Aanwijzen van nieuwe grenzen, hoe werkt dat?

In een korte film leggen wij u uit hoe het 'aanwijs halen' bij het Kadaster in zijn werk gaat.

Als u een stuk grond hebt gekocht of verkocht, krijgt u een brief van het Kadaster. De koper en verkoper wijzen dan namelijk samen de nieuwe grens aan. U doet dit door in het terrein de grens te markeren. Dit kan met kenmerken die al aanwezig zijn zoals een schutting of een heg. De landmeter meet dan deze grens op en laat hem registeren. De meetgegevens worden vervolgens verwerkt in onze systemen en dan is de kadastrale registratie en kaart actueel voor nu en in de toekomst.

Bent u benieuwd hoe het halen van aanwijs in zijn werk gaat? Bekijk de film over 'Aanwijs halen'

Lees meer op de pagina Aanwijzen van een nieuwe grens


Onderhoud LV-WOZ op 17 oktober

Op dinsdagmiddag 17 oktober 2017 voeren we onderhoud uit aan LV-WOZ.

Op dinsdagmiddag 17 oktober 2017 voeren we onderhoud uit aan de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). De volgende dienst is dan mogelijk gedurende korte tijd niet beschikbaar:

- LV-WOZ Stuf-WOZ-fabriek

We vernieuwen het platform waarop we werken en hiermee verbeteren we de performance en gaan we naar een robuuster en veiliger systeem.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de Klantenservice LV-WOZ. Telefoon: 088-183 43 00. Onze medewerkers staan u graag te woord op werkdagen van 09.00-17.00 uur.


Kadaster-on-line en KIK-inzage zijn traag op dit moment

Door een storing zijn Kadaster-on-line en KIK-inzage traag op dit moment.
Detail van gekleurde kabels
Het probleem is in onderzoek en wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Op weg naar een digitale woonomgeving

Gemeente Eindhoven en het Kadaster ondertekenden vrijdag 19 mei 2017 een samenwerkingsovereenkomst over het digitaliseren van de woonomgeving Eindhoven.
Ondertekening samenwerking

Wethouder Mary-Ann Schreurs (Innovatie en Design, Duurzaamheid en Cultuur) en Programmadirecteur Aart-Jan Klijnjan (Omgevingswet Kadaster) gaven met het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst het startsein om de mogelijkheden te verkennen van de gedigitaliseerde woonomgeving. Dit komt voort uit de 'City Deal - Naar een digitale woonomgeving’ deze loopt tot het einde van het jaar. Partijen onderschrijven in deze deal de ambitie om een forse impuls te geven aan het digitaliseren van de woonomgeving in Nederland. De daaruit voortvloeiende gegevens worden als open data beschikbaar gesteld.

Projecten met Gemeente Eindhoven

In gezamenlijke projecten focust de Gemeente Eindhoven zich op het coördineren van inspanningen voor stedelijke open data. Denk aan het bieden van een lokaal platform voor stedelijke data van de bebouwde omgeving en de toepassingsmogelijkheden van de digitale woonomgeving. Wij focussen op een platform voor landelijke opslag, beheer en distributie van data van de bebouwde omgeving als open data. Ook verkennen we de mogelijkheden van deze data in onder andere de Omgevingswet.

Grootschalige digitalisering

De gemeente Eindhoven heeft in het kader van haar 'Smart Society strategie' de ambitie om binnen korte tijd te komen tot een grootschalige digitalisering van de gebouwde omgeving. De gemeente Eindhoven maakt hierbij gebruik van een innovatieve technologie (WoonConnect) die door diverse ontwikkelaars en woningcorporaties wordt toegepast.


Kadaster registreert in september minder verkochte woningen

In september 2017 registreerde het Kadaster 20.632 verkochte woningen. Dit is een daling van 1,8% ten opzichte van september 2016 (21.009).
Uitsnede tbv Koopstarters in beeld

Vergeleken met de voorgaande maand, augustus 2017, is er ook sprake van een daling van 0,7%. Het Kadaster registreerde toen 20.780 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met september vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 5,1%. Bij appartementen registreren wij de grootste daling met 7,5%. Ten opzichte van de vorige maand, augustus 2017, zien we bij 2-onder-1-kap woningen de grootste stijging (5,3%), bij hoekwoningen zien we de grootste daling (-4,5%).

