Stedelijke herverkaveling: zo doe je dat

Nieuw boekje met aanbevelingen en tips voor stedelijke herverkaveling in de praktijk.
Stedelijke herverkaveling: zo doe je dat

Over stedelijke herverkaveling wordt veel gesproken. Maar vaak op een nogal theoretische manier. Maar hoe werkt het in de praktijk? Wouter van Zandbrink en Friso de Zeeuw hebben op verzoek van het Kadaster die praktijk onderzocht en hun aanbevelingen en tips geformuleerd in het boekje ‘Stedelijke herverkaveling; aanpak en eerste projecten’.

Herverkavelen is maat- en mensenwerk. Dat geldt zeker voor de bebouwde omgeving. Door alle partijen gedurende het hele proces te betrekken bij de inrichting en verdeling kan gebiedsontwikkeling optimaal plaatsvinden. Elke partij - eigenaar, gemeente, Kadaster - heeft daarin een rol. Die rollen worden in het boekje op een rijtje gezet en toegelicht. Daarnaast bevat het boekje informatie over de juridische en financiële aspecten die van invloed zijn op stedelijke kavelruil. Pak het er eens bij, lees de praktijkvoorbeelden en haal er informatie uit die helpt in de praktijk van gebiedsinrichting.

Het boekje ‘Stedelijke herverkaveling; aanpak en eerste projecten’ kunt u hieronder downloaden.

Wilt u een hardcopy van het boekje ontvangen? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier


KIK-Inzage reageert traag

Woensdag 22 maart 2017 - Door een storing reageert KIK-Inzage trager dan gebruikelijk.
KIK-Inzage reageert traag
Door een storing reageert KIK-Inzage trager dan gebruikelijk. 
Onze excuses voor het ongemak.

Gebruik webservices BAG verdrievoudigd in 2016

In 2016 zijn de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) via de webservices maar liefst 997 miljoen keer geraadpleegd. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015; toen stond de teller op 300 miljoen. Dit staat in de Jaarrapportage 2016 van het BAG BAO.
Gebruik webservices BAG verdrievoudigd in 2016

Met een webservice zijn de BAG-gegevens vanuit eigen software te raadplegen. Hiervoor zijn verschillende producten beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG en via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). In 2016 zijn de services van PDOK uitgebreid met de locatieserver, hiermee kan men onder andere zoeken op BAG-data zoals adres, straat en woonplaats. De nieuwe service kan eenvoudig worden opgenomen in viewers en put uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata.  

Continue kwaliteitsverbetering BAG

Het BAG kwaliteitsmanagement en het BAG kwaliteitsdashboard voor bronhouders hebben bijgedragen aan een verdere kwaliteitsverbetering van de gegevens in de BAG. Sinds maart 2017 wordt de kwaliteit ook inzichtelijk gemaakt via een Kwaliteitsdashboard voor afnemers

Aantal meldingen Klantenservice BAG neemt af

De Klantenservice BAG krijgt ongeveer 670 meldingen per maand; 70% komt van afnemers en 30% van bronhouders en leveranciers. Het merendeel van de meldingen zijn vragen en verzoeken over bijvoorbeeld BAG-producten, afbakening van BAG-objecten en technische vragen. Het aantal meldingen is ten opzichte van 2015 verder afgenomen. Dit komt mede doordat gebruikers gegevens eenvoudiger zelf kunnen inzien en ze eenvoudiger kunnen terugmelden via de verbeterde BAG Viewer.

Meer informatie

In de jaarrapportage BAG BAO leest u meer over bovenstaande onderwerpen. U vindt er ook een vooruitblik op 2017.


