KLIC agenda

Het BAO KLIC is verantwoordelijk voor afstemming op bestuurlijk niveau. Voor tactische en operationele sturing is het KLIC Gebruikersoverleg (KGO) ingericht.

  

Agenda 2017

9 februari BAO
Overige overlegdata volgen.