Provincies

Ten opzichte van september 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in Drenthe het meest met 15,8%. In Utrecht zien we de grootste daling van 13,6%. Vergeleken met augustus 2017 is in Zeeland de stijging het grootst (18,4%). In Flevoland zien we de grootste daling met 10,3%.

Hypotheken         

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in september 2017 met 1,1% toe ten opzichte van september 2016, van 28.819 naar 29.126. Vergeleken met augustus 2017 (29.172) is er sprake van een daling van 0,2%.

Executieveilingen

In september 2017 vonden 43 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 14% ten opzichte van september 2016 (50).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Kadaster in Canon van Nederland in Openluchtmuseum

Napoleon en het Kadaster zijn onderdeel van de interactieve Canon van Nederland, die in het Openluchtmuseum te zien is.

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem opende op 22 september de Canon van Nederland, waarin alle hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis worden getoond. Het Kadaster is partner van de Canon van Nederland.

Geschiedenis van het Kadaster en Napoleon

Napoleon Bonaparte voerde in Nederland de eerste vorm van kadastrering in. Hij had geld nodig voor oorlog en wilde belasting innen op grond. Daarom gaf hij opdracht tot met het opmeten, schatten en vaststellen van grondeigendom. Dit was het begin van de opbouw van een kadaster. Hiermee stond Napoleon aan de basis en kreeg het Kadaster een plek in de Nederlandse geschiedenis.

Meer informatie op de website van het Nederlands Openluchtmuseum

Meer informatie over de geschiedenis van het Kadaster


Kom ook naar GeoBuzz op 21 en 22 november

Wilt u wonen in een Smart City? Loopt de landmeter met zijn hoofd in de wolken? Hoor meer over deze en andere interessante onderwerpen bij het Kadaster tijdens GeoBuzz 2017. Bezoek onze stand en neem deel aan de veelzijdige workshops. Dit alles in aansluiting op het thema van de beurs: 'Geo versnelt'.
Afbeelding wereldbol met getekende lijnen van trajecten etc.

GeoBuzz in het kort

Jaarlijks bezoeken ruim 2.000 mensen GeoBuzz in beursgebouw 1931 in Den Bosch om informatie in te winnen en te delen. Naast het volgen van presentaties en het meedoen aan workshops speelt het netwerken een grote rol. Medewerkers van overheden, bedrijven, kennisorganisaties en studenten nemen deel aan dit evenement. Deze vertegenwoordigers komen onder andere uit de sectoren Beheer Openbare Ruimte, Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Milieu en Verkeer.

Workshops en stand

Hieronder vindt u een overzicht van onze workshops. En u bent uiteraard altijd van harte welkom op onze stand om meer informatie te ontvangen.

Bekijk hier meer informatie over het programma en de workshops.

Dinsdag 21 november

tijdstip workshop
12.15-13.00 uur

BAG 2.0 in 2018! Wat betekent dat in de praktijk?

12.15-13.00 uur Laagdrempelig Dataplatform: Geo meets the web! 
12.15-13.00 uur Wilt u wonen in een Smart City?
14.00-14.45 uur Kadaster en Digitaal Stelsel Omgevingswet in vogelvlucht
14.00-14.45 uur Continu verbeteren: integrale kwaliteitsaanpak BAG
15.15-16.00 uur KLIC-WIN aansluiten doe je zo! 

Woensdag 22 november 

tijdstip workshop
11.30-12.15 uur Haal met de nieuwste technieken alles uit de basisregistraties
12.30-13.15 uur 3D ondergrond uit luchtfoto's
14.00-14.45 uur Loopt de landmeter met zijn hoofd in de wolken?
15.15-16.00 uur 3D basisbestand voor overheden en bedrijven: een geautomatiseerd proces naar 3D informatie voor de omgevingswet?