Onjuiste verwijzing naar grondperceel vanuit appartementsrechten

We hebben de appartementsrechten waarbij dit probleem voorkomt geïdentificeerd. Hiervan staan de mutaties klaar in de downloadomgeving in Mijn Kadaster.
Onjuiste verwijzing naar grondperceel vanuit appartementsrechten

De relatie tussen grondpercelen en appartementsrechten wordt aangegeven met het persoons-ID van de betreffende Vereniging van eigenaren (VVE). Als door een correctie op de akte van splitsing een andere VVE wordt gekoppeld, worden de betrokken grondpercelen opnieuw als mutatie geleverd, echter de betrokken appartementsrechten niet. Hierdoor kan de relatie tussen het grondperceel en de appartementsrechten niet meer bepaald worden. Dit probleem doet zich ook voor bij ondersplitsingen.

Mutaties staan voor u klaar

We hebben de appartementsrechten waarbij dit probleem voorkomt geïdentificeerd. Hiervan hebben we mutaties met de juiste VVE-relatie in onze downloadomgeving in Mijn Kadaster klaargezet. 

Maandelijkse controle

Aangezien dit probleem ook in de toekomst nog kan voorkomen, zullen wij maandelijks de koppelingen tussen appartementsrechten en de bijbehorende grondpercelen controleren. Dit doen we ook voor ondersplitsingen. Als een koppeling verbroken is, leveren wij hier nieuwe mutaties van.


Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in februari 6,7 procent duurder dan in februari 2016. De prijsstijging ligt al drie maanden ruim boven de 6 procent. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Het CBS publiceert de prijsontwikkeling van de koopwoningen elke maand rond de 21e. 

Prijzen 15,1 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 9,6 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 15,1 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in februari 2017 ongeveer even hoog als in januari 2006. 

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.

 • aantal verkochte woningen
 • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
 • gemiddelde hypotheeksom
 • onvrijwillige veilingen
 • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
 • aantal geregistreerde schepen
 • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
 • gemiddelde koopsom*

*de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21e.

Verandering methode voor woningtypering

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Kadaster zijn methode om woningen te typeren verbeterd. Dit heeft geen invloed op het totaal aantal woningtransacties. Gegevens uit de akte zijn leidend voor het vaststellen van een woningtransactie. Lees meer over de woningtypering.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon (088) 183 32 94.


Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in februari 6,7 procent duurder dan in februari 2016. De prijsstijging ligt al drie maanden ruim boven de 6 procent. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Het CBS publiceert de prijsontwikkeling van de koopwoningen elke maand rond de 21e. 

Prijzen 15,1 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 9,6 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 15,1 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in februari 2017 ongeveer even hoog als in januari 2006. 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard


Dashboard maakt kwaliteit BAG zichtbaar voor afnemers

Naast het kwaliteitsdashboard voor bronhouders (gemeenten), is nu ook voor afnemers van BAG-gegevens een kwaliteitsdashboard beschikbaar.
Dashboard maakt kwaliteit BAG zichtbaar voor afnemers

Het BAG kwaliteitsdashboard voor afnemers, geeft inzicht in fouten en andere opvallende signalen. Deze worden zichtbaar bij de maandelijkse controle op de Landelijke Voorziening BAG (LV-BAG). De gemeenten krijgen deze signalen ook gepresenteerd voor controle en verbetering ervan. Dit kwaliteitsdashboard voor afnemers is door ons ontwikkeld in opdracht van het bestuur van de BAG (BAG BAO)

Hoe is de kwaliteit van de BAG?

Zoals we nu kunnen meten is de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) hoog. Dit is van groot belang, een goede kwaliteit verbetert de dienstverlening aan burgers. 

Lees meer over de kwaliteit van de BAG op de pagina BAG kwaliteitszorg.

Onderverdeling in thema's

U kunt per thema een selectie maken. Als u een bepaald object of adres niet kunt vinden, dan betekent dit dat hiervan bij ons geen fouten of andere opvallende signalen bekend zijn.

Direct naar het Kwaliteitsdashboard voor afnemers


Kadasterkantoren gesloten op feestdagen

Op Goede vrijdag zijn de Kadasterkantoren open. Met Pasen, Pinksteren, Koningsdag en Hemelvaartsdag zijn we dicht.
Kadasterkantoren gesloten op feestdagen

Op de volgende feestdagen zijn onze kantoren gesloten:

maandag 17 april (2e Paasdag)
donderdag 27 april (Koningsdag)
donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 5 juni (2e Pinksterdag)
U kunt op deze dagen geen contact opnemen met Kadastermedewerkers. Wel kunt u informatie vinden en producten bestellen via onze online kanalen.

Aanleveren van stukken 

Op genoemde dagen kunt u geen stukken op papier aanleveren bij onze kantoren. Digitaal aanleveren kan wel. Wij verwerken deze stukken dan op de eerstvolgende werkdag.


17.708 verkochte woningen in februari 2017

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van februari 2017. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
17.708 verkochte woningen in februari 2017

In februari 2017 registreerde het Kadaster 17.708 verkochte woningen. Dit is een stijging van 19,1% ten opzichte van februari 2016 (14.866). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2017, is er sprake van een stijging van 7,0%. Het Kadaster registreerde toen 16.555 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. 

Woningtypen

Vergeleken met februari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 35,1%. Bij appartementen is de stijging het minst met 14,7%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2017, stijgen alle woningtypen. Bij 2-onder-1-kap woning is de stijging het grootst met 20,4%. De kleinste stijging is te zien bij appartementen met 3,3%.

Provincies

Ten opzichte van februari 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. De stijging is het grootst in Gelderland met 34,4%. Alleen in Noord-Holland zien we een daling van 2,8%. Vergeleken met januari 2017 zien we een stijging in alle provincies behalve in Noord-Holland (-3,4%), de grootste stijger is Friesland met 21,4%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2017 met 20,9% toe ten opzichte van februari 2016, van 21.989 naar 26.580. Vergeleken met januari 2017 (24.580) is er sprake van een stijging van 8,1%.

Executieveilingen

In februari 2017 vonden 66 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 52,5% ten opzichte van februari 2016 (139).

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


17.708 verkochte woningen in februari 2017

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van februari 2017.
17.708 verkochte woningen in februari 2017

In februari 2017 registreerde het Kadaster 17.708 verkochte woningen. Dit is een stijging van 19,1% ten opzichte van februari 2016 (14.866). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2017, is er sprake van een stijging van 7,0%. Het Kadaster registreerde toen 16.555 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. 

Woningtypen

Vergeleken met februari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 35,1%. Bij appartementen is de stijging het minst met 14,7%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2017, stijgen alle woningtypen. Bij 2-onder-1-kap woning is de stijging het grootst met 20,4%. De kleinste stijging is te zien bij appartementen met 3,3%.

Provincies

Ten opzichte van februari 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. De stijging is het grootst in Gelderland met 34,4%. Alleen in Noord-Holland zien we een daling van 2,8%. Vergeleken met januari 2017 zien we een stijging in alle provincies behalve in Noord-Holland (-3,4%), de grootste stijger is Friesland met 21,4%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2017 met 20,9% toe ten opzichte van februari 2016, van 21.989 naar 26.580. Vergeleken met januari 2017 (24.580) is er sprake van een stijging van 8,1%.

Executieveilingen

In februari 2017 vonden 66 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 52,5% ten opzichte van februari 2016 (139).

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard

 • aantal verkochte woningen
 • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
 • gemiddelde hypotheeksom
 • onvrijwillige veilingen
 • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
 • aantal geregistreerde schepen
 • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
 • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21ste.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon (088) 183 32 94.


Release 3.6.0 succesvol uitgerold

Release 3.6.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 6 maart 2017 succesvol uitgerold.
Release 3.6.0 succesvol uitgerold

Release 3.6.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 6 maart 2017 succesvol uitgerold.
Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Aanlevering beheerdersinformatie van 30Mb naar 50Mb

Sinds maandag 13 maart 2017 kunnen netbeheerders bestanden met een grootte van maximaal 50Mb per Klic-melding aanleveren.
Aanlevering beheerdersinformatie van 30Mb naar 50Mb

Tot 13 maart lag de grens voor bestanden op 30Mb. Hierdoor kwam het regelmatig voor dat, vooral huisaansluitschetsen, buiten het KLIC-proces om werden verstuurd naar de grondroerder.

Netbeheerders hadden al langer de wens en behoefte om grotere bestanden met beheerdersinformatie aan te leveren bij het Kadaster. Op verzoek van het KLIC Gebruikers Overleg (KGO) zijn we met deze wens aan de slag gegaan. Na een bouw- en testtraject is met hulp van verschillende netbeheerders de grens nu opgehoogd.


Hulp bij kiezen: Splitsen van percelen of VKG?

Splitsen van percelen of Voorlopige kadastrale grenzen. Wat is de beste optie voor uw klant?
Hulp bij kiezen: Splitsen van percelen of VKG?

Zeer regelmatig krijgen wij vragen van notarissen over het splitsen van percelen. U heeft bij ons keuze uit de mogelijkheden Voorlopige Kadastrale Grenzen of Splitsen van percelen.

Maar wat is de juiste keuze? Dit hangt er onder meer vanaf of uw klant haast heeft of voldoende tijd. Bekijk onderstaande beslisboom en ontdek wat de beste optie is voor het perceel dat u wilt splitsen.

Meer weten?

Op Kadaster.nl hebben wij een pagina Notariaat ingericht met nuttige informatie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief Notariaat zodat u altijd op de hoogte bent van het nieuws.

Meer informatie over Splitsen van percelen

Meer informatie over Voorlopige kadastrale grenzen


Publicatie release candidate IMKL2015 versie 1.2

U kunt tot vrijdag 24 maart commentaar geven op de release candidate IMKL2015 1.2.
Publicatie release candidate IMKL2015 versie 1.2

De afgelopen periode zijn de opmerkingen/reacties op IMKL2015 versie 1.1 verwerkt. In opdracht van het programma KLIC-WIN heeft Geonovum nu de zogenaamde ‘release candidate’ van de 1.2 versie gemaakt. Het programmateam KLIC-WIN verzoekt alle betrokkenen (onder andere netbeheerders en serviceproviders) om deze release candidate van versie 1.2 te beoordelen. U kunt tot vrijdag 24 maart aanstaande commentaar geven via GitHub van Geonovum.

Geonovum verwerkt eventuele opmerkingen in de definitieve versie 1.2 van IMKL2015. Naar verwachting wordt deze definitieve versie begin april gepubliceerd op de website van Geonovum.


Kadaster registreert in augustus 2016 meer verkochte woningen

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van augustus 2016. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
Kadaster registreert in augustus 2016 meer verkochte woningen

In augustus 2016 registreerde het Kadaster 19.975 verkochte woningen. Dit is een stijging van 25,9% ten opzichte van augustus 2015 (15.863). Vergeleken met de voorgaande maand, juli 2016, is er sprake van een stijging van 1,3%. Het Kadaster registreerde toen 19.723 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met  augustus vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 35,3%. Bij tussenwoningen is de stijging het minst met 24,2%. Ten opzichte van de vorige maand, juli 2016, zien we de grootste stijging bij appartementen: 4,2%. We zien een daling bij 2-onder-1 kap woningen (-0,4%) en vrijstaande woningen (-4,3%).

Provincies

Ten opzichte van augustus 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Drenthe met 38,4% en het laagst in Noord Holland met 15,9%. Vergeleken met juli 2016 is Zuid-Holland (8%) de grootste stijger. De grootste daling zien we in Zeeland met 10,7%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in augustus 2016 met 20,3% toe ten opzichte van augustus vorig jaar, van 22.531 naar 27.101. Vergeleken met juli 2016 (27.813) is er sprake van een daling van 2,6%.

Executieveilingen

In augustus 2016 vonden 151 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 1,3% ten opzichte van augustus 2015 (153).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Landrechten voor vrede in Colombia

Het Kadaster helpt Colombia bij landregistratie van gebieden waar de overheid vanwege de burgeroorlog tientallen jaren afwezig was. Voor het publieke vertrouwen in het vredesproces is het belangrijk dat dit proces snel verloopt.
Landrechten voor vrede in Colombia

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken bezocht op vrijdag 3 maart de FARC-ontwapeningszone in midden Colombia. Hij benadrukte nog eens de blijvende steun van de Nederlandse regering bij het vredesproces. Het zekerstellen van landrechten is hierbij op dit moment een van de belangrijkste punten van de Colombiaanse regering. Het Kadaster is vereerd dat het daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren.

Snelle landadministratie

De Colombiaanse-Nederlandse samenwerking is gericht op een snelle landadministratie. Het gaat hierbij om het uitdelen van eigendomstitels aan boeren. Dit in gebieden waar de overheid vanwege de burgeroorlog, voor tientallen jaren afwezig was. Het is voor het publieke vertrouwen in het vredesproces belangrijk dat dit proces snel verloopt. 

Memorandum of Understanding

In december 2016 tekende het Colombiaanse Nationaal Land Agentschap, het Kadaster en de Nederlandse overheid de 'Memorandum of Understanding'. De eerste actie die hieruit volgt is het uitvoeren van  een 'Fit-For-Purpose'-methode. Dit wordt gedaan in een gemeente in de provincie Meta, samen met alle betrokken vertegenwoordigers en de lokale bevolking. Fit-for-Purpose is het registreren van land op een snelle en betaalbare manier, maar met voldoende kwaliteit. De pilots moeten er voor zorgen dat boeren uiteindelijk eigendomstitels krijgen. Dit is een belangrijk voorwaarde om het gebied weer te ontwikkelen, nadat het lange tijd werd geteisterd door de oorlog.

Boeren werken mee

De boeren doen een groot deel van de registratie zelf. Met een speciale app lopen ze langs hun land en bakenen ze het terrein af. De afbakening wordt getoond op een digitale kaart. Als de boeren het onderling eens zijn over de resultaten, wordt de kaart definitief. De eigendomstitels worden vervolgens toegekend. Eventuele conflicten worden zo ook direct in kaart gebracht. Op deze manier weet men exact waar de conflicten zich bevinden. Dit is de basis voor een efficiënte oplossing.

Europees Trust Fonds en Nederlandse co-financiering

De pilots worden uitgevoerd in het kader van het Europese programma 'Strengthening of integrated intervention mechanisms in marginalised rural territories in Colombia'. Het is ook het eerste programma dat door dit fonds gefinancierd wordt. De Nederlandse overheid is co-financier van de werkzaamheden van het Kadaster in Colombia.


Ingekorte straatnamen in de BAG verbeterd

Na vergelijking van ingekorte straatnamen in de BAG met ingekorte straatnamen in de BRP, is de schrijfwijze van een aantal ingekorte straatnamen aangepast.
Ingekorte straatnamen in de BAG verbeterd

In de Landelijke Voorziening BAG worden straatnamen (en namen van andere openbare ruimten) die langer zijn dan 24 karakters ingekort. Onlangs zijn deze ingekorte namen vergeleken met de schrijfwijze in de Basisregistratie Personen (BRP). Hieruit bleek dat enkele ingekorte straatnamen in de LV BAG niet op de juiste manier werden geschreven. Deze fouten hebben we op 9 maart 2017 hersteld. Alle ingekorte straatnamen die geleverd worden vanuit de LV BAG voldoen nu aan de norm NEN5825.

Hieronder vindt u een overzicht van de gewijzigde ingekorte straatnamen. Deze wijzigingen worden niet als reguliere mutaties aan onze afnemers geleverd. 

 


BAG als Linked Data en via API beschikbaar

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BAG, is vanaf heden beschikbaar als linked data. Het gaat nog wel om een proefversie; de dagelijks geactualiseerde linked data komen medio 2017 beschikbaar.
BAG als Linked Data en via API beschikbaar

Linked Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web. Doordat de linked data opgeslagen worden in de cloud, is grote data-opslag door individuele organisaties niet meer nodig.

Zowel het verbinden van de data als het voorkomen van overbodige opslag sluit aan bij de gedachte van het stelsel van basisregistraties, waar de BAG onderdeel van is. Daarom is het een logische stap om de BAG beschikbaar te stellen als Linked Data en later ook te linken aan andere basisregistraties. De BAG leent zich daar goed voor omdat veel informatie via het adres aan elkaar gelinkt kan worden.

Voor de BAG wordt een API (application programming interface) verstrekt. Een API is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen, in dit geval de data. Met de API kan de BAG op verschillende manieren geraadpleegd worden. Het is een aanvulling op de bestaande BAG-webservices.

Raadpleeg de BAG als Linked Data

Raadpleeg Linked Data kunnen via een SPARQL endpoint


Vooraankondiging: BAG als linked data en API

In de 2e helft van januari komt de BAG beschikbaar als linked data.
Vooraankondiging: BAG als linked data en API

Vooralsnog is dit een proefversie: de dagelijkse geactualiseerde linked data komen medio 2017 beschikbaar. 

Linked Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web en is in grote mate gestandaardiseerd met W3C-standaarden, zoals RDF en SPARQL. Data krijgen betekenis (semantiek) en kunnen daardoor op een slimme manier worden hergebruikt en zo uitgroeien tot een rijke bron van innovaties en nieuwe diensten.

Daarnaast verstrekken we een API (application programming interface) voor de BAG. Een API is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen, in dit geval de data.

De data met alle documentatie en een dataviewer komen beschikbaar op data.pdok.nl


Primeur: linked open data van het Kadaster

Nu ook beschikbaar als linked open data; de datasets ‘de Digitale kadastrale kaart’ (Basisregistratie Kadaster) en ‘Top10NL’ (Basisregistratie Topografie).
Primeur: linked open data van het Kadaster

Het Kadaster heeft een primeur! Op maandag 27 juni 2016 lanceerden we de eerste linked open datasets. Dit gebeurde tijdens een internationaal symposium van het Platform Linked Data Nederland.

Basisregistraties als linked open data

De datasets ‘de Digitale kadastrale kaart’ (Basisregistratie Kadaster) en ‘TOP10NL’ (Basisregistratie Topografie) worden vanaf nu aangeboden als linked open data. Daarnaast bieden we een platform voor het omzetten van geo-data naar linked open data en API’s. Deze services worden ook aangeboden door Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) via data.pdok.nl.

Verdere ontwikkeling in gebruik van linked open data

Sinds 2012 ondersteunen wij het beleid van de overheid om overheidsdata voor iedereen beschikbaar te stellen. Doel hiervan is om innovatie en het gebruik van geo-informatie te stimuleren. Maar alleen open datasets aanbieden is niet genoeg, want de maatschappij vraagt meer van ons.

De vragen rondom het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet zijn voor ons de aanzet om het gebruik van linked open data te verkennen en toe te passen. Het gebruik ervan voor de twee datasets is slechts het begin. Wij hebben de technologie in huis die de doorontwikkeling van linked open data en API’s mogelijk maakt. Dit is een onmisbare technologie voor de toekomst, en ook een technologie die nooit ‘af’ is. Dat betekent dat we continue blijven vernieuwen en ontwikkelen. Daarnaast onderzoeken we de meerwaarde van deze technologie voor onze algehele dienstverlening en kanalen.

Het Kadaster is trots om als eerste (overheids)organisatie geo-datasets met technologie op het hoogste kwaliteitsniveau (5 sterren) aan te kunnen bieden.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.kadaster.nl/dataplatform