KIK-ervaring: "We mogen best trots zijn op onze techniek"

Jacques Vos hielp bij het tot stand brengen van het convenant KIK, de inrichting van diverse overlegstructuren, de totstandkoming van de modelteksten en de implementatie van KIK. "In het begin was er best veel weerstand. Dat hoorden we van notarissen en we lazen dit soms ook terug in het Notariaat Magazine. Dat is ook goed te verklaren: je vraagt de notaris om wijzigingen in zijn aktetekst én in zijn werkproces aan te brengen en raakt daarmee het notariaat in het hart van zijn werkzaamheden. Wat goed heeft geholpen is het aanbieden van KIK-Inzage: de mogelijkheid van het geautomatiseerd inzien en overnemen van de kadastrale gegevens. Daar liepen veel notarissen meteen voor warm."

Eenvoudiger en beter KIK-proces

"Vanaf het begin zet ik me in voor een eenvoudiger, beter en meer flexibel KIK-proces. Ook vandaag de dag zijn er nog onderdelen die kunnen worden verbeterd. Zo nu en dan ontvangen we verzoeken van notarissen om bijvoorbeeld meer rechtshandelingen of andere mogelijkheden te ondersteunen in KIK. Dat notarissen daar nu zelf om vragen, zie ik als een positieve ontwikkeling. Ze zijn er aan gewend. Dat blijkt ook uit het feit dat we op 1 maart 2016 meer dan 50 procent van alle leveringsakten via KIK kregen aangeboden."

"De uitdaging is nu vooral om aan de wens te voldoen om nóg meer via KIK mogelijk te maken. Te denken valt aan de ondersteuning van de verklaring van erfrecht, de uitgifte van erfpacht en vooral deelname door álle banken. De brief die we, ondersteund door meer dan 100 notarissen, hebben gestuurd naar een groot aantal banken heeft geholpen het aantal deelnemende banken te laten toenemen. Het is vooral zaak ook de nieuwe toetreders tot de hypotheekverstrekkersmarkt aan boord te krijgen. Dat zou het notariaat en het Kadaster enorm helpen."

KIK in een Europees jasje

Jacques was ook bestuurslid van de Europese organisatie van landregistraties. "Het internationale werkveld geeft verdieping en biedt mogelijkheden om van elkaar te leren. De techniek die met KIK wordt gebruikt (XML-technologie) wordt in meer landen gebruikt voor activiteiten op het gebied van landregistratie. Door de gesprekken die ik voer met internationale collega's merk ik echter dat we in Nederland toch wel een unieke positie hebben. We zijn wereldwijd het enige land dat akten op volledig geautomatiseerde wijze kan verwerken, zonder concessies te doen aan de kwaliteit of het systeem van 'checks & balances', waarbij de bewaarder de notaris controleert en andersom. Daar mogen we best trots op zijn."

Dat dit ook is gezien in Europa blijkt uit het feit dat een project is gestart (IMOLA) waarin in Europees verband de haalbaarheid wordt onderzocht van een Europees XML-landregistratieformulier. "Hiermee kunnen verschillende zakelijke rechten die de deelnemende landen registreren op een gestructureerde wijze worden ontsloten. Het lijkt erop dat zo’n formulier inderdaad te realiseren is, hoewel verdere 'finetuning' noodzakelijk is. Je zou kunnen stellen dat KIK-Inzage daarmee wellicht een Europees jasje gaat krijgen."