Netwerk registreren, hoe werkt dat?

Om de notariële registerverklaring (akte) op te kunnen maken, heeft de notaris onderstaande informatie van het Kadaster nodig:

  • de netwerktekening (digitaal pdf-bestand waarop het leidingnetwerk op de Kadastrale kaart is afgebeeld);
  • een netwerkaanduiding (unieke kadastrale aanduiding van het netwerk);
  • een depotnummer (nummer waarmee de netwerktekening in het openbaar register aan de akte gekoppeld kan worden).

Notariële registerverklaring

Registratie bij het Kadaster gebeurt door het elektronisch inschrijven van de akte met de netwerktekening als bijlage. Deze akte bevat:

  • het depotnummer van de netwerktekening;
  • de reden voor eigendomsverkrijging (‘bevoegde aanleg’ met een verwijzing naar bewijsstukken).
    Voor netwerken die aangelegd zijn voor 1 februari 2007 is ‘het zich gedragen als eigenaar’ volgens de overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek ook een reden.

Als u een akte indient, kunt u een koppeling maken met het depotnummer van de netwerktekening. De netwerktekening wordt dan automatisch toegevoegd. Per akte kunt u 14 depotstukken en/of bijlagen koppelen. Hebt u meer dan 14 depotstukken en/of bijlagen? Dan moet u een aanvullende notariële verklaring inschrijven.

Actualiseren netwerk

Als een netwerk na verloop van tijd wijzigingen ondergaat als gevolg van bijvoorbeeld een splitsing, vereniging, uitbreiding, verdichting of tracéwijziging is het noodzakelijk de netwerktekening te actualiseren. Ook is het mogelijk de wijzigingen in de kadastrale registratie op te laten nemen met een bijhoudingsverklaring van de notaris. In dat geval moet u een nieuwe netwerkaanduiding aanvragen en moet er een nieuwe netwerktekening gedeponeerd worden.

Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening
Voorafgaand aan registratie van een netwerk moet u het Kadaster opdracht geven een netwerkaanduiding vast te stellen en de netwerktekening in depot geven.

Netwerktekening vervaardigen
Bij de registratie van een (leiding)netwerk moet een tekening van het netwerk als bijlage bij de akte worden ingeschreven. Deze netwerktekening kan het Kadaster voor u maken.

Netwerktekening controleren
Wilt u een eigen netwerktekening in depot geven voor de registratie van een netwerk? Om te zorgen dat deze aan de gestelde eisen voldoet, moet u deze door het Kadaster laten controleren.

Onderzoek eigendomsclaims, beslagen en bevoegd aanleggerschap

Voordat u een netwerk laat registreren, kan het Kadaster onderzoek doen naar eventuele bestaande eigendomclaims en beslagen op het netwerk.
Wilt u onderzoek doen naar bevoegd aanleggerschap? Dan is de Netwerk BA-kaart een handig hulpmiddel. Deze kaart geeft u inzicht in de eigendomstoestand van de percelen welke het netwerk doorkruist.

Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken
Bestaan er al eigendomclaims en beslagen op een netwerk? Als netbeheerder is het handig om dit te laten onderzoeken voordat u een netwerk bij het Kadaster registreert.

Netwerk BA-kaart
Onderzoek doen naar bevoegd aanleggerschap? Deze eigenarenkaart geeft inzicht in de eigendomstoestand van de percelen die het netwerk doorsnijdt.