 


Terugblik werkconferentie Eigentijds eigendom van grond

De manier waarop wij in Nederland omgaan met eigendom van grond staat duidelijk in de belangstelling. De werkconferentie ‘Eigentijds eigendom van grond’ trok 200 deelnemers.

Ruim 200 deelnemers kwamen op woensdag 4 oktober naar de werkconferentie in Apeldoorn. Onder de deelnemers waren grondeigenaren, rentmeesters, experts, leiders van nieuwe lokale initiatieven, bestuurders van eeuwenoude stichtingen en vertegenwoordigers van overheden. Wij organiseerden deze werkconferentie samen met Rijkswaterstaat Business Unit Natuurlijk Kapitaal, het Initiatief BewustBodemgebruik, Rabobank Nederland, Triodos Foundation en Nationaal Groenfonds.

Er werd gediscussieerd over onderwerpen als:

  • Zijn grondprijzen hoger dan de agrarische opbrengst?
  • Wat hebben veranderingen van eigendom, grondprijzen en handel van grond te maken met natuurontwikkeling, waterbeheer, infrastructuur, duurzame landbouw en startende boeren?
  • Hoe verhouden deze veranderingen zich met bodemuitputting, verminderd waterbergend vermogen, afnemende opname van CO2 in de bodem, biodiversiteit en voedseldiversiteit?

Lees meer over deze onderwerpen in het verslag van de werkconferentie 'Eigentijds Eigendom van Grond'.


BAG bevragen weer beschikbaar

De storing van 10 en 11 oktober 2017 met BAG bevragen, is opgelost.
close-up deurbellen en brievenbussen van flat

Tussen dinsdag 10 oktober 17.00 uur en woensdag 11 oktober 13.00 uur was het voor afnemers van BAG bevragen die gebruik maken van (oude) koppelvlakken versie 1.3 en 1.4, niet mogelijk om verbinding te leggen. Deze storing is inmiddels verholpen. Alle koppelvlakken zijn weer beschikbaar.

Afnemers die via de nieuwe koppelvlakken 2.0 en 2.1 verbinding maken met BAG bevragen hadden geen last van deze storing.. 


Nieuwe versie KIK-inzage beschikbaar

Sinds 12 april 2017 is KIK-inzage versie 5.1 beschikbaar. Vanaf 16 oktober wordt de vorige versie uitgezet.

Versie 5.0 niet meer gebruiken

KIK-inzage versie 5.0 is vanaf 16 oktober niet meer beschikbaar en ook niet meer te gebruiken.

Versies 4.x worden in 2018 uitgezet

De exacte datum waarop versies 4.x worden uitgezet, maken we begin 2018 bekend.


Foutmelding KIK-inzage versie 5.1

Klanten konden geen inzage doen via KIK-inzage. Vanaf versie 5 moeten zij geautoriseerd zijn voor het gebruik van KIK-inzage.
Telefonist van het Klantcontactcentrum

Vorige week kregen wij via enkele softwareleveranciers het bericht dat niet alle klanten inzage kunnen doen via KIK-inzage versie 5.1. Ze kregen de foutmelding ‘Er kan geen verbinding worden gemaakt met KIK-Inzage 5.1: Uw account is niet gemachtigd voor KIK-Inzage 5.1’.

Vanaf versie 5 moeten klanten geautoriseerd zijn voor het gebruik van KIK-inzage. Klanten moeten daarvoor het formulier ‘Aanvraag KIK-inzage’ invullen. Na enkele dagen is de autorisatie een feit. In geval van spoed kunnen zij contact opnemen met het KIK-team

 

 


Regionale verschillen jonge koopstarters

Het aantal jongeren dat een eerste woning koopt, neemt licht toe. Maar lang niet overal: in één op de drie gemeenten loopt het aantal zelfs terug. Dit blijkt uit Kadaster-onderzoek waarover Trouw op 9 oktober publiceerde.

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel van de jonge starters op de koopwoningmarkt achterblijft door het sterker toenemende aantal doorstromers. Mede daarom staan deze jonge koopstarters op dit moment volop in de belangstelling. Zo hield de Tweede Kamer in september een hoorzitting over dit onderwerp.

