Kwaliteitssysteem

Betrouwbare gegevens op het gebied van vastgoed en geografie. Daar staat het Kadaster voor. Daarmee bevorderen wij de rechtszekerheid in de vastgoedmarkt. Het spreekt vanzelf dat wij streven naar een optimale kwaliteit van gegevens en tijdige levering van producten. Met kennis van zaken.

Kwaliteitshandvest

In ons Kwaliteitshandvest hebben wij beschreven wat u als klant van ons mag verwachten op het gebied van service en kwaliteit. U vindt er de normen voor de services, registraties, producten en processen.

Naar de pagina Kwaliteitshandvest

Kwaliteitssysteem

We streven ernaar onze klanten hoge kwaliteit en service te bieden. Om dat te doen, volgen we een set van afspraken, normen en verbeterprocessen. Dit kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit een aantal onderdelen.

Klachtafhandeling en verbetercyclus

Wij vinden het belangrijk om klachten zorgvuldig af te handelen. Ze stellen ons in staat om onze processen, producten en diensten nog beter te maken. Ook de analyse van controles en kwaliteitsmetingen dragen bij aan de verbetering. De resultaten publiceren wij in ons jaarverslag.

Klanttevredenheidsonderzoek

Daarnaast volgen we de tevredenheid van onze klanten via maandelijks klanttevredenheidsonderzoek. Ook deze resultaten publiceren wij in ons jaarverslag.

Kwaliteitstoets

Om de kwaliteit van onze registratie te toetsen voeren we steekproefsgewijs kwaliteitsmetingen uit. Via steekproeven controleren wij dagelijks bij 5% van de door ons geregistreerde gegevens of zij overeenkomen met de aangeleverde gegevens. De resultaten publiceren we in ons jaarverslag. 

Ook zijn we wettelijk verplicht elke 3 jaar de gegevens uit de Basisregistratie Topografie (BRT) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) te laten controleren door een externe partij. Deze toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid van de gegevens.

Naar de pagina Basisregistratie Topografie (BRT)

Naar de pagina Basisregistratie Kadaster (BRK)

ISO-norm 9001

We laten ons kwaliteitsmanagementsysteem regelmatig door een externe partij toetsen. Sinds 2002 is het gecertificeerd volgens de norm ISO 9001. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hierdoor kan zien dat ook het Kadaster voldoet aan deze internationale kwaliteitsstandaard.