Netwerken registreren

Sinds 1 februari 2007 is een netwerk een zelfstandige onroerende zaak (artikel 20 Boek 5 BW) en moet in de openbare registers van het Kadaster ingeschreven worden als het wordt verkocht of bezwaard met een zakelijk recht zoals een hypotheek. Ook het zekerstellen van het eigendom door de netwerkeigenaar (derdenbescherming) is een goede reden voor registratie van een netwerk. Voor een eerste registratie van een netwerk moet een notariële registerverklaring worden ingeschreven in de openbare registers.

Voorbeelden van netwerken zijn:

  • telecom (T);
  • gas (G);
  • elektriciteit (E);
  • olie (O);
  • water (W);
  • stadsverwarming (S);
  • chemie (C);
  • riolering (R);
  • divers (D).

Een geregistreerd netwerk maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Kadaster.

Netwerk registreren, hoe werkt het?

Een notaris kan de eigendom van uw netwerk laten registeren bij het Kadaster. Wat hij daarvoor nodig heeft, leest u op de pagina 'Netwerk registeren, hoe werkt dat?'.

KLIC en Netwerken registreren, 2 verschillende zaken!

KLIC heeft betrekking op kabels en leidingen en het registreren van netwerken ook. Verder gaat de overeenkomst niet. Wie in het kader van de WION informatie over een netwerk heeft aangeleverd, heeft hiermee niet automatisch de juiste informatie voor het registreren van een netwerk aangeleverd. En wie een netwerk bij het Kadaster registreert, voldoet niet automatisch aan de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).

Netwerktekening voor de registratie van een netwerk

Een netwerk moet in bepaalde gevallen in de openbare registers van het Kadaster ingeschreven worden. Daarvoor is een netwerktekening nodig. Aan de hand van een vectorbestand van de hartleiding kan het Kadaster die netwerktekening maken. De netwerktekening wordt als bijlage bij een akte gevoegd.
Het doel van een netwerktekening is om de ligging van een kabel of leiding leiding ten opzichte van kadastrale percelen duidelijk te maken.

Kabel- en leidinginformatie voor KLIC

Wie een kabel of leiding in beheer heeft, is verplicht aan de WION te voldoen. Dat houdt in dat een netbeheerder gecertificeerd moet zijn en met behulp van een polygoon aan moet geven waar de kabels en leidingen liggen. Op verzoek van het Kadaster levert een netbeheerder kabel- en leidinginformatie voor een bepaald gebied. Het Kadaster verstrekt die informatie vervolgens aan de klant die een Graafmelding, Calamiteitenmelding of Oriëntatieverzoek heeft gedaan.
Het doel van het verstrekken van kabel- en leidinginformatie is graafschade te voorkomen. Meer informatie over KLIC (WION).

Documentatie