KLIC certificeren en aansluiten

BMKL en IMKL standaarden

Er zijn in de wet in de 'Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten' afspraken gemaakt over hoe u als netbeheerder informatie over kabels en leidingen moet vastleggen en visualiseren. Deze afspraken vindt u in bijlage 1, het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL).

In bijlage 2, het Berichtenmodel Kabels en Leidingen (BMKL) staat beschreven hoe de digitale uitwisseling met het Kadaster plaatsvindt.

Certificeren met behulp van de netbeheerders testdienst (NTD)

Voordat u digitaal informatie met het Kadaster kunt uitwisselen, moet u zich certificeren met behulp van de netbeheerders testdienst (NTD) in Mijn Kadaster:

  • voer de testen, beschreven in het onderstaande document 'KLIC testcases BMKL certificeringstool (NTD)', uit;
  • noteer in dit document ook de gegevens van de testgevallen;
  • stuur het formulier 'KLIC verzoek tot certificering' samen het ingevulde document 'KLIC testcases BMKL certificeringstool (NTD)' op naar Kadaster-KLIC zoals aangegeven op het formulier.

Na beoordeling van de testresultaten ontvangt u bericht over goed- of afkeuring.

Als u de certificeringstesten met succes hebt doorlopen, nemen wij contact met u op om het moment van aansluiting in te plannen. 

Registreren gebieden (belang)

Voordat u kunt aansluiten, moet u aangeven in welke gebieden in Nederland u kabels en leidingen hebt liggen. U geeft door middel van een polygoon aan waar u belang hebt. Dit doet u met de dienst 'KLIC beheren belang' in Mijn Kadaster. Vervolgens maakt u het belang actief met behulp van de dienst 'KLIC beoordelen belang' in Mijn Kadaster. Let op: de ingangsdatum van het belang zet u op de dag van aansluiten.

Meer informatie over de diensten voor belangenbeheer in Mijn Kadaster

Clippen

Clippen houdt in dat er door de netbeheerder geen netinformatie buiten de polygoon wordt geleverd. In de 'Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten' is aangegeven dat de netbeheerder netinformatie binnen de betreffende oriëntatiepolygoon/graafpolygoon dient te verstrekken. Bij het certificeringsverzoek kan hierop door het Kadaster niet gecontroleerd worden. De controle of er geclipt wordt, vindt plaats bij het aansluiten. 

Aansluiten

Nadat u gecertificeerd bent en de datum van aansluiting is afgesproken, stuurt u het formulier ‘KLIC Verzoek tot aansluiten digitale levering’ op.

U ontvangt vervolgens de gegevens die u voor de aansluiting nodig hebt. Verder ontvangt u het document ‘aandachtspunten voor digitale aansluiting’ (zie ook hieronder). Uw systeem moet volgens deze aandachtspunten ingericht zijn. Op het afgesproken tijdstip sturen wij u een testmelding. Als de test volgens de BMKL en IMKL-standaarden verloopt, bent u aangesloten.