschillen in de leeftijd. In Amsterdam werd in 2016 het vaakst gestart bij de leeftijd van 28, in Rotterdam 26, in Middelburg 24 en in Leiden bij de leeftijd van 30 jaar.

Contact

Vragen over de cijfers en de analyses kunt u voorleggen aan Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. 

 


Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

De huidige vorm en invulling van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) sluit niet aan bij de wensen en eisen van de bronhouders en gebruikers. Ook de huidige Landelijke Voorziening Wkpb is dringend aan vervanging toe. Omdat een deel van de Wkpb overgaat naar het Register Omgevingsdocumenten van de Omgevingswet, maken we van de gelegenheid gebruik om de Wkpb ingrijpend te verbeteren.
Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

Wij zijn, als bronhouder, met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bestuurlijk eigenaar, in 2016 overeengekomen dat we gaan onderzoeken hoe we de registratie van beperkingen het beste kunnen vormgeven. Het uitgangspunt is dat de beperkingenbesluiten in de Wkpb over zullen gaan naar het Register Omgevingsdocumenten (ROD) of naar de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Omgevingswet zorgt voor structurele verbetering

De Wkpb in zijn huidige vorm is niet 'volwassen' geworden en gaat dat ook niet worden. De registratie is weliswaar bruikbaar maar kan veel beter. De komst van de Omgevingswet en het daarmee verbonden digitale stelsel biedt de gelegenheid de registratie en het kenbaar maken van beperkingen te verbeteren. Registratie van nieuwe beperkingen en besluiten uit de diverse Aanvullingswetten op de Omgevingswet kunnen dan meteen ook worden geregeld

Uitgangspunten voor definitiestudie

We stelden met het ministerie van IenM de uitgangspunten vast voor het ontwikkelen van een nieuwe structuur voor de registratie van publiekrechtelijke beperkingen. Dit in samenspraak met bronhouders en gebruikers. 

De uitgangspunten zijn:

 • Eén samenhangende structuur voor het aanleveren, beheren en raadplegen van beperkingen,
 • Onderbouwde schatting van kosten en doorlooptijd,
 • Inventarisatie van de benodigde wet- en regelgeving,
 • Afspraken over de transitiemethode.

Op basis van deze uitgangspunten voeren we momenteel een definitiestudie uit, die op 1 september 2017 moet zijn afgerond. Dit traject gebeurt in nauw overleg met de stakeholders.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan de notitie “Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen


Volg onze webinar Mijn Kadaster en Kadaster-on-line

Heeft u zich net aangemeld voor Mijn Kadaster? Of wilt u meer weten over Mijn Kadaster en Kadaster-on-line? Meld u dan aan voor onze webinar.
Volg onze webinar Mijn Kadaster en Kadaster-on-line

In de webinar Mijn Kadaster en Kadaster-on-line krijgt u onder meer antwoord op onderstaande vragen;

 • Hoe vindt u het antwoord op uw vraag in Kadaster-on-line? 
 • Hoe bestelt u producten en waar moet u op letten? 
 • Welke informatie vindt u in de (meeste bestelde) producten? 
 • Hoe bespaart u tijd en geld met handige tips & tricks?

Ook kunt u tijdens de webinar uw eigen vragen stellen.

Webinars en data

U kunt kiezen voor de volgende webinars over Mijn Kadaster en Kadaster-online:  

Bekijk deze en andere webinars


Release LV BGT 3.12.0 succesvol uitgerold

Release 3.12.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 1 juni succesvol uitgerold.
Release LV BGT 3.12.0 succesvol uitgerold

Release 3.12.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 1 juni succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Release LV BGT 3.12.1 succesvol uitgerold

Release 3.12.1 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 8 juni succesvol uitgerold.
Release LV BGT 3.12.1 succesvol uitgerold

Release 3.12.1 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 10 april succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit

In de laatste vijf jaar is gemiddeld 7.100 hectare landbouwgrond per jaar via kavelruil overgedragen.
Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit

Tussen 2012 en 2016 is jaarlijks gemiddeld 7.100 ha landbouwgrond overgedragen via kavelruil. De overdracht van agrarische grond op de vrije markt varieerde in de periode 2012-2016 jaarlijks tussen de 30.000 en de 36.300 ha. Het aandeel van kavelruil op het totaal van deze twee vormen van grondoverdracht komt uit op gemiddeld 18%.

In het noorden en oosten van het land wordt de vrijwillige kavelruil veel meer toegepast dan in zuidwestelijke delen van Nederland. In de periode 2012-2016 is in 80% van de kavelruil-akten minder dan 50 ha geruild. In deze periode zijn gemiddeld 6 inbrengende en toegedeelde partijen betrokken.

De omvang en spreiding van kavelruil in Nederland zijn voor het eerst in beeld gebracht. Het Kadaster en Wageningen Economic Research schreven in opdracht van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer een samenvatting van de onderzoeksresultaten.Lees het volledige onderzoek over kavelruil