Wij willen met onze feitelijke, actuele informatie over alle woningtransacties, bijdragen aan deze maatschappelijke discussie. Voor het onderzoek waarover Trouw publiceerde, keken we terug tot 2010. Dat gaf onder meer de volgende uitkomsten.

Lichte stijging aantal jonge koopstarters

Het aantal koopstarters tot 35 jaar is het afgelopen jaar toegenomen met 5%. De rest van de particuliere woningmarkt (doorstromers, particuliere investeerders en oudere koopstarters) groeide met 24% een stuk harder.

In 35% van gemeenten daling koopstarters

Het aantal jongere koopstarters neemt in 65% van de gemeenten toe. Uitschieters zijn Lelystad, Gouda, Den Bosch en Tilburg met een stijging van meer dan 10%. In 35% van de gemeenten zien we een daling. In Amsterdam en Utrecht is die daling respectievelijk 17% en 9%.

Invloed van particuliere investeerders

Particulieren kopen steeds vaker woningen om te verhuren. Dit is mogelijk een reden voor de daling van het aantal jonge koopstarters in populaire steden. Uit eerder onderzoek van het Kadaster en de NVM bleek dat dit zich vooral in Amsterdam voor zou doen. Uit ons laatste onderzoek blijkt dat ook in Leiden en Groningen veel particuliere investeerders actief zijn en dat het aantal jonge koopstarters in deze steden is gedaald.

Meer informatie

Lees de publicatie op de website van Trouw


Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries.


Inzages doen niet mogelijk?

Na de uitrol van KIK-inzage 5.1 blijkt dat niet alle gebruikers inzages meer kunnen doen.

In enkele gevallen komt dit doordat klanten nog geen gebruikersovereenkomst hebben getekend. Het komt echter ook voor dat klanten  die wél een gebruikersovereenkomst hebben getekend, geen inzages kunnen doen met versie 5.1.

Als u (of uw klanten) deze problemen ondervindt,  horen wij het graag. Mail dit naar het KIK-team.

Wij zijn druk bezig om uit te zoeken hoe dit kan en het probleem op te lossen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 


Vragenlijst voor zelfcontrole BAG

Gemeenten, de bronhouders van de BAG, kunnen nu de vragenlijst voor zelfcontrole invullen op de site van ENSIA.

De BAG vragenlijst voor zelfcontrole is sinds 2 oktober 2017 op de site van ENSIA beschikbaar. Het is de bedoeling dat de vragenlijsten uiterlijk 31 december van dit jaar zijn ingevuld, goedgekeurd en ingeleverd.

Per 1 januari gaat IenM over naar een nieuwe manier van toezicht houden. De BAG-inspecties in hun huidige vorm verdwijnen en bronhouders (de gemeenten) zijn dan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BAG. 

Meer informatie op de website van IenM.


Nieuwe conceptversie Catalogus BAG 2018

Er is een nieuwe conceptversie van de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018.
Rij gekleurde huizen aan een rivier.

Versie oktober 2017

Conceptversie 0.995 van de catalogus is in oktober 2017 verschenen. Hierin zijn naar aanleiding van vragen, opmerkingen en issues een aantal zaken aangepast. 
In de BAG catalogus staan de uitgangspunten en voorschriften die ervoor zorgen dat objecten in de BAG overal op dezelfde manier worden vastgelegd. Samen met de gewijzigde Wet BAG en het gewijzigde Besluit BAG, is de catalogus de kern van de BAG in 2018.

Hoe gaat het verder?

Wij streven met het ministerie van IenM en Geonovum naar hoge kwaliteit en een open proces. De hierboven genoemde aanpassingen worden in het Agendaoverleg en BAG BAO in het najaar van 2017 besproken. Daarnaast wordt op basis van deze versie een externe review uitgevoerd. Tot de definitieve vaststelling en de 1.0-versie, verwachten wij nog een aangepaste versie te publiceren.

Meer informatie en een link naar de laatste versie 0.995 vindt u op de website van het Ministerie van IenM.


