KLIC schademelding netbeheerders

Volgens de WION bent u verplicht om één keer per jaar schade aan uw netten te melden. In januari meldt u de schade van het voorgaande jaar. Ook wanneer u geen schade hebt, bent u wettelijk verplicht een schademelding te doen.

Procedure

Schade meldt u via Mijn Kadaster. Het rapporteren van schade aan uw net is erg belangrijk. De schadegegevens van alle netbeheerders worden verzameld om te kijken of de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) ook echt zorgt voor het verminderen van graafschade.

Schade melden via Mijn Kadaster, hoe werkt het?

Kies binnen Mijn Kadaster de dienst Klic Schaderegistratie.
Kies de rapportageperiode waarover u de schade wilt rapporteren.*
Geef aan of u wel of geen schade hebt gehad.
Als u schade hebt gehad, voegt u een ingevuld schademeldingsformulier toe als bijlage (zie hieronder).
U mag geen wijzigingen aanbrengen in het schademeldingsformulier zelf.

* Let op: met ingang van 1 januari 2017 is een nieuw schademeldingsformulier van toepassing  (voor rapportageperiode 2017)

Formulier en instructie 2017 e.v.

Een uitgebreide uitleg vindt u in onderstaande klantinstructie.

Daarnaast is hieronder een invulinstructie voor het Excel-schademeldingsformulier beschikbaar.