KLIC-WIN voor grondroerders

Voor u als grondroerder blijven onder KLIC-WIN de huidige regels gelden: alleen na een Graafmelding mag u machinaal graven op basis van de verkregen kabel- en leidinginformatie. Ook blijven de Calamiteitenmelding en het Oriëntatieverzoek bestaan. Deze gaan net als de Graafmelding over op levering van gegevens in vectorformaat via webservices. Levering in het huidige formaat (PNG/PDF) blijft vooralsnog bestaan.

Wat verandert er voor u?

Voor een grondroerder die verder wil gaan met het huidige formaat verandert er niet veel. Het Kadaster stelt daarvoor een aangepaste Klic-viewer beschikbaar. De manier waarop de netinformatie beschikbaar komt en de manier waarop u deze gebruikt, verandert wel. Mobiele toepassingen (smartphones, tablets) worden steeds belangrijker. KLIC-WIN maakt het mogelijk om op locatie meteen extra gegevens van het net in te zien. Ook kunt u straks de verkregen netinformatie direct combineren met informatie uit andere bronnen, zoals andere INSPIRE-thema's en eigen projectinformatie. De graafsector heeft de komende jaren de uitdaging daarvoor apps te ontwikkelen.

Klic-viewers

Tijdens de overgangsperiode KLIC-WIN moeten Klic-viewers om kunnen gaan met zowel raster-, als vector-informatie. De beschikbaarstelling van vectorinformatie door de netbeheerders zal niet voor alle netbeheerders op één moment plaatsvinden. Dit houdt in dat alle viewers (eigen, commerciële en de Kadaster Klic-viewer) aangepast moeten worden om met beide soorten informatie om te kunnen gaan. De aangepaste viewers moeten beschikbaar zijn op de ingangsdatum van de wetswijziging (op dat moment gaat de overgangsperiode KLIC-WIN van start).

Omdat het te kostbaar is de huidige Kadaster Klic-viewer geschikt te maken voor vector-informatie is door het BAO KLIC besloten om tijdens de overgangsfase de vectorbestanden ook te converteren naar rasterbestanden met de huidige resolutie. Uitgangspunt is dat de voordelen van het gebruik van vectorbestanden voor de grondroerder (attribuutgegevens) in de aangepaste Kadaster Klic-viewer beschikbaar zijn tijdens de overgangsfase.

Met vertegenwoordigers van de sector is in het BAO KLIC afgesproken om in een parallel traject te starten met het onderzoek naar de wensen voor een nieuwe, op vectordata gebaseerde, Kadaster Klic-viewer.