Kennisgeving (brief)

Hebt u van ons een brief ontvangen (kennisgeving) en is het onderwerp een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK)? Dan betekent dit dat er iets is gewijzigd in de registratie van uw perceel.

Het Kadaster beheert informatie op het gebied van onroerende zaken en legt vast wie recht heeft op welk perceel. Het gaat hierbij om kadastrale gegevens zoals eigendom, de grenzen van een perceel, de grootte en de bijbehorende rechten.

Een voorbeeld: Hebt u een huis gekocht of verkocht? Dan heeft de notaris ons een akte van overdracht gestuurd. Wij nemen de akte op in de openbare registers. De belangrijkste informatie uit de akte nemen we over in de BRK. Is uw perceel onlangs gemeten? Dan zijn de grenzen en de grootte van uw perceel definitief vastgesteld.

De kennisgeving is een bevestiging van een wijziging in de Basisregistratie Kadaster. Het is géén eigendomsbewijs.

Wat moet u met de kennisgeving doen?

In de kennisgeving vindt u de gewijzigde (eigendoms)gegevens. Controleer deze gegevens goed. Is de informatie juist? Dan hoeft u niets te doen. Bewaar de kennisgeving bij uw eigendomspapieren.

Bent u van mening dat de informatie op de kennisgeving onjuist is?

Denkt u dat de informatie op de kennisgeving onjuist is? Laat het dan aan het Kadaster weten. Dit kunt u aangeven door middel van een bezwaarschrift.

Vragen over de kennisgeving

Hebt u een vraag over de informatie op de kennisgeving of de begrippen die worden gebruikt? Meer uitleg vindt u op de pagina Vraag en antwoord.