Maatwerk en advies

Het Kadaster kan bouwen op een ruime kennis van klanten, techniek (ICT, GIS-technologie) en geo-data. Hierdoor kunnen we individuele klanten snel advies en oplossingen op maat bieden. Meestal zijn dit selecties en bundelingen van specifieke Kadastergegevens. De door ons aangeboden gegevens zijn klaar voor gebruik. Ze hebben vaak de vorm van digitale gegevensbestanden. Ook ondersteunen we onze afnemers om de informatie op een juiste manier toe te passen.

Hebt u een vraagstuk waarbij we u kunnen ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze klantenservice.

Ga naar Klantenservice maatwerk en advies

Voorbeeld van maatwerk

Een prominent voorbeeld van maatwerk is een opdracht van de Dienst Geografie Koninklijke Landmacht (DGKL). Het Kadaster heeft hiervoor de afgelopen jaren grote gebieden van Afrika en AziĆ« in kaart gebracht. Dit gebeurt binnen het Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP). Dit is een samenwerkingsverband van 28 landen dat hoogwaardige militaire geografische data verzamelt door middel van het interpreteren van satellietbeelden.

Advies en ondersteuning bij gebiedsinrichting 

Nederland heeft een beperkte oppervlakte. Slim omgaan met ruimte is dus belangrijk. Overheden moeten zorgvuldig en efficiĆ«nt beleid maken voor ruimtelijke ontwikkeling. Het Kadaster assisteert hen bij vraagstukken rond ruimte en vastgoed. Van natuur tot wegen, milieu tot wonen en van verrommeling tot waterberging. Wij laten zien wie welke rechten heeft binnen een bepaald gebied. En we helpen zoeken naar geschikte locaties.

Daarnaast begeleidt het Kadaster al meer dan tachtig jaar de ruilprocessen bij herverkaveling en kavelruil in Nederland. De begeleidende rol is breed: we leveren data, voeren analyses uit, geven advies over het toepassen van gegevens en bieden ondersteuning bij projecten. Het Kadaster heeft diensten voor elk type landelijk en stedelijk gebied dat (opnieuw) wordt ingericht. Daarbij werken we altijd nauw samen met verschillende partijen, zoals gemeenten, provincies, DataLand of politie en brandweer. 

Meer over het Kadaster en ruimtelijke ontwikkeling

Onderzoeken

Wij doen regelmatig onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de data die we registreren. Zowel uit eigen beweging als in opdracht. Onderzoek naar data uit onze registers kan ondersteuning bieden bij vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijk beleid. 

Bekijk recente onderzoeken