Meerjarenbeleidsplan 2017-2021

Wij registreren feiten: rechtsfeiten, topografische feiten, administratieve feiten et cetera. Wij verstrekken informatie en adviseren op basis van feiten. Regelmatig zijn er nieuwsberichten in de krant, op de radio of televisie met de zinsnede 'op basis van informatie van het Kadaster'. Een kwalificatie die de betrouwbaarheid van het nieuwsbericht onderstreept.

Wij bieden zekerheid in eigendom en gebruik van alles op en onder de grond

Zekerheid bieden is een kwaliteit van ons en onze klanten rekenen daar ook op. Dat vertrouwen willen we absoluut niet beschamen. Daarom zetten we ook in de komende jaren volop in op nog verder vergroten van de betrouwbaarheid en volledigheid van onze informatie.

Wij bieden een platform waarmee iedereen met geo-informatie altijd en overal aan de slag kan

Wij willen hét platform voor publieke geo-informatie zijn. Inmiddels hebben we al heel wat stappen op weg hiernaartoe gezet. Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is daar één van. Wij verzorgen het beheer en met 1,7 miljard bevragingen per jaar is dat geen kleinigheid.

Binnen de nieuwe Omgevingswet ambiëren we een belangrijke rol binnen het digitaal stelsel. Goede informatievoorziening is een belangrijke pijler voor de optimale uitvoering van deze nieuwe wet die de vele regels voor de inrichting van onze leefomgeving bundelt en vereenvoudigt.

Wij zijn partner voor het gebruik van geo-informatie als onmisbare schakel bij maatschappelijke vraagstukken, zowel binnen als buiten Nederland

Ook op andere vlakken zoeken we de samenwerking met andere partijen op, bijvoorbeeld bij de herverkaveling in het landelijke en het stedelijke gebied. We delen onze kennis graag met de samenleving, omdat we merken dat daar veel behoefte is. Wij voorzien in de komende jaren nog veel meer in partnerschappen te gaan werken om zo nog gerichter te kunnen informeren en adviseren.

Feiten en visie, daar gaat het om in de komende jaren.

Hoe gaan we onze ambities realiseren?