Meerjarenbeleidsplan 2016-2020

Continuïteit en vernieuwing

Tegenwoordig beschikt bijna iedereen - burgers en bedrijven - over hoogwaardige technologie. Iedereen kan overal en altijd online zijn. Toegang tot open data, informatie en diensten is gemeengoed geworden. De zelfwerkzaamheid van burgers is daardoor groot. Wij spelen hierop in. Onder meer door ervoor te zorgen dat informatie die burgers en professionals nodig hebben, in bruikbare vorm beschikbaar is. Dat doen we onder andere via de voorzieningen van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Daarnaast werken we hard mee aan het inrichten van de informatievoorziening voor de nieuwe Omgevingswet.

Hoewel onze kadastrale registratie al een van de beste ter wereld is, vragen onze klanten op enkele punten toch om verbetering. Een voorbeeld is het bijwerken van de eigendomsregistratie nadat de eigenaar van onroerend goed is overleden. Zulke verbetertrajecten zijn onderdeel van het programma Positivering. Want informatie van het Kadaster is informatie waarop u moet kunnen vertrouwen.

Geo-informatie kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer sectoren zijn zich daarvan bewust. Geografische inzicht brengt oplossingsrichtingen in beeld. Wij bieden daarbij hulp met onze standaard- en maatwerkinformatieproducten en advies.

Om de continuïteit van het Kadaster te waarborgen werken we de komende jaren onder meer aan het vernieuwen van onze systemen voor het bijhouden van de kadastrale registratie.

Kortom, we werken aan continuïteit en vernieuwing!

Ambities en doelen

Continuïteit in uitvoering
Om onze dienstverlening continu te verbeteren en op peil te houden, stemmen we onze producten en diensten af op klantbehoeften en wettelijke vereisten. Door technische innovaties gaan we efficiënter werken.

Zekerheid in eigendom en gebruik
Het afgeven van betrouwbare informatie zit in ons DNA. Om meer zekerheid te kunnen bieden willen we de eigendomsregistratie verbeteren en meer bieden dan alleen eigendomsinformatie.

Platform voor geo-informatie
Wij zorgen ervoor dat een veelheid aan geo-informatie beschikbaar en vindbaar is. Hierdoor kan iedereen altijd en overal met geo-informatie aan de slag.

Partner voor gebruik van geo-informatie
Wij werken samen met belanghebbenden aan het gebruik van geo-informatie voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zowel binnen als buiten Nederland.

Downloaden volledig Meerjarenbeleidsplan

Het volledige Meerjarenbeleidsplan, inclusief meerjarenbegroting, kunt u hieronder downloaden als pdf-bestand.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over onze plannen? We horen ze graag van u! Laat het ons weten via het contactformulier.