KIK-ervaring: "Grijp je kans en draag bij aan het eindproduct"

Even voorstellen: (links op de foto) “Jan Benoist, al 20 jaar werkzaam als accountmanager notariaat bij het Kadaster met als regio het zuiden des lands. Van Middelburg tot Maastricht. KIK is voor mij in al mijn gesprekken met alle notarissen uit mijn regio het allerbelangrijkste en eerste onderwerp wat ter sprake komt. Voor het Kadaster zijn de antwoorden natuurlijk belangrijk om het KIK-proces steeds te verbeteren en te vereenvoudigen.”

(rechts op de foto) “Menno Kreeftenberg, accountmanager notariaat in Rotterdam en accountmanager notariële softwareleveranciers. In 2010 heb ik samen met twee collega’s het KIK-team opgezet. Sindsdien ben ik nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van KIK, zowel binnen het Kadaster als bij de notariële softwareleverancier en de eindgebruikers.”

Wat was jullie eerste ervaring met KIK?

Jan werd 10 jaar geleden gevraagd om de eerste notarissen bekend te maken met KIK. Menno schoof in 2009 aan: “Een tijd waarin vooral KIK-Lokaal centraal stond en we het aantal ingeschreven KIKakten per week nog op 1 hand konden tellen.”

Hoe kijken jullie tegen KIK aan?

Menno geeft aan dat KIK nog in de groeifase zit: “Veelal wordt KIK (ten onrechte) geassocieerd met KIK-akten. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat KIK een paraplu is voor meerdere producten, waaronder ook de geautomatiseerde recherches (KIK-Inzage). Waar de akten vooral een verlaging van productiekosten en ANI/VTV's met zich mee brengen, voorziet KIK-Inzage hoofdzakelijk in gebruiksgemak voor het notariaat. Een combinatie die voor alle partijen voordelen met zich mee brengt. KIK is voor mij een mooi product dat nog veel beter kan worden.” Ook Jan ervaart KIK als positief: “Ik ben voorstander van het verder automatiseren en integreren van dit soort processen. Allereerst omdat het uiteindelijk voor de burger eenvoudiger en goedkoper wordt. In eerste instantie is er natuurlijk wat scepsis maar dat is bij alle nieuwe ontwikkelingen. Wat me wel van het hart moet is dat het allemaal wel wat sneller zou moeten en het kan ook. Maar je hebt meerdere partijen nodig en die hebben nu eenmaal allen weer hun eigen prioriteitenlijstje.”

En de toekomst?

Jan is er van overtuigd dat met de nieuwe ICT mogelijkheden het proces nog zal verbeteren. Menno vult aan: “Er zijn veel factoren die een rol kunnen spelen. Wat doet de markt? Wat gebeurt er in Brussel? De antwoorden kunnen een direct effect hebben op de koers die gevaren wordt binnen KIK. Op de korte termijn voorzie ik vooral een groei in de mogelijkheden van Hyp3 akten, waarbij menig hypotheekverstrekker in de pijplijn zit voor het ontwikkelen van een KIK-model. Ook de leveringsakte voorziet meer en meer in de veel voorkomende comparitiemogelijkheden. Zelf houd ik vooral de hoop op (con)tekstherkenning, waarbij met 100% rechtszekerheid gewerkt kan worden volgens eigen opmaak en inhoudt. Herhaaldelijke tests hebben echter tot nu toe uitgewezen dat we hier nog ver vanaf zitten.”

Tot slot

Menno benadrukt dat KIK nog volop in ontwikkeling is: “Grijp daarom de kans en draag bij aan het eindproduct. Alle input wordt behandeld en waar mogelijk/nodig geïmplementeerd. Dit resulteert in een eindproduct dat zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de verschillende gebruikers.” Jan vervolgt: “In de wereld loopt het Kadaster (weer) voorop waar het betreft gebruik maken van ICT mogelijkheden om haar dienstverlening te verberen. Het is "super gaaf en vet cool" om voor zo'n bedrijf te mogen werken. Na meer dan 40 dienstjaren komt daar binnenkort een einde aan. Ontzettend fijn dat ik mijn werk nu kan overdragen aan een zeer gedreven Menno.”