KLIC-diensten voor netbeheerders

Autoriseren serviceprovider

Netbeheerders kunnen ervoor kiezen één of meerdere diensten uit te laten voeren door een serviceprovider. Met de dienst 'autoriseren serviceprovider' kunt u één of meerdere serviceproviders selecteren en autorisaties voor diensten toekennen. Meer informatie vindt u in de 'Klantinstructie autoriseren serviceprovider'.

Beheren contactpersonen

Met de dienst 'Beheren contactpersonen' beheert u informatie van contactpersonen binnen uw organisatie. U kunt contactpersonen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Contactpersonen die u hier opneemt, kunt u binnen de andere Klic-diensten, zoals 'Beheren belangen', gebruiken. Meer informatie vindt u in de 'Klantinstructie beheren contactpersonen'. 

Beheren belangen

Met de dienst 'Beheren belangen' beheert een geautoriseerde gebruiker de administratieve en geometrische kenmerken van de belangen van de netbeheerder. Hij kan een nieuw belang opvoeren of een bestaande belangversie wijzigen. Ook kan hij een belang verwijderen.

Als er sprake is van een wijziging moet u uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan de wijziging de beheerpolygoon(en) aanpassen zodat het kaartmateriaal actueel is op het moment dat het Kadaster erom vraagt. De wijzigingen moeten, voordat ze in het systeem in productie genomen kunnen worden, eerst worden voorgelegd aan een voor de dienst 'Beoordelen belangen' geautoriseerde gebruiker (zie 'Beoordelen belangen'). Meer informatie vindt u in de 'Klantinstructie beheren belangen'. 

Raadplegen belangen

Met de dienst 'Raadplegen belangen’ kan een geautoriseerde gebruiker de administratieve en geometrische kenmerken van een belang raadplegen. Meer informatie vindt u in de 'Klantinstructie raadplegen belangen'. 

Beoordelen belangen

Met de dienst 'Beoordelen belangen' beoordeelt een geautoriseerde gebruiker het nieuwe of gewijzigde belang. Hij beoordeelt zowel de administratieve als de geometrische kenmerken van het belang. Een door deze gebruiker geaccepteerde wijziging wordt in productie genomen. Meer informatie vindt u in de 'Klantinstructie beoordelen belangen'.

Beheer communicatie

Met deze dienst raadpleegt en wijzigt u de communicatiegegevens voor de BMKL-diensten. Bijvoorbeeld de url van de netbeheerder ten behoeve van het berichtenverkeer, of de gegevens van het uitvalcontact (dit wordt gebruikt als er problemen zijn met het berichtenverkeer tussen netbeheerder en Kadaster). Meer informatie vindt u in de 'Klantinstructie beheer communicatie'.