Samen kijken naar het heden en de toekomst van stedelijke kavelruil

Praktijkvoorbeelden, knelpunten, wetenschap en politiek

Aanpak maatschappelijke problemen

Winkelleegstand, krimp, woningnood, herbestemming van bedrijventerreinen of recreatieparken: met stedelijke kavelruil pakt u het aan. Samen met alle eigenaren en betrokken organisaties. 

Wat komt er kijken bij stedelijke kavelruil of zelfs bij ruil van gebruik en eigendom? Lees in het magazine meer over de praktijkvoorbeelden, de knelpunten, de wetenschap en de politiek. En de ondersteuning die het Kadaster als onafhankelijke partij biedt.

Deze unieke uitgave gratis ontvangen? 

Magazine gratis aanvragen