Landrechten voor de wereld: concrete stappen vooruit

Een speciale editie van onze Engelstalige nieuwsbrief Abroad laat initiatieven zien van 8 organisaties. Concrete initiatieven met invloed. Door deze voorbeelden te delen, hopen we u te inspireren om mee te doen, samen te werken en initiatieven te starten die een verschil maken.

Millenniumdoelstellingen

Van het grootste deel van de wereldbevolking zijn de landrechten slecht vastgelegd. Of zelfs helemaal niet. In veel landen worden geschillen over grondeigendom slecht of niet op tijd opgelost. In de tussentijd groeit de wereldbevolking maar door, zeker in de steden. Gelukkig werken alle landadministratie-organisaties er hard aan om voor iedereen de landrechten te verbeteren; overheden, NGO’s en het bedrijfsleven. Allemaal in het belang van de Millenniumdoelstellingen.

Vooruitgang bewijzen

Er is al veel gedaan. Er is kennis gemaakt en gedeeld. Standaarden, methodes, richtlijnen en middelen zijn ontwikkeld. Allemaal voorzien van de nieuwste technologie voor het verzamelen, beheren en uitwisselen van gegevens. Er worden infrastructuren en informatievoorzieningen gebouwd. Professionals nemen verantwoordelijkheid en brengen nieuwe samenwerkingen en financieringen op gang. Al deze invloed laat zien dat er vooruitgang wordt geboekt; meetbaar en zichtbaar.

De ambitie delen en voeden

Er is niet 1 waarheid of manier om de ambitie te realiseren van landrechten voor iedereen. Ook komt het niet aan op 1 sector of organisatie om voorop te lopen of zaken voor elkaar te krijgen. Het overzicht in deze speciale editie is ver van compleet. Mocht u het gevoel hebben dat u in deze nieuwsbrief had moeten staan, dan is uw werk zeer waarschijnlijk net zo belangrijk als dat van de belichte organisaties. We hopen dat u deze speciale editie ziet als collegiale inspiratie om mee te doen en uw successen ook met de wereld te delen.

Download hieronder de speciale editie van Abroad.