Minder conflicten in Bangladesh door digitale landregistratie

In Bangladesh is het Ministerie van Land verantwoordelijk voor het beheren van kadastrale informatie. Voor een groot deel gebeurt dit in de regio’s nog met papieren versies van akten en kaarten. Vele daarvan zijn zo oud dat ze nauwelijks nog leesbaar zijn. Het kan dan ook jaren duren voordat iemand een eigendomsbewijs krijgt na de aankoop van land. De meeste rechtszaken in Bangladesh gaan over conflicten over land. De overstap naar een digitaal systeem moet hier verandering in brengen.

Meer rechtszekerheid

In overleg met de Nederlandse ambassade in Dhaka schreef het Kadaster een projectvoorstel om Bangladesh bij deze overstap te helpen. Door eigendomsrechten beter vast te leggen, krijgen kleine ondernemers - met speciale aandacht voor vrouwen - een betere rechtszekerheidpositie. Bovendien is het een stimulans voor de lokale economie.

EU steunt ontwikkeling personeel en organisatie

Dit project valt onder een grootschalig programma van de Europese Unie: ’Strengthening Access to Land for all citizens of Bangladesh’. Eén van de onderdelen van het programma richt zich op de ontwikkeling van de organisatie en het personeel.

Samen met Universiteit Twente mensen opleiden

Het Kadaster gaat samen met het ITC (Universiteit Twente) de medewerkers van het Ministerie van Land in Bangladesh opleiden. Zodat ze de techniek van een digitaal systeem leren kennen. Maar ook hoe ze het nieuwe systeem het beste kunnen inzetten om de landregistratie te verbeteren. Dat doen wij samen met opleidingsinstituten en universiteiten in Bangladesh. Het gaat om opleidingen op het gebied van geografische informatiesystemen, remote sensing (aardobservatie door satellieten), kadaster, IT, organisatiemanagement, werkprocessen en klantbeheer.

Training op maat

Afgelopen zomer gaven we bij het ITC de eerste op maat gemaakte training. Een groep Bengaalse medewerkers was hiervoor naar Nederland gekomen. Het project loopt tot mei 2015. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het project financieel.