KLIC overlegorganen

Grondroerders en netbeheerders zijn, samen met het Kadaster als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (KLIC BAO). Samen zijn ze verantwoordelijk voor afstemming op bestuurlijk niveau. Voor tactische en operationele sturing is het KLIC Gebruikersoverleg (KGO) ingericht. Daarnaast kennen we een Technische commissie IMKL (TCI).

Hieronder vindt u de overzichten van de leden van deze overlegorganen.

Gebruikersraad

Naast de KLIC-specifieke overlegorganen kent het Kadaster ook een Gebruikersraad. Deze bestaat uit de belangrijkste klantgroepen van het Kadaster en adviseert over onder andere kwaliteit en dienstverlening. Ook de bronhouders en afnemers van KLIC zijn in deze raad vertegenwoordigd.

Wensen

Hebt u wensen of suggesties met betrekking tot KLIC? Geef deze dan door aan de Klantenservice KLIC. Op basis van de suggesties en wensen stellen wij een lijst met wijzigingsverzoeken samen. Deze lijst wordt besproken in het KGO, waarna besluitvorming plaatsvindt. De lijst met wijzigingsverzoeken dient als basis voor toekomstige releases.

Verslagen KLIC-BAO

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen krijgen? Neem dan contact op met de Klantenservice.