Kennisgeving (brief)

Waarom krijg ik een kennisgeving?

Hebt u van ons een brief ontvangen (kennisgeving) met het onderwerp 'een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK)'? Dan betekent dit dat er iets is gewijzigd in de registratie van uw perceel.

Het Kadaster beheert informatie op het gebied van onroerende zaken en legt vast wie recht heeft op welk perceel. Het gaat hierbij om kadastrale gegevens zoals eigendom, de grenzen van een perceel, de grootte en de bijbehorende rechten.

Een voorbeeld: Hebt u een huis gekocht of verkocht? Dan heeft de notaris ons een akte van overdracht gestuurd. Wij nemen de akte op in de openbare registers. De belangrijkste informatie uit de akte nemen we over in de BRK. Is uw perceel onlangs gemeten? Dan zijn de grenzen en de grootte van uw perceel definitief vastgesteld.

De kennisgeving is een bevestiging van een wijziging in de Basisregistratie Kadaster. Het is géén eigendomsbewijs.

Wat moet ik met de kennisgeving doen?

In de kennisgeving vindt u de gewijzigde (eigendoms)gegevens. Controleer deze gegevens goed. Is de informatie juist? Dan hoeft u niets te doen. Bewaar de kennisgeving bij uw eigendomspapieren.

Waarmee moet ik de gegevens controleren?

De gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn overgenomen vanuit de ingeschreven akte of het stuk. U kunt de gewijzigde gegevens dus controleren met de akte of met het stuk dat in uw bezit is. 

De informatie op de kennisgeving is onjuist

Denkt u dat de informatie op de kennisgeving onjuist is? Laat het dan aan het Kadaster weten. Dit kunt u aangeven door middel van een bezwaarschrift.

Er staat geen adres bij mijn perceel

De adressen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en de kwaliteit ervan. De BAG kent geen adressen bij onbebouwde kadastrale percelen, zoals landbouwgronden, bouwkavels of groenstroken. Ook zijn er geen adressen bij bebouwing zoals schuren, garages en bergingen.

Dit is de reden dat u op de kennisgeving bij onbebouwde percelen en bij percelen met bebouwing zoals schuren, garages en bergingen, geen plaats of adres ziet staan.  

Vragen over de kennisgeving

Hebt u een andere vraag over de informatie op de kennisgeving of de begrippen die worden gebruikt? Meer uitleg vindt u op de pagina Vraag en antwoord.