KLIC-WIN

De graafsector heeft het initiatief genomen voor het programma KLIC-WIN. Dit programma moderniseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie volgens de WIBON en sluit systemen en processen beter aan op de Europese richtlijn INSPIRE. Op deze manier bereiden de graafsector en het Kadaster zich voor op de toekomst.

De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de WIBON (de Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community).

KLIC-WIN in 3 minuten

In de animatiefilm 'KLIC-WIN in 3 minuten' krijgt u op heldere en eenvoudige manier uitleg over de gevolgen van KLIC-WIN.

Bekijk animatiefilm 'KLIC-WIN in 3 minuten' op YouTube

Starterskit en meer uitleg

Meer informatie over KLIC-WIN

Achtergrondinfo

Voor achtergrondinformatie gaat u naar de pagina Over KLIC-WIN.

Het programma 

Informatie over de voortgang en de implementatie vindt u op de pagina het programma KLIC-WIN.

Netbeheerders

Beheerders van netten met een publieke nutsfunctie moeten aan de INSPIRE-richtlijnen voldoen. Meer informatie hierover vindt u op KLIC-WIN voor netbeheerders

Grondroerders

Bent u grondroerder? Met KLIC-WIN verandert de manier waarop de informatie beschikbaar komt en hoe u deze kunt gebruiken. Meer informatie leest u op KLIC-WIN voor grondroerders.

Verslagen en documenten

Een overzicht van alle verslagen van het BAO KLIC en documenten vindt u op KLIC-WIN verslagen en documenten.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het formulier Contact over KLIC-WIN.