Hulp bij kiezen: Splitsen van percelen of VKG?

Splitsen van percelen of Voorlopige kadastrale grenzen. Wat is de beste optie voor uw klant?

Zeer regelmatig krijgen wij vragen van notarissen over het splitsen van percelen. U heeft bij ons keuze uit de mogelijkheden Voorlopige Kadastrale Grenzen of Splitsen van percelen.

Maar wat is de juiste keuze? Dit hangt er onder meer vanaf of uw klant haast heeft of voldoende tijd. Bekijk onderstaande beslisboom en ontdek wat de beste optie is voor het perceel dat u wilt splitsen.

Meer weten?

Op Kadaster.nl hebben wij een pagina Notariaat ingericht met nuttige informatie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief Notariaat zodat u altijd op de hoogte bent van het nieuws.

Meer informatie over Splitsen van percelen

Meer informatie over Voorlopige kadastrale grenzen

 

 

Coffee
Black hot drink
Milk
White cold drink
Splitsen van percelen

per nieuw gevormd perceel € 400,-
per 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel
 
 
 

Fit For Purpose-landadministratie onderwerp op conferentie in Afrika

Van 8 tot 11 november 2017 is de Institution of Surveyors of Kenia (ISK) Regional Conference in Nairobi, Kenia. Op het congres komt Fit For Purpose-landadministratie aan bod.

Het jaarlijks terugkerende evenement van de Keniaanse landmetersbond wordt dit jaar mede door ons georganiseerd. Doel is om nationale en internationale professionals en belanghebbenden bij elkaar te brengen.

Het Kadaster heeft in de Keniaanse provincie Makueni Fit For Purpose-procedures getoetst voor landimplementatie. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met ISK en de regering van Kenia. Tijdens de conferentie delen we deze en andere showcases. Ook wordt uitgelegd hoe Fit-Fit For Purpose andere Afrikaanse landen helpt bij het verkennen van mogelijke oplossingen van landconflicten.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van het congres.


Vooraankondiging IMKL 2015 versie 1.2

In de week van 29 mei zal versie 1.2 van het Informatiemodel Kabels en Leidingen 2015 (IMKL 2015) geïmplementeerd worden in de Kadaster-KLIC systemen.

Na deze implementatie zal in de NTD-omgeving gevalideerd worden conform deze nieuwe versie bij de volgende diensten:

  • aanleveren van netinformatie;
  • aanleveren van documenten;
  • aanleveren van beheerdersinformatie met Web API’S,

Voorgaande aanleveringen worden in de NTD-omgeving opgeschoond. Vanaf de implementatie van IMKL 2015 versie 1.2, zullen testbestanden die gegenereerd zijn op basis van versie 1.1 door het systeem worden afgekeurd.

De definitieve versie 1.2 van het IMKL is gepubliceerd op het Technisch Register Geo-standaarden in Nederland. Zodra de aanpassing van de systemen succesvol heeft plaatsgevonden zullen wij daarover via de gebruikelijke kanalen communiceren. Na succesvolle implementatie passen wij ook de documentatie ‘Toelichting Controles Netinformatie KLIC’ aan op GitHub.


Onderhoud LV-WOZ op donderdag 31 augustus

Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is op donderdag 31 augustus mogelijk korte tijd gedeeltelijk onbeschikbaar.

Op donderdag 31 augustus voeren we onderhoud uit aan LV-WOZ. Hierdoor zijn de volgende diensten mogelijk korte tijd gedeeltelijk niet beschikbaar:

  • Aanleveren berichten bronhouders op de ATO omgeving
  • Raadplegen WOZ-gegevens in de Bevraging App op de ATO omgeving

We brengen onze Digikoppeling adapters naar een nieuwere versie. Hiermee verbeteren we de performance en gaan we naar een robuuster en veiliger systeem. Lees meer over deze wijziging.

Heeft u vragen? 

Neemt u dan contact op met de Klantenservice LV-WOZ. Telefoon: 088-183 43 00. Onze medewerkers staan u graag te woord op werkdagen van 09.00-17.00 uur.