MBP

Het Kadaster maakt elk jaar een Meerjarenbeleidsplan dat vijf jaar vooruit kijkt. Daarin laat het zien hoe het met zijn acties inspeelt op de wensen van zijn klanten, ontwikkelingen bij hen en bij het Kadaster zelf.

Het bestuur van het Kadaster stelt het plan op en legt het vervolgens voor advies voor aan de Gebruikersraad. Nadat de raad van toezicht met het plan heeft ingestemd, legt het bestuur het plan ter goedkeuring voor aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).

Meerjarenbeleidsplan 2018-2022

Al ruim 180 jaar registreert het Kadaster rechten. Dit fundament blijft, maar de maatschappij vraagt om samenwerking en nieuwe oplossingen. Feiten en visie, daar gaat het om in de komende jaren.

Naar pagina: Meerjarenbeleidsplan 2018-2022