Nederland in 3D

De openbare ruimte is ingewikkeld. Met 3D-kaarten kun je dingen zien die je op een gewone 'platte' 2D-kaart niet kunt zien. Denk hier bij aan een appartementencomplex of een ondergrondse parkeergarage. Hierdoor is het idee ontstaan voor een 3D-registratie. Het Kadaster werkte samen met de TU Delft, TU Twente, VU Amsterdam, Conterra en Geodan aan een 3D-kaart van Nederland. De 3D-kaart is landsdekkend, en is er in een schaal van 1:5.000 en 1:25000.

Effecten van beleid weergeven en voorspellen

In een 3D-kaart kun je weergeven wat zich onder, op én boven de grond bevindt. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de openbare ruimte. Met 3D-kaarten is het daarbij gemakkelijker om het effect van bepaalde beleidskeuzes te verbeelden en voorspellen. Wat is bijvoorbeeld het effect van een windturbine van 90 meter hoog op het landschap en op de leefbaarheid in de directe omgeving? Hoeveel mensen hebben last van de slagschaduw? Tot waar reikt het geluid? Op basis van een 3D-kaart kunnen overheden besluitvorming eenvoudiger bespreken met burgers.

3D-kaart NL als onderdeel van ’Doorbraak 3D’

Actuele 3D-informatie van de leefomgeving is ook noodzakelijk om nieuwe ruimtelijke plannen te maken. Denk aan verstedelijking, landbouw en mobiliteit. Overheid, wetenschap en bedrijfsleven kunnen 3D-activiteiten in de toekomst nog beter op elkaar afstemmen. Daardoor kunnen ze altijd over actuele data beschikken. Om deze samenwerking de komende jaren vorm te geven hebben inmiddels meer dan 65 personen vanuit verschillende disciplines een manifest ‘Doorbraak 3D’ ondertekend. Dit manifest is gepresenteerd aan minister Kamp.

Op termijn beschikbaar via PDOK

De 3D-kaart van Nederland wordt op termijn als open data beschikbaar gesteld via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart). Meer informatie hierover vindt u op de website van PDOK. Via PDOK kunt u nu al het demogebied van de omgeving Valkenburg downloaden. Bedrijven en overheden die andere 3D-kaartbestanden nodig hebben, kunnen deze via het formulier Bestellen 3D kaart NL rechtstreeks bij het Kadaster bestellen. Op basis van feedback van gebruikers ontwikkelt het Kadaster de 3D-kaart van Nederland verder.

Meer informatie

Via de pagina 3D kaart NL vindt u het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. De 3D kaart NL is